ASTRONOMIE EN WEDERKOMST

De wederkomst van Jezus te zien in het heelal?

‘Bijbelse astronomie volkomen tegengesteld aan satanische astrologie’

 

clip_image002

 

Volgens de bekende Amerikaanse prediker Mark Biltz, voorganger van El Shaddai Ministries, is de terugkomst van Jezus Christus naar de Aarde niet alleen in de Bijbel voorzegd, maar wordt deze ook aangekondigd aan de nachtelijke sterrenhemel. Biltz verwierf in Christelijke kringen wereldwijd bekendheid met zijn uitleg dat een serie zons- en maansverduisteringen in het jaar 2014/2015 de aanstaande Wederkomst van de Messias zullen inluiden.

Biltz gebruikte voor zijn scenario de officiële gegevens van de NASA. In een nieuwe DVD-serie getiteld ‘Studies in Our Hebrew Roots’ beweert hij dat ten minste één specifiek sterrenbeeld (niet te verwarren met astrologie!) een openlijke aankondiging is van ‘de Wederkomst’. Daarbij concentreert hij zich op de ster Arcturus, die ook genoemd wordt in het Bijbelboek Job: ‘Hij maakte Arcturus en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden’ (Job 9:9, SV; vertaald is ‘de Beer’ of ‘de Wagen’, maar de Engelse King James uit 1611 vertaald als ‘Arcturus’).

Arcturus kan gevonden worden in de ‘linker knie’ van het sterrenbeeld Boötes (Berenhoeder), dat volgens Biltz letterlijk ‘de Komende’ betekent en afgebeeld wordt als een krijger die komt voor de ‘oogst’. Hierbij verwijst hij naar het onderzoek van de 19e eeuwse Bijbelgeleerde E.W. Bullinger, auteur van ‘Het getuigenis van de sterren’.

 

Biltz legt uit dat het Hebreeuwse woord dat in het boek Job vertaald is met ‘Arcturus’ van hetzelfde stamwoord afkomstig is dat in het boek Joël gebruikt wordt als over de terugkeer van Jezus wordt gesproken. In Joël 3:11 wordt dit stamwoord vertaald met ‘vergaderen’ of ‘verzamelen’, wat in Job dus vertaald is met ‘Arcturus’. ‘Het betekent dus hetzelfde,’ legt Biltz uit. ‘Namelijk verzamelen, komen. Bedenk daarbij dat het woord ‘bo’ komen betekent, wat terug te vinden is in de naam van het sterrenbeeld: Bootes (alternatieve spelling). In dit sterrenbeeld heeft de persoon in de ene hand een sikkel en in de andere een speer. Dit is een teken van de Messias die zegt: ‘Ik kom eraan’. Dit sterrenbeeld gaat dus over ‘de Komende’.’

 

In het Bijbelboek Openbaring wordt Jezus omschreven met een sikkel in Zijn hand. ‘En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als de Zoon des mensen met een gouden kroon op Zijn hoofd en een scherpe sikkel in Zijn hand.’ (Openbaring 14:14 NBG; SV- en KJV-gecorrigeerd). ‘En Hij, die op de wolk gezeten was, zond Zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.’ (vs.16)

Opvallend is dat op 19 maart 2008 de NASA-satelliet Swift een krachtige uitbarsting van gammastralen detecteerde in het sterrenbeeld Bootes, waardoor het record van het meest veraf gelegen hemelobject dat met het blote oog is waar te nemen, verbroken werd. ‘Dit was een kanjer,’ verklaarde Neil Gehrels van het Goddard Space Flight Center destijds. ‘Dit stelt iedere andere uitbarsting van gammastralen die we tot nu toe gezien hebben, volledig in de schaduw.’ Volgens de NASA was de nagloed van de uitbarsting 2,5 miljoen keer helderder dan de meest heldere supernova die tot dan toe bekend was, waardoor het in één klap ‘het inherent meest heldere object werd dat ooit door mensen in het heelal is waargenomen.’

 

‘Ik geloof dat dit een teken aan de hemel is van de aanstaande terugkeer van Christus en Zijn oordeel,’ schreef Joseph Herrin van de website Heart4God. ‘We leven aan het einde der tijden. Sinds Adam zijn er 6000 jaar verstreken en sinds Christus’ eerste komst 2000 jaar… Dit teken in Bootes is hier eveneens getuige van, en degenen die zichzelf apart gezet hebben om de Heer te volgen kunnen weten wat er nu komen gaat.’

 

Volgens Mark Biltz is er een enorm verschil tussen astrologie -wat in de Bijbel scherp veroordeeld wordt- en astronomie. In de astronomie worden de hemellichamen in de ruimte op een wetenschappelijke manier bestudeerd; astrologie is een vorm van waarzeggerij, waarbij aan de hand van de posities van sterren en planeten toekomstige gebeurtenissen voor zowel individuen als de hele wereld worden voorspeld.

 

‘Ik ben totaal tegen astrologie,’ verklaart Biltz. ‘Astrologie is kwaadaardig, daar wil ik niets mee te maken hebben. De duivel heeft alles dat God ingesteld heeft, verdraaid. Dat is zijn aard. Er is echter niets mis met Bijbelse astronomie. Het grote verschil is dat in de astrologie de mens centraal gesteld wordt. Het gaat in het heelal echter niet om ons, maar om God. Als we dat juiste perspectief aanhouden, dat alles om Hem draait en Zijn glorie, dan zullen we hier een juist begrip over krijgen.’

 

2014/2015

 

Biltz’ standpunt ten aanzien van de betekenis van Bo-otes is slechts een deel van zijn boodschap. Het vormt onderdeel van een diepgaande studie naar de wijze waarop God zijn volgelingen tekens geeft door middel van allerlei verschijnselen in het heelal. Zo ontdekte hij aan de hand van de officiële NASA-gegevens een zeldzame opeenvolging van vier totale maansverduisteringen -ook wel ‘bloedmanen’ genoemd, vanwege de bloedrode kleur die de maan dan krijgt-, bekend als een ‘tetrade’.

RODE MAAN

 

Zo’n tetrade viel in de 20e eeuw op twee momenten samen met Joodse feestdagen, namelijk tijdens de stichting van de staat Israël en de daarop volgende onafhankelijkheidsoorlog (1948/1949) en tijdens de Zesdaagse Oorlog -en bevrijding van Jeruzalem- in 1967. De volgende tetrade die samenvalt met het Joodse paasfeest (Pesach, in de lente) en het Loofhuttenfeest (Succoth, in de herfst) vind plaats in het jaar 2014/2015 (het Hebreeuwse jaar 5775).

 

‘De religieuze kalender begint met een totale zonsverduistering. Twee weken later, tijdens het paasfeest, is er een totale maansverduistering, gevolgd door een zonsverduistering op het Trompettenfeest, waarna er op Succoth opnieuw een totale maansverduistering plaatsvindt. En dat allemaal in het jaar 2015. Probeert God ons hiermee iets te vertellen? Geeft hij ons tekenen? Ik voel me bijna als een coach van een sportteam die razend druk bezig is met aanwijzingen geven.’

 

Desondanks is hij voorzichtig met zijn voorspellingen ten aanzien van de eventuele Wederkomst van Jezus Christus in het jaar 2015. ‘Ik zeg niet dat het dan zal gebeuren. Ik zeg niet dat dit het begin, het midden of einde van de Verdrukking zal zijn. Je kunt het precies zo uitleggen volgens je eigen theologische overtuiging. Het enige wat ik beweer is dat God ons hier duidelijk iets mee wil zeggen.’

Bron: World Net Daily

 

Commentaar: Alles toetsen aan de Bijbel!

 

2 gedachten over “ASTRONOMIE EN WEDERKOMST”

  1. Boek genesis ontsluiert en boek Genesis ontsluiert# 2 is al wat men nodig heb om de zaak in deze te . gr.

    Op 20-01-14 heeft BIBLESPACE – GOD IN

  2. begrijpen

    Op 20-01-14 heeft Sjors Don het volgende geschreven: > Boek genesis ontsluiert en boek Genesis ontsluiert# 2 is al wat men > nodig heb om de zaak in deze te . gr. > > Op 20-01-14 heeft BIBLESPACE – GOD IN

Reacties zijn gesloten.