GENEZEN EN GELUKKIG

DE GENERAAL WERD GEZOND

clip_image002

 

In de Bijbel vinden wij een succesvolle generaal van het Syrische leger. Zijn naam is Naaman, wat vriendelijk betekent. Hij was een vijand van Israël. Ook deze man had een ernstig gezondheidsprobleem, hij was melaats, zoals kanker vandaag!

In die tijd was dit een ongeneeslijke ziekte, net zoals wij ook vandaag nog ongeneeslijke ziekten kennen. Melaatsheid wordt in de Bijbel ook een symbolisch gebruikt als beeld van algemene zondigheid.

Deze goddeloze generaal, die grote overwinningen had gemaakt op Israël, werd zeer bekend. Joodse geschiedenisboeken vermelden dat hij Achab de koning van Israel dodelijk verwonde met een pijl.

In feite werd deze generaal door God gebruikt, om Israël te straffen voor hun door koningin Izebel ingevoerde afgoderij. Izebel lijkt wel een beeld van het ziekelijke Roomse christendom. Dit lijkt precies zoals ook ons eigen land, traditioneel en onbewust vele afgoden dient, met vele gevolgen.

clip_image004Naaman had een dienstmeisje. Het was een gevangen genomen Israëlisch meisje, dat werd verkocht op de slavenmarkt te Damascus. Dit eenvoudig meisje is een sprekend voorbeeld voor de hedendaagse christenen, of mensen die beweren christen te zijn. Ze was haar God trouw. De God van Israël en ze had zich niet laten verleiden tot de afgoderij en bijgeloof van haar land. Zo dienen Bijbeltrouwe christenen echt trouw te blijven aan de Bijbel en niets anders!  Ze werd door God gebruikt in het genezingsverhaal van haar heer Naaman. Ze wees hem de weg naar genezing. Ze gaf eenvoudige raad. Ze wees naar een profeet in haar eigen land Elisa. Elisa een vervolgde profeet, niet in eer bij de koning, of bij de ongelovigen, maar wel bij God. Zij wist dat hij met de hulp van de levende God kon genezen.

– Het dienstmeisje had haar vijand lief. Ze was niet wraakzuchtig, maar ze was barmhartig tegenover Naaman, ondanks al haar vernederingen. (Luc.6:36).

Bedenk eens ernstig dat Jezus iemand verlossen kan van zijn ziekte, dood en hel en dit door eenvoudige mensen te gebruiken, en die niet op een groot podium stonden.

Bedenk, niemand kon Naaman verlossen van zijn melaatsheid, lees zonden. De vooruitzichten van de rijke generaal waren echt hopeloos. Ook voor de onbekeerde zondaar, of kerkganger uit traditie, is de toekomst op deze aarde en in het hiernamaals hopeloos!

Wie zou niet gezond willen worden, want deze gezondheid gaat verder dan onze lichamelijke gezondheid.

WAT VROEG GOD AAN NAAMAN VOOR HIJ HEM GENAS?

Toen Naaman aan het huis van de profeet Elisa kwam, zat hij hoog op zijn paard te kijken vanuit de hoogte en te wachten op Elisa. Niet Elisa kwam te voorschijn, maar zijn knecht met een boodschap en een opdracht: Gaat u zeven maal dompelen in de Jordaan, en ge zult gezond worden!

De generaal werd woedend, voelde zich vernederd. God wilde dat hij eerst van zijn paard afkwam. Ongelovigen zitten soms al heel vlug op hun paard, bij wijze van spreken, als ze een man Gods horen spreken! Ze staan op hun eigen eer, denken en kunnen. Toch was het de enige weg tot genezing.

De generaal wilde nog zelf de voorwaarden stellen, hoe dwaas? Hij stelde andere rivieren voor bij Damascus, waar beter en gezonder water was, of zo dacht hij. Een zeer typisch ongelovige denken. Hij ergerde zich aan die eenvoudige vragen die God bij monde van de profeet sprak. Zo spreekt God nog steeds op dezelfde wijze door mensen die Hem kennen.

Naaman had een vooroordeel en dacht de Jordaan is vuil en niet aantrekkelijk. Vele rivieren gelijken op godsdiensten, en mensen beoordelen naar hun eigen denken, doch er is maar een waarheid: Jezus en het levende water!

Niet de “katholieke” Jezus, maar de Jezus van in de Bijbel! Jezus lijkt misschien niet aantrekkelijk, maar is toch de enige ware weg naar geestelijke en lichamelijke genezing. Verschillende gewone mensen gebruikte God om Naaman te genezen van zijn hoogmoed en zijn melaatsheid. Zo is ieder mens als een geboren Naaman, die verlossing en genezing nodig heeft.

Eerst het dienstmeisje als slavin, een onteerde profeet, een knecht van de profeet en op het laatst, de wijzere dienaren van Naaman!

Naaman keerde op zijn stappen terug, en deed wat God vroeg!

Het wonder bleef niet uit! Compleet genezen, hij zag er vele jaren jonger uit, En velen zouden dat ook willen. Hij deed gewoon en geloofde wat men van hem vroeg.

Mag God ook iets aan u vragen?

Een gedachte over “GENEZEN EN GELUKKIG”

Reacties zijn gesloten.