Auteursarchief: BIBLESPACE

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.

DUIVELSE INVLOED OP UW LEVEN

GEVALLEN VAN DUIVELSE INVLOED OP DE MENS.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME

DE WENSEN VAN UW HART

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE ONBEKENDE LIEFDE

DE WARE LIEFDE IS SUPER!

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BIJBELBOEKEN HENOCH

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
BOEKEN VAN HENOCH Bron: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament Inhoud: DEEL I – Zegen en oordeel. Hoofdstuk: 1-36 DEEL II – De Gelijkenissen. Hoofdstuk: 37-57 ZEGEN EN OORDEEL Hoofdstuk…

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

HAGELSTENEN ZULLEN NOG GROTER WORDEN

via HAGELSTENEN ZULLEN NOG GROTER WORDEN

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

LAAT U ZICH VERLEIDEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
?LAAT U ZICH VERLEIDEN? Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

DE ZONDE VAN EVA

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE ZONDE VAN EVA! Vandaag leven wij in een rampzalige tijd en we zien pijnlijke beelden na aardbevingen, overstromingen met een zondvloedkarakter enz. Doch de grootste ramp welke de mens ooit kende,…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

VAN HAAT TOT MOORD

via VAN HAAT TOT MOORD

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE OPNAME VAN HENOCH

via DE OPNAME VAN HENOCH

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gemakkelijker…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

via 73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

via 73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

MALEACHI EN DE WEDERKOMST

via MALEACHI EN DE WEDERKOMST

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

Mensen die zeggen apostelen te zijn en het niet zijn. — Wat zegt de Bijbel…?

In Efeziërs 4:11 lezen we dat Jezus, nadat Hij was opgevaren naar de hemel, verschillende bedieningen heeft gegeven, tot opbouw van de gemeente. Er staat “Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars”. Dit zijn … Lees verder

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

GOD WERKTE MET MOZES

  GOD EN MOZES.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOD EN MOZES.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WIE WAS MOZES?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Weinig mensen hebben nog nooit gehoord over Mozes. Wij gaan even luisteren wat God zegt over deze man. Het was een man die God zou gebruiken en geschiedenis zou laten schrijven. Een…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE GOEDE STRIJD

DE GOEDE STRIJD VAN EEN CHRISTEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BRIL VAN GOD

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
EVEN KIJKEN DOOR GODS BRIL! Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.Rom.8:28 Er gebeuren in ons leven…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

SIGNALEN VAN EINDTIJD

via SIGNALEN VAN EINDTIJD

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

DE EINDTIJD ?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE EINDTIJD Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

WONDEREN IN DE EINDTIJD

via WONDEREN IN DE EINDTIJD

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

GEVAARLIJKE JALOERSHEID

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
IS JALOERSHEID GEVAARLIJK.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BRIEVEN VAN JOHANNES

via DE BRIEVEN VAN JOHANNES

Beoordeel dit:

Quote | Geplaatst op

THESSALONIKI

De havenstad Thessaloniki noemt vandaag Saloniki. Het was de hoofdstad van de toenmalige Romeinse provincie Macedoni Paulus, Silas en Timothe kwamen noodgedwongen af van Filipi. De gemeente ontstond door prediking van de apostel die een drietal weken sprak in de … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BIJBELSTUDIE BRIEVEN AAN THESSALONICENZEN 1-2, BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS TIJD EN MIJN TIJD

via GODS TIJD EN MIJN TIJD

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE P  ACTUEEL? Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

DE PROFEET OBADJA

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE PROFEET OBADJA.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HENOCH DE EERSTE BIJBELLERAAR

HENOCH de eerste Bijbelleraar

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

OORLOGSGEVAAR M.O.

VERVULT ISRAEL DE BIJBELSE PROFETIE.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE

STORM IN UW LEVEN?

DE STORM EN GODS REDDENDE KRACHT.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE MESSIAS KOMT BEN JE KLAAR?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE MESSIAS IS OP KOMST .pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

MALEACHI EN DE WEDERKOMST

via MALEACHI EN DE WEDERKOMST

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

MALEACHI EN DE WEDERKOMST

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
MALEACHI EN DE WEDERKOMST.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? Psalm 73. Een psalm van Asaf, componist en dirigent, door koning David aangesteld voor de erediensten. Een prachtig lied met geestelijke inhoud om diep over na te denken en,…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw)

DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

via DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE DUIVEL EN BEZORGDHEID

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? 7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

BEMOEDIG ELKANDER

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE BEMOEDIGING.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

GOD VERGEEFT U

GOD IS BARMHARTIG en VERGEEFT Psalm 103 Koning David had ervaring met zonde en Gods genade. (1) Dit danklied komt recht uit het hart van de koning, als een danklied. Deze psalm toont ons dat wij God loven niet uit … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE ONBEKENDE LIEFDE

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? DE ONBEKENDE LIEFDE Het Grieks kent drie woorden voor “Liefde”: Eros,Filio en agape. Eros- liefde is de erotische vleselijke liefde,Filio- liefde is humanisme, mensvriendelijke liefde, Agape- liefde, de Goddelijke liefde, is…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

NOACH WERD BEHOUDEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
BEHOUDEN WORDEN, ALS IN DE DAGEN VAN NOACH! ? Vandaag zien wij dat er veel uitstervende kerken leeglopen en omgebouwd voor andere commerciële doeleinden. Het bouwen van een moskee neemt toe, en…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

EEN BELOFTE DOEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? Alle volkeren hadden in de oudheid een gebruik om geloften te doen en offers te brengen aan een of andere god die ze dienden. Ze deden dit met een…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BIJBELSE BLIJDSCHAP

via BIJBELSE BLIJDSCHAP

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

SLUWE LISTEN VAN SATAN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ENKELE SLUWE LISTEN VAN SATAN ? ? ? 3 Doch ik vrees, dat zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, zo ook uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

JEZUS HEEFT MACHT OVER ALLE KWAAD

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
JEZUS REDT VAN ALLE KWAAD! Wanneer wij kijken naar TV dan zien wij enorm veel kwaad. Wanneer wij naar de mensen zelf luisteren horen wij over veel kwaad. Wij kunnen ons daarbij…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BRIEF AAN TITUS

DE BRIEF AAN TITUS 2018 (automatisch hersteld).pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in DE BRIEF AAN TITUS

PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

via PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE ONGELOVIGE Ps.11

via DE ONGELOVIGE Ps.11

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE PETRUSVIS WAS EEN ZEGEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
JEZUS IS GODDELIJK! Het is in het leven van een christen altijd een blijdschap te mogen ervaren hoe groot en machtig de Heer Jezus Christus wel is. Dat is pas geloven! De…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE WENSEN VAN UW HART

via DE WENSEN VAN UW HART

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BENT U GERED?

GERED DOOR GELOOF.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

UITNODIGING KONINKLIJKE BRUILOFT

EEN KONINKLIJKE BRUILOFT.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HONGER EN DORST

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: Dorst.pdf Dorst.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HISTORISCHE DAG VOOR ISRAEL

14 MEI 2018 HISTORISCH VOOR ISRAEL.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE

EENZAAM EN VERLATEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.     Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

DE PROFEET ZEFANJA

via DE PROFEET ZEFANJA

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE DROOM VAN DE WERELDGESCHIEDENIS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE DROOM VAN NEBU­KADNESSAR.   WIE WAS NEBUKADNESSAR ?(Daniel 2)   Hij was de zoon van Nabopolassar,  de stichter van het Nieuw-Chaldees rijk of Babylonische rijk in 606 v.Chr. Nebukadnessar versloeg de…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

via GODS VERGEVING IS VOLMAAKT

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

via WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

IS ER LEVEN NA DE DOOD ? ? ?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
IS ER LEVEN NA DE DOOD? Wat voor een vraag is dat? Wie als Christen kan zich nu zo’n dwaze vraag stellen? Een gans christenleven is er op afgestemd, om na de…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

UFO- APOCALYPS- OPENBARING 4

via UFO- APOCALYPS- OPENBARING 4

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EINDTIJD

NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

via NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

via IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

3 PSALM DAVID KON SLAPEN

Deze galerij bevat 1 foto.

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Reblogged on WordPress.com Bron: 3 PSALM DAVID KON SLAPEN

Beoordeel dit:

Galerij

DE EERSTE ANTICHRIST

NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx 07102017.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

IRAN BEDREIGT ISRAËL

Iran dreigt Isral met aanvallen.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE

UPDATE GOG UIT MAGOG

UPDATE PROFETIE GOG uit het land MAGOG 2018.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET WELVAARTSEVANGELIE

via HET WELVAARTSEVANGELIE

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 2 reacties

SEKS EEN GAVE

SEKS EEN GAVE VAN GOD.PDF SEKS EEN GAVE.PDF

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE GRENZELOZE MACHT VAN JEZUS CHRISTUS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
43 En een vrouw, die sinds twaalf jaren aan bloedvloeiing leed en door niemand kon genezen worden,44 kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan, en terstond…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WEES NIET BEZORGD

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Weest in geen ding bezorgd ? 1 Cor.7:32 “ik wilde wel, dat gij zonder zorgen waart.” ? ? ? Een leven zonder zorgen? Zorgen zijn niet alleen een verschijnsel van ons modern…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ABRAHAM NAAR DE HEMEL

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
ABRAHAM OP WEG NAAR DE HEMEL.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

112 PSALM WIE IS ECHT GELUKKIG?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GOD, WIE IS ECHT GELUKKIG? ? Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WONDEREN

Wie op God vertrouwt Daniel 6.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE OPNAME EN GOG

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
WANNEER KOMT DE OPNAME, VOOR OF NA DE OORLOG VAN GOG UIT MAGOG? Het meer en meer bekende Bijbelse thema, “De oorlog van Gog uit Magog”, komt meer en meer in de…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

SPREUKEN 1-17

SPREUKEN 2018.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOG EN MAGOG 2018 OORLOG

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GOG EN MAGOG 2018.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, GOG EN MAGOG OORLOG

DE PROFEET AMOS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE PROFEET AMOS.docx 2016 RG.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAARHEID OF VATICAANS BEDROG

DE WAARHEID VERVANGEN DOOR DE LEUGEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE | 1 reactie

HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? HET MYSTERIE VAN DE TOEKOMST Soms horen wij over geheime besprekingen van grootmachten en toppolitici in de wereld. Wij vragen ons soms af wat wordt er besproken, welke beslissingen heeft men…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? Wie een wekker gebruikt om wakker te worden, kan wel eens schrikken! Wie iemand anders wil wakker maken gaat hem schudden tot hij wakker is. Wel God wil dat je nu…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

BEHOUDEN OF VERLOREN

BEHOUDEN OF VERLOREN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

COMMENTAAR RUTH

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
via COMMENTAAR RUTH

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

OPGELET MERKTEKEN 666

via OPGELET MERKTEKEN 666

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET LAATSTE OORDEEL

via HET LAATSTE OORDEEL

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

PASEN 2018 ook voor u?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
WAT BETEKENT PASEN VOOR U.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

LEES UW BIJBEL DAGELIJKS

via LEES UW BIJBEL DAGELIJKS

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

PASEN OF PASCHA

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
De Bijbel verbiedt?‘christelijk’ Pasen Als de voorganger van de religieuze denominatie waarvan u lid bent of het kerkbestuur van het kerkgenootschap waar u ‘van huis uit’ toe behoort of het gemeentebestuur van…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op | 1 reactie

PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!. Bron: PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET MERKTEKEN 666

via HET MERKTEKEN 666

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOD EN RIJKDOM

GOD EN GELD.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

VALLEN IN DE GEEST

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
?Bijbelstudie door Werner Stauder VALLEN IN DE GEEST – SHAKTIPAT ? Wij leven in woelige tijden, en wel in elk opzicht: zowel wat de politiek betreft alsook het geloof, de economie, de…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME | 4 reacties

APOCALYPS VAN JESAJA

JESAJA EN DE EINDTIJD.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HIJ KOMT PLOTS

HIJ KOMT STRAKS.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

via ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DUIVELSE INVLOED 2

DUIVELSE INVLOED 2.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

RUSLAND MAAKT ZICH KLAAR

GOG MAAKT ZICH KLAAR.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WAT ZEGT GOD OVER TATTOOS

WAT ZEGT GOD.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in OCCULTISME, UW GEZONDHEID

BIJBELSE BLIJDSCHAP

via BIJBELSE BLIJDSCHAP

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

4 PSALM EEN ANGSTIG HART

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART TOT RUST KOMT”. ?  Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15  28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME, HEKSERIJ. Vandaag is er weliswaar veel belangstelling naar de toekomst. Vele mensen vinden het van belang eens te gaan luisteren naar een waarzegger. Ze willen graag weten…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

via DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DUIVELSE INVLOED OP UW LEVEN

GEVALLEN VAN DUIVELSE INVLOED OP DE MENS.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME | 1 reactie

DE ZIEKEN ZALVEN

via DE ZIEKEN ZALVEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

VALENTIJN

via VALENTIJN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, OCCULTISME | 1 reactie

ER STAAT GESCHREVEN

via ER STAAT GESCHREVEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOG EN MAGOG 2018 OORLOG

GOG EN MAGOG 2018.

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, GOG EN MAGOG OORLOG | 1 reactie

HOOGLIED COMMENTAAR 2018

HOOGLIED COMMENTAAR 2018.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in COMMENTAAR BIJBELBOEKEN R.GAYTANT, HOOGLIED

DE HUISGEMEENTE

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE GEMEENTE AAN HUIS Wij zijn inmiddels aangekomen bij het laatste deel van deze driedelige reeks bijbelstudies waarin wij de taalkundige en inhoudelijke betekenis van zowel de nieuwtestamentische geloofsgemeenschap alsook de plaats…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ISRAEL EN VN PSALM 2

PSALM 2.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw), BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE ONGELOVIGE V.N EN ISRAEL

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS LEIDING ERVAREN

via GODS LEIDING ERVAREN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

TRADIONELE LEUGENS

DWALING VAN HET VATICAAN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

OORLOGSDREIGING ISRAËL RUSLAND IRAN

OORLOGSDREIGING ISRAËL RUSLAND IRAN

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, GOG EN MAGOG OORLOG | 1 reactie

GELOOFSAFVAL DOOR MISLEIDING 2018

GELOOFSAFVAL DOOR MISLEIDING .pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET BEGRIP ANTICHRIST

  HET BEGRIP ANTICHRIST.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ANTICHRIST

HET BEGRIP ANTICHRIST.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

HET BEGRIP ANTICHRIST

HET BEGRIP ANTICHRIST.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ANTICHRISTELIJKE SIGNALEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
ANTICHRISTELIJKE SIGNALEN ? ? Christenen die kijken naar The Hal Lindsey Report, zijn bekend met de beschrijving die Jezus gebruikte voor de laatste dagen. Hij zei dat het optreden van de tekenen…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

DE HERE IS MIJN HERDER!

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Psalm 23. ? Dit is het lied van koning David, dat geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen hebben het nog gezongen staande op een brandstapel, omdat die woorden…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

EEN RELATIE MET JEZUS

via PERSOONLIJKE RELATIE MET JEZUS CHRISTUS

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

PERSOONLIJKE RELATIE MET JEZUS CHRISTUS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
PERSOONLIJKE RELATIE.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

EZRA 7 TIM GAYTANT

Ezra 7 TIM.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE LAMP VAN HET LICHAAM

via DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DUISTERNIS IN EUROPA

Wij verwijzen naar onze videoclip voor alle christenen met hoop voor de toekomst!

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

JEZUS IS OP KOMST

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

KENT U JEZUS?

via KENT U JEZUS?

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GEZOND WILLEN DENKEN

GEZOND WILLEN DENKEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, UW GEZONDHEID

ALLEEN DE BIJBEL LIEGT NIET

via ALLEEN DE BIJBEL LIEGT NIET

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

ARK VAN NOACH GEVONDEN

via ARK VAN NOACH GEVONDEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

LAZARUS EN DE OPNAME

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
LAZARUS EN DE OPNAME 2016.docx

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

DE NIEUWE MENS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
LEVEN ALS EEN CHRISTEN OF.docx

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GOD EN TOPSECRET

via TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

Beoordeel dit:

Galerij

DE WONDERLIJKE GEBOORTE VAN JEZUS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? Onze geboortedag is altijd een speciale dag, een verjaardag met soms een feestje. Aan onze geboorte is eerst een tijd van verwachting aan voorafgegaan, een tijd van nieuwsgierigheid, een korte…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

GODS FEESTEN

via FEESTEN VAN GOD

Beoordeel dit:

Galerij

GRIEP EN ANDERE KWALEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GRIEP EN ANDERE INFECTIES…….. De basisformule van deze krachtige tonic dateert uit het middeleeuwse Europa, dat wil zeggen, uit de tijd toen de mensen leden onder allerlei ziekten en epidemieën. Deze reinigende…

Beoordeel dit:

Geplaatst in UW GEZONDHEID

COMMENTAAR RUTH

via COMMENTAAR RUTH

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

ESTHER COMMENTAAR

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
HET BOEK ESTHER DOOR GAYTANT R 2015.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK

WIE ZOEKT DIE VINDT

via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

KERSTFEEST 2017

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

AMOS

via DE PROFEET AMOS

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

JACOBUSBRIEF

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op | Tags: | 2 reacties

BETHLEHEM

via De stad Bethlehem

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

DE ONGELOVIGE Ps.11

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
PSALM 11 Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels? Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw)

WAT IS ER NA DE DOOD?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
WAT IS ER NA DE DOOD?      Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

EEN BITCOIN

via CONTANT GELD VERDWIJNT

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op

SCHEPPER EN SEKS

via IS SEKS ZONDE?

Beoordeel dit:

Aside | Geplaatst op

IS SEKS ZONDE?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
IS SEKS ZONDE??? ( Bron: Gemeente van God) ? Hoofdstuk 1 De schrikwekkende feiten Hoe wij hier zijn gekomen is het gevolg van een proces waarover de medische wetenschap ons kan inlichten…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK | 1 reactie

DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG 19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20 maar verzamelt u…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK