Categoriearchief: DE PROFEET HENOCH

HENOCH EN ASTRONOMIE

HENOCH – profetie – astronomie

HENOCH

Henoch werd beschouwd door de oude Hebreeën , de Perzen en Arabieren als een van de grondleggers van de astronomie. Hij was een grote profeet uit de Bijbel, waarvan zijn boek bij de verloren boeken gezet. Het boek nu bestaande in zijn naam werd gevonden door Bruce in Abessinië. Het is vertaald door ABP. Lawrence, die opmerkt in zijn voorwoord , dat de schrijver geeft de lengte van de dag als acht tot twaalf uur, hij geleefd moet hebben tussen de 45o en 49o N. Lat. , macht en dus een van de tien stammen in Media. Het is zeker dat in de tweede eeuw was er een dergelijk boek , zoals Tertullianus sprak er van . Hij dacht dat het geïnspireerd , maar de meer geleerde Origenes verworpen. St. Jude had eerder goedkeuring aan de profetie van Henoch , maar niet als een boek : het kan ontvangen van traditie als gesproken .

Geconstateerd is dat de opvolger van profeten vaak de woorden van degenen die voorafgegaan ze te gebruiken. Mozes in Deuteronomium 33:2 , werd verondersteld om te verwijzen naar deze profetie van Henoch , als ook Zacharia 14:5 . St. Peter in zijn tweede brief ( 2:17,18 ) , wordt geacht te verwijzen naar de profetie van Henoch , ook Judas 12, 13 , 15, waar de ideeën en zelfs de uitdrukkingen van de twee Apostelen opvallend samenvallen. De profetie uitdrukkelijk vermeld door Jude is te vinden in het tweede hoofdstuk van het boek vertaald door Lawrence. Deze passage , om alleen te staan in haar pracht en praal, lichtgevende in de omringende duisternis , lijkt te zijn de enige echte verslag van de woorden van de patriarch had bereikt , dat de schrijver. Er is niets , niets waard is in de rest van het volume, dat kan ook met een jood zijn ontstaan in wiens handen de brief van Judas was gevallen. De beelden van de Apocalyps lijkt nagebootst , maar niet de profetieën . Zoals de vertaler opmerkt, geen van zijn pogingen om voorspellen gebeurtenissen na de christelijke jaartelling komen overeen met de geschiedenis. Het zegel van inspiratie is dus willen het boek , hoewel de geïnspireerde Apostel heeft geauthentiseerd deze ene passage , blijkbaar ontvangen door de traditie als gesproken door Henoch. Of het boek gevonden in Ethiopië , is dat die Tertullianus ontvangen, maar Origen afgewezen , is niet bekend , maar over het algemeen wordt verondersteld niet te zijn. Origenes spreekt van het boek waarmee hij bekend was , als te beweren dat in de tijd van Henoch de sterrenbeelden die reeds werden genoemd en verdeeld . Het boek zegt nu bestaande , in C. 43, ” De engel van de sterren gebeld door hun namen, en ze hoorden : ze zijn de naam van de rechtvaardigen die op de aarde wonen . ” Als het boek gezien door Origenes zei , “van de Rechtvaardige , die op de aarde wonen , ” het zou eens met de namen van de sterren in verband met de titels en attributen van de Messias. Er is een Indiase traditie dat het derde van Adam , beroemd om zijn vroomheid en de heilzame leefregels gaf hij aan de mensheid , werd vertaald naar de hemel , waar hij schittert als de Poolster . Enoch werd genoemd in de traditie als de derde met Adam en Seth in de uitvinding van de astronomie.

De positieve bewering dat Henoch was een echte profeet is gegrondvest op de brief van Judas . Die brief , hoewel aarzelend gewaardeerde door sommige in de tijd van Eusebius ( zoals het is in de onze ) , werd ontvangen door de Raad van Laodicea , die met Origenes en Athanasius, dezelfde boeken bezit , en geen anderen , te laten inspireren , die Canonical zijn de Schriften van de Anglicaanse Kerk . Naast deze externe bewijzen , is de interne geleverd door de test vaak gebruikt als aan de andere Schriften . Een goede man niet kon hebben gezegd dat hij , de schrijver, was Judas de broer van Jakobus , tenzij hij echt zo : een boze man, die in staat van een heiligschennende valsheid in geschrifte, kon niet anders en zeer spirituele delen van dezelfde brief hebben geschreven. De gelijkenis tot 2 Peter 2:17,18 , in de verzen 6 en 8 en 12 en 13 is uiteengezet door te veronderstellen dat beide passages te hebben overgenomen uit het boek van Henoch , niet dat nu nog bestaande , maar dat dat bekend was Origenes . Een boek van Henoch wordt gesproken in de “Zohar “, die werd geschreven over de tijd van de christelijke jaartelling . Er wordt beweerd door vele oude schrijvers , dat er een boek genaamd het Boek van Henoch . Wat de twee apostelen geciteerd als gezaghebbend moet zijn geïnspireerd: maar een geïnspireerd boek niet zou zijn omgekomen. Jude verwijst niet naar een boek, maar een gezegde . Die profetie van Henoch zou traditioneel bewaard is gebleven , en opgenomen in het boek van Henoch en erkend als profetische door de geïnspireerde schrijvers. De zeer oude en alom heersende traditie die Henoch deed een boek te schrijven , om die in sommige gevallen werd toegevoegd dat het werd bewaard door Noach in de ark, is opmerkelijk. Moge hij niet geschreven vanuit het dictaat van Adam de eerste vier hoofdstukken van Genesis , onder leiding van de Geest , die Mozes zou kunnen door te erkennen en maatregelen nemen ?

De oude Britse Triads , strofen van drie regels of maatregelen , met in elke lijn een belangrijke waarheid , zijn bekend. De zelfde soort regeling kan worden getraceerd in de primitieve poëzie van andere naties . Deze grote namen van het begin van de aartsvaders lijken een soortgelijke vorm aan te nemen . Vandaar deze hun oorsprong hebben de triaden van hun nageslacht. Er is in deze vier drieklanken een zekere analogie met de vier seizoenen van het jaar. De vier grote astronomische tijdperken , de twee equinoxen en twee zonnewendes , dan , zoals nu, zich heeft voorgedaan binnen het toegewezen tekenen van de respectieve triaden . Alle schoonheid is een gelijkenis van de volmaaktheden van God. De schoonheid van de lente komt , maar het is aangewezen om het lijden van verval. Zomer , waardoor de rijkdom, het bezit van man, weer straalt uit God, en komt neer in zegen : in de herfst, gewijd aan de dood, maar weer te stijgen , wordt geslagen . In de winter ligt de mens van zijn arbeid, en de gewijde voedsel ondersteunt de verzamelde menigte . Ingericht als drieklanken lezen we –

SPRING De gelijkenis van God,
Benoemd
Om te lijden.
De lente-equinox voorwereldlijke
ZOMER De aanschaf van een bezit,
Het oplichten van God,
Hij wordt naar beneden komen.
De voorwereldlijke Zomerzonnewende
HERFST Dedicated ,
Van de dood gaat hij vrij,
Als geslagen .
De voorwereldlijke Herfst equinox
WINTER Hij geeft rust,
De gewijde ,
Hij steunt de vergadering.
De voorwereldlijke Winter zonnewende


Josephus ( Whiston ).

“De kinderen van Seth ‘ waren de uitvinders van die eigenaardige soort van wijsheid, die zich bezighoudt met de hemellichamen , en in welke volgorde , en dat hun uitvindingen kunnen niet verloren gaan voordat ze werden voldoende bekend zijn, bij de voorspelling van Adam, dat de wereld was in een keer te worden vernietigd door de kracht van vuur, en op een ander tijdstip door het geweld en de kwantiteit van water, maakten zij twee zuilen, de een van baksteen, de andere van steen . ze hun ontdekkingen beschreven op hen beiden , dat in het geval de pijler van de baksteen moet worden vernietigd door de overstromingen , kunnen de stenen zuil blijven, en vertonen deze ontdekkingen voor de mensheid, en ook hen te informeren dat er een andere pijler van de baksteen opgetrokken door hen. Nu, dit blijft in het land van Syrië of Seirad op deze dag ” (boek 1 . kerel. 2).

Whiston subjoins een bewering dat Josephus verwarde Seth met Sefostris, & c. , maar late ontdekkingen maken het onnodig te treden op het bewijs dat zijn mening weinig gewicht heeft dan over een onderwerp dat zo weinig wordt begrepen .

“Laat niemand , op een vergelijking van het leven van de oudheid met die van ons , denk dat wat we nu hebben gezegd onwaar is. ” “Hun eten was fitter dan voor de verlenging van het leven , en God geboden hen een langere tijd van het leven op grond van hun deugd, en het goed gebruik van maakte ze in de astronomische en geometrische ontdekkingen, die niet de tijd zou hebben geboden voor de voorspelling de perioden van de sterren, tenzij zij hadden geleefd zeshonderd jaar , voor het geweldig jaar wordt voltooid in dat interval Nu . Ik heb getuigen van wat ik al zei, al degenen die oudheden geschreven zowel bij de Grieken en de barbaren ; voor zelfs Manetho , die schreef de Egyptische geschiedenis, en Berosus , die de verzamelde Chaldeeuwse monumenten en Moechus en Hestiaeus , en naast de Hieronymus de Egyptische , en degenen die bestaat uit de Fenicische geschiedenis , komen overeen met wat ik hier. Hesiodus ook zeggen , en Hecataeus en Hellanicus en Arcesilaus , en behalve deze , Ephorus en Nicolaus betrekking hebben dat de Ouden leefde duizend jaar ” (boek 1 . kerel. 3).

OPMERKING II
Philobiblion , de door Richard Bury, bisschop van Durham, 1344.

” katholieke artsen hebben vastgesteld dat de diepe onderzoekingen van de Ouden , voordat God de oorspronkelijke wereld overspoeld door een algemene overstroming, worden toegeschreven aan wonder en niet aan de natuur, zoals God heeft hen zoveel van het leven was als voorwaarde voor het ontdekken en graveren de wetenschappen in boeken , waaronder , volgens Josephus , de prachtige diversiteit van de astronomie vereist een periode van zeshonderd jaar , opdat zij proefondervindelijk worden voorgelegd aan de waarneming “(pagina 93).

OPMERKING III
Van Sir W. Drummond op de Zodiacs van Esneh en Denderah.

“Het feit is zeker, dat op een afgelegen periode waren er wiskundigen en astronomen, die wist dat de zon in het centrum van ons systeem , en dat de aarde zelf een planeet draait rond het centrale vuur ; die probeerden om het rendement te berekenen van kometen , die aangaven het aantal zonnejaren vervat in de grote cyclus , door vermenigvuldiging van een periode ( meermalen genoemd in de Zend , het Sanskrit en het Chinees, Ven , Van, en Phen ) van honderddertig jaar , door een andere periode van honderdvierenveertig jaar , wie heeft de parallax van de zon nam volgens een methode die superieur zijn aan die van Hipparchus , en weinig minder dan onze eigen , vaste , die met grote nauwkeurigheid de afstand van de maan en de omtrek van de aarde ; die heeft geoordeeld dat het gezicht van de maan werd afgewisseld met valleien en zeeën , die beweerde dat er een planeet voorbij Saturnus , die de planeten gerekend worden zestien in getal , en die berekende de lengte van het tropische jaar binnen drie minuten van het ware tijd. Alle autoriteiten voor deze beweringen , zijn vermeld in mijn essay over de wetenschap van de Egyptenaren en Chaldeeërs . ”

“Er is niets, dan , onwaarschijnlijke in het verslag van Josephus , wanneer hij zegt dat de nakomelingen van Seth waren bekwame astronomen , en lijkt toe te schrijven aan hen de uitvinding van de cyclus van Cassini heeft ontwikkeld , die de excellentie . De joden , Assyriërs, en Arabieren een overvloed van tradities met betrekking tot de voordiluviaanse astronomische kennis , in het bijzonder van Adam , Seth , Henoch, en Ham . Het is beweerd in het boek van Henoch , zoals Origenes vertelt ons , dat de sterrenbeelden in de tijd van aartsvader die reeds werden genoemd en verdeeld. De Arabieren zeggen dat zij Henoch , Edris , genaamd op grond van zijn leren “(pagina 38).

“Sommige van de rabbi’s hebben gezegd dat Cham had de wetenschap van de astronomie en de kennis van de dierenriem ring geleerd “(pagina 40).

“De voorspellingen van voordiluviaanse Josephus waren waarschijnlijk astronomisch zijn. De Indiërs hebben een cyclus van zestig jaar , waarschijnlijk als het decimale deel van het grote jaar van de zeshonderd jaar . ”

“Dat de uitvinding van de dierenriem behoort te worden toegeschreven aan de antediluvians kan het lijken alsof sommige een uitslag en stationair gissing: maar ik zal geen afstand doen van dit vermoeden , enkel omdat hij kan schrikken mensen die nog nooit aan gedacht . Traditie heeft verteld een aantal van de Oosterse naties die de antediluvians waren bij uitstek bedreven in de sterrenkunde , en de traditie heeft in het algemeen een aantal Stichting in de waarheid. Als Bailly zich ertoe verbonden om de geschiedenis van de astronomie te schrijven , vond hij in het begin bepaalde fragmenten van de wetenschap , die bewezen hem het bestaan van een systeem in sommige afgelegen leeftijd, en juist voor alle reguliere geschiedenis, als we met uitzondering van het fragment in het boek Genesis . Zoals alle emblemen in de eveneens verdeeld zodiacs van India, Chaldea, Bactrië , Arabië , Egypte, zijn bijna gelijk, lijkt het ze hadden gevolgd een aantal gemeenschappelijke model, en aan wie moeten we ons kenmerk zijn uitvinding , maar aan hun gemeenschappelijke voorouders ? ”

OPMERKING IV.

Cassini zegt: “De periode van zeshonderd jaar , waarvan we vinden geen aanduiding in alle records , maar die van de Joodse natie , door Josephus genoemd, en wel de Grand jaar, is een van de mooiste ooit is uitgevonden. Het brengt de zonnejaar nauwkeuriger dan die van Hipparchus en Ptolemaeus , en de maanmaand binnen een seconde van wat wordt bepaald door de moderne astronomie. ” Hij dringt er tevens op dat niets , maar de opmerkingen van degenen die leefden voor de terugkeer van de hemelse lichtbollen op dezelfde plaatsen te zien kunnen zijn ontstaan deze prachtige periode. Dit argument , opnieuw naar voren gebracht door Sir W. Drummond , lijkt te hebben gehad met hem in het gewicht zijn bekering tot een eerbiedige berusting in het gezag van de Heilige Schrift die hij ooit had ondergewaardeerde .* Cassini , bij de verificatie van deze oude berekening , was het gebruik van de opmerkingen gemaakt door middel van de instrumenten van de moderne wetenschap , en vanuit deze kan nagaan wat de aartsvaders wel weten oculaire inspectie van de loop van de hemellichamen . In hun leven een man zou kunnen opmerken twintig of dertig revoluties van Saturnus , zestig of tachtig van Jupiter , en nog veel meer van de lagere planeten. In deze grote cyclus van zeshonderd jaar , Cassini zegt: ” De maan maand is gerekend op 29 dagen, 12 uren , 44 minuten , 3 seconden ; het zonnejaar op 365 dagen , 5 uren, 51 minuten, 36 seconden : niet dat dit divisie werd dus gemaakt in de oude traditie , gemaakt door berekening , maar is het resultaat gegeven van de daadwerkelijke voltooiing van de cyclus, die kunnen worden waargenomen door mensen wier leven waren van voldoende lengte. Na de eerste voltooiing van de eerste zeshonderd jaar waren getuige van , elke volgende jaar zou leveren een ander, een nieuw bewijs van de juistheid ervan . ”

* In zijn vroege werk , het Oedipus Judaicus hij de Schrift met veel respect behandelt : in zijn latere , in het bijzonder zijn essay over de Zodiacs van Esneh en Denderah , drukt hij zijn volledige hechting aan hen.

OPMERKING V.
Op de Britse drieklanken

Een van deze drieklanken lijkt te impliceren niet alleen de kennis van de onsterfelijkheid van de ziel, maar van de opstanding .

” De drie restauraties in de kring van het Geluk

De restauratie van het oorspronkelijke karakter,
De restauratie van dat alles was geliefd ,
De restauratie van de gedachtenis van de oorsprong van alle dingen . “( van de Triads Bardism )

Tekenen gedragen op de banners van de stammen van Israël Namen van de zonen van Jakob
VOLGENS naar hun geboorte
Teksten waar het woord of de root optreedt Hebreeuwse wortels
AQUARIUS Ruben, zie, een zoon, de zoon, die het gevolg zijn zegeningen uit te storten Gen 29:32
PISCES Simeon, gehoord, kenmerk van de Kerk
Levi, gebonden , verenigd, kenmerk van de Kerk
Ib . 33
LEO Juda, lof voor de Heer, voor de komende Messias Ib . 35
SCHORPIOEN Dan, oordelen, uitspraak, zijn volk Gen 30:6
Steenbok Naftali , het worstelen, lijden op de eerste komst Ib . 8
ARIES Gad, geluk, zegeningen bij de tweede komst , ( Arab. gebruiken. ) Ib . 11
BOOGSCHUTTER Asher , gelukkig, de uittocht van het Evangelie Ib . 13
KANKER Issaschar, vergoeding of beloningVan de Messias lijden Ib . 18
VIRGO Zebulon , woning, als de beloofde zaad in zijn eerste komst Ib . 20
TAURUS Jozef, toe te voegen. Efraïm ; vruchtbaar, Gen 41:52 ; het verzamelen van de heidenen Ib . 24
GEMINI Benjamin, zoon van de rechterhand, riep door zijn moeder , Ben- Oni , zoon van verdriet, het lijden en de triomferende Messias Gen 35:18
Stenen van de borstplaat
1e rij
Juda,
Odem , robijn, rood, Isa 43:2 (bloedvergieten, Arab. zin) bloed Exo 12:13 Md
Issaschar, Pitdah , beloning, de prijs van verlossing Num 03:49 HDP
Zebulon Bareketh , schijnend; karbonkel bliksem Eze 01:13 qrb
2e rij
Ruben,
Nophek , stromende, Licht of water fles 1 Sam 10:01 qp
Simeon, Saphir , genummerd, Zoals scharen , Ds 7:9; saffier tellen Psa 87:6 RPS
Wel verdorie Jahalom , die breekt; diamant breken Psa 74:6 MLH
3e rij
Ephraim ,
Leshem , tongen, van het vuur, Isa 05:24 naties, tongen Gen 10:20 N # l
Levi, Shebo , woning; agaat dwellest Psa 80:1 b # y
Benjamin Achlama , die herstelt; amethist herstellen Isa 38:16 MLX
4e rij
Dan,
Tarsis , een bezit, Efeziërs 1:14 bezit Num 24:18 # Ry
Asher , Shoham, levendige , sterke ( als een paard , de Arabische . gebruik); onyx
Naftali Jasphe , Jasper , die kneuzingen, blauwe plekken en worden Gen 3:15 P #
Het borstschild van de hogepriester , met de
Namen van de twaalf stammen en tekens gegraveerd op de Stones ;
volgens het kampement besteld in Numeri 2 ( Josephus Antiq . )
1e rij Bareketh ,
Zebulon ,
VIRGO ,
Pitdah ,
Issaschar,
KANKER ,
Odem
Juda,
LEO
Exo 28:15-22 vergeleken met Num 2
2e rij Jahalom ,
Gad,
ARIES
Saphir ,
Simeon,
PISCES
Nophek ,
Ruben,
AQUARIUS
3e rij Achlama ,
Benjamin,
GEMINI
Shebo ,
Levi,
LIBRA
Leshem ,
Ephraim & Manasse,
TAURUS
4e rij Jasphe ,
Naftali ,
Steenbok
Shoham,
Asher ,
BOOGSCHUTTER
Tarsis ,
Dan,
SCHORPIOEN
Let op! -Libra werd niet gedragen op de banners van een van de stammen van Israël , Simeon en Levi zijn verenigd onder het embleem van de Vissen , maar zou op de borstplaat .

Toespelingen op de tekenen van de dierenriem zijn vaak opgemerkt in de zegen van Jakob (Genesis 49) , die in de zegen van Mozes ( Deut 33) zijn minder opgemerkt . Tenzij deze emblemen had enkele betekenis bekend en belangrijk voor de toehoorders , is het niet te worden verondersteld dat de stervende patriarch of de wetgever zou hun vertrekkende beelden hebben aangenomen . Indien echter , zij waren omlijst door de voorvaderen van de mensheid naar de oer- openbaring zenden, het is logisch dat ze opnieuw moeten zodanig werkzaam .

Indien, zoals is aangetoond (tabel 15) , de invoer ervan is terug te vinden in de namen van de aartsvaders , het is het meer waarschijnlijk dat ze nadien moeten worden gebruikt in de profetie . Het blijkt niet duidelijk of Jakob en zijn vrouwen had eerst het voornemen van de aansluiting van de namen van hun kinderen met de borden , maar toen Jacob de naam Ben- Oni veranderd, zoon van verdriet, Ben- Jamin , de zoon van de rechterhand , Is het waarschijnlijk dat hij had met het oog op het teken van de hemelse tweeling, waarvan de stam van Benjamin bekend te hebben gedragen op haar banners, onder de begeleidende figuur van de wolf, wiens naam betekent , Hij komt .

Deze namen worden vervolgens gewijd aan het doel van profetie door het commando om ze te graveren over de stenen van het orakel borstplaat, en door hun plaats op de poorten van de stad van Ezechiël en het Nieuwe Jeruzalem van de Apocalyps . Terwijl in de namen van de aartsvaders is eerder gevonden alleen de Verlosser , in die van de zonen van Jakob is er meer van het eigen volk, de Kerk , dan is het begin tot het apart gezet worden , maar nog steeds , zoals in de emblemen van de tekens, in vereniging met de Verlosser. De volgorde waarin hun vader sprak hen begint met Reuben. ” Zie de Zoon ! ” roept ons om te kijken naar Hem , van wie Jesaja achteraf zei: ” Tot een Zoon is ons gegeven, ” en ” Look tot Hem , en gij gered worden, alle einden der aarde . ” In Simeon en Levi, die hebben gehoord en zijn samengevoegd , is gebleken dat zij hebben van de Unie onderling , en de steun van Hem die hen ondersteunt . In Juda, het thema van onze lof en de vreugde in het aanbieden van haar . In Zebulon is uiteengezet dat Hij wordt bij hen wonen, en zij met Hem . In Issaschar , de gekochte bezit, de beloning van de Messias lijden . Dan In het heil van zijn volk is beveiligd door zijn oordelen of een uitspraak voor hen . In Gad , gelijkvormig aan Hem in verdrukking, ze zijn met Hem met vele smarten doorstoken . In Asher is hun zaligheid, in het eten van het brood uit de hemel . In Naftali zij vrij zijn vastgesteld door zijn worsteling . In Joseph wordt getoond de voortdurende naast de kerk van , zoals zal worden gered. In Benjamin, Wie is de man van smarten, en van Gods rechterhand , sluit , als Hij begon de telling . Ephraim , vruchtbaarheid, en Manasse , vergeetachtigheid van alle wereldse problemen , even pak met de plaats die zij daarna in ondergeschiktheid bezet om hun vader Jozef.

Het is niet gezegd dat de gave van profetie had bijgebracht aan Jakob voor zijn laatste ziekte. Misschien uit het algemeen verspreid traditie van deze profetische effusie een idee op grote schaal ontvangen , kan dat stervende personen profetisch spreken, zijn ontstaan.

De voorspelling eerste volbracht, dat de soevereiniteit dient te berusten bij de stam van Juda, is de voorlopige merk geeft de bevoegdheid om de nog onvervulde profetieën , zowel van de Messias en de stammen . Wat zeker als de families van de twaalf patriarchen tussen hen verdeeld het beloofde land onder Jozua , zo zal zij zeker weer erfelijk bezitten , onder Hem van wie Joshua is een type. Zo zeker als David, de zoon van Isaï regeerde op de berg Sion , dus zeker tot datgene Shiloh , dat koning Messias, die is ook van de lijn van Juda , wordt de verzameling van de naties.

De zegen van Jacob bevat profetieën over de Messias , waarvan sommige ook worden gewaardeerd door christenen en door Joden . Dat is die van Shiloh : maar de oude Hebreeën begreep veel meer van deze voorspellingen met betrekking tot Hem, die nog moest komen, dan is in het algemeen opgemerkt door de commentatoren . Volgens de vroege en meest geleerde Joodse autoriteiten , verwijzingen naar de Messias zijn hele verweven met die aan de aartsvaders en de stammen. Sommige van deze annunciaties zijn nog onvervuld , zowel met betrekking tot de uiteindelijke overwinning van de Messias en het lot van de stammen in hun herstel naar hun eigen land . Vertalingen , oude en moderne , variëren , zoals in Genesis 49:26 , waar de grote meerderheid te geven Nazir , de nazireeër , waar het Engels is ” scheiden. ” Commentatoren ook verschillen , sommige hebben echter gezien de toespelingen op de twaalf tekens, zoals gedragen op de normen van Israël , maar niet consequent verklaard of paste ze : zelfs de joodse schrijvers die ons laat weten dat ze zo werden gedragen . Echter, deze oude autoriteiten beweren unaniem dat Ruben Waterman droeg ; Jozef, Taurus , Benjamin, Gemini onder het embleem van de wolf, en Dan , Schorpioen onder dat van een adelaar , of van een gekroonde slang of basilisk .

Als deze emblemen waren dus vroeg in dienst van de familie ervoor gekozen om de aanbidding van de Ene ware God te bewaren, het idee van hun oorsprong in Egypte , neem dan snel zinken tot afgoderij , wordt het meest onwaarschijnlijke . Op de afstammelingen van Abraham was ooit onder de indruk afschuw van dat afgoderij waarvan hij geroepen was . Wat afgodendienaars hadden uitgevonden die ze misschien niet vast te stellen: maar wat afgodendienaars had beschadigd waren niet altijd geboden om af te zien . De engelachtig vormen , daarna perverse van de doeleinden van afgoderij in Egypte en Assyrië , zijn te vinden in de vier belangrijkste borden waar de equinoxen en zonnewendes van de astronomie altijd had voorgedaan. Deze formulieren kunnen niet worden van de Egyptische uitvinding , want ze waren vastgesteld op het ten oosten van Eden. Joodse autoriteiten zeggen dat “ze waren vanaf het begin in de heilige tabernakel heet het aangezicht van God . ” Had de acht tussenliggende tekens zijn toegevoegd door de Egyptenaren , moet de gekozen familie niet hebben vermengd de apparaten van de mens met verordeningen van Goddelijk gezag . Als ze wist dat al was geregeld om de glorie van God te verkondigen en de komende verlosser, het gebruik ervan door Jacob en de herhaling om hen door Mozes, zou van nut voor de hand liggende te verklaren. Gelukkig zou de kinderen van de profeet vertrok ze ziet in de rustige vlakte van Gosen. Hoe hopelijk in de moeizame vallei van de Nijl zouden ze hun eigen blik op hiëroglyfen, van de veel hoger te importeren dan die van hun onderdrukkers ! Met wat dankbaarheid in de vermoeide zand van de woestijn zouden zij rust, een kampement elke man in de schaduw van zijn eigen niveau! Met wat geluk zouden ze het ontrollen van deze profetische vendels naar de welkom briesje van het beloofde land! Zoals het geschreven woord van God in onze dagen , tot op zekere ze zou nog steeds een onopgelost raadsel, terwijl anderen zouden ze de grote zaligheid te verklaren. De opstandige ziener te lezen in hen de ondergang van zijn ras : de triomfantelijke Wetgever getraceerd de toekomstige glorie van Hem, die moet zijn ” Koning in Jeshurun . ”

Het lijkt niet dat de tekens voor het eerst werden toegerekend aan de zonen van Jakob door het sterven van hun vader zegen; het eerder lijkt dat de kinderen hadden namen geweest met een verwijzing naar de tekens, zoals nog steeds gebeurt in het Oosten dan ook: , toen Joseph in verband zijn droom van de elf sterren voor hem neer te buigen , zijn broeders toegepast op zichzelf, en waren beledigd. Deze droom werd vervuld , zijn tweede droom was het niet : zijn eigen moeder dood was , en zijn stiefmoeder stierf ook voor zijn broeders, boog zich neer voor hem. Jacob lijkt te hebben gezien , dat als de eerste was van boven , de tweede was louter natuurlijke , en berispte hem in consequentie.

Onder de middernachtelijke hemel van het land Gosen , de stervende patriarch , bezield door profetische impulsen en omringd door luisteraars eerbiedig , vanuit de opgeheven gordijn van zijn tent zou enrapt blik op de sterrenhemel , waarheen door Goddelijk gebod zijn vader Abraham hadden geleerd op zoek naar een type van het beloofde zaad. Met stijgende Leo , zou Aquarius worden gezien over te zetten , waardoor uitzoeken van de overdracht van het geboorterecht van Reuben Juda. Stier, de bekende houding van Jozef, zou zijn op de meridiaan , en de plaats van de Schorpioen, zou de vaandrig van Dan , hoewel onder de horizon , worden opgemerkt door de kop van de slang direct onder de Noordelijke Kroon. Elke tussentijdse teken zou worden hetzij zichtbaar of de plaats die door een aantal opmerkelijke sterren behoren tot of erboven; als Sagittarius door Vega , in Lyra en Steenbok door Cygnus . Terugdraaien van de briljante lichtbollen op hoog , waarboven het leggen van de haven van dat het heil waarvoor hij had gewacht , zijn ogen niet zou rusten op de bekende gezichten om hem heen, de erfgenamen van dat aardse Kanaan het hemelse land dat zijn geest gezocht typerend . Vol van de glorie van hem dadelijk zijn Heiland en zijn zoon , behandelt hij ze onder de invloed van de goddelijke Geest, die alleen kan de mens futurity voorspellen.

OPMERKING . Het bijgevoegde vertalingen , uiteenlopend maar weinig van het Engels versie , maar ondergebracht in zekere mate aan het idioom van de Hebreeuwse in zijn omkeringen en weglatingen van het aansluiten van deeltjes , zo hard aan het oor , gericht op het overbrengen van een idee van de antieke waardigheid van de oorspronkelijke in de zegen van Jakob, en aan shadowing weer de verhevenheid van die van Mozes.

GENESIS XLIX .

1. En Jakob noemde zijn zonen , en zei: Vergadert u, samen, en ik zal jullie wat zal gebeuren zal u in de laatste dagen vertellen. 2. Verzamelt u samen en hoort , gij zonen van Jakob, en luistert naar Israël, uw vader. 3. Ruben, gij, mijn eerstgeborene ! mijn kunnen , en het begin van mijn kracht , de heerlijkheid van de waardigheid en de uitnemendheid van de macht. 4. uitgegoten als water, gij zult niet uitblinken , want gij zijt ingegaan tot aan het bed van uw vader : Dan zijt gij profane , hij ging op mijn bank ! 5. Simeon en Levi , broeders ! instrumenten van wreedheid in hun doden ! 6. In hun raad komt gij niet , o mijn ziel! tot hun assemblage gij niet verenigd worden : in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen , en in hun eigenzinnigheid ze afgesneden van de Prins . 7. Vervloekt hun woede , een heftige en hun verbolgenheid , voor hardnekkige : Ik zal verdelen in Jakob, en hen verstrooien in Israël. 8. Juda , gij ! uw broeders loven ! uw hand op de nek van uw vijanden ! je vader de kinderen naar beneden buigen voor jou. 9. Een leeuwenwelp , Juda ! op de prooi, mijn zoon , gij zijt komen : hij stoopeth naar beneden, hij coucheth als een leeuw , en als een woeste leeuw , die hem opjagen ? 10. De scepter zal van Juda niet wijken , noch een wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt , en tot Hem het verzamelen van de naties. 11. Bindend zijn veulen aan de wijnstok, en tot de keuze wijnstokken zijn ezel veulen , hij washeth zijn kleren in wijn , en zijn mantel in het bloed van druiven. 12. Zijn ogen meer dan mousserende wijn, en zijn tanden witter dan melk. 13. Zebulon zal wonen aan de haven van de zee : en Hij zal als een toevluchtsoord voor ellende , en zijn zijde een bolwerk. 14. Issakar ! een sterke inbedding kont naar beneden tussen de stallingen . 15. En hij ziet zijn rustplaats, dat het goed is , en het land , dat het prettig is , en hij zal zijn schouder buigen voor de lasten , en een lakei om eerbetoon te zijn. 16. Te oordelen , dat Hij zijn volk oordelen , als een van de stammen van Israël. 17. Er wordt voor Dan een slang op de weg , wordt een adder op het pad , bijten het paard in de hielen , en zijn ruiter vallen na . 18. Voor uw zaligheid heb ik wachtte , o Heer! 19. Gad ! een troep wordt prik hem en hij wordt doorboord in de hiel . 20. Met Asher , overvloedig zijn brood , en deelt hij de zoete invloeden van een koning. 21. Naftali , een hinde losgelaten : hij geeft flink woorden. 22. Branch van de vruchtbaarheid , Joseph , een tak van vruchtbaarheid door de fonteinen ! de dochters lopen voordat de stier. 23. De boogschutters hebben hem hard bedroefd , en streed met hem en haatte hem . 24. Maar zijn boog in acht zal nemen in kracht, en zijn armen zijn sterk gemaakt worden , zijn handen door de handen van de Machtige Jakobs , vanwaar de herder , de steen van Israël : 25. Door de God uws vaders, en Hij zal u , te helpen en door de Almachtige , en Hij zal u zegenen , zegeningen van de hemel boven , de zegeningen van de watervloed die beneden, zegeningen van de borsten en de baarmoeder. 26. De zegeningen uws vaders zijn machtige buiten de zegeningen van de oude bergen, de gewenste van de eeuwige heuvelen , ze worden op het hoofd van Jozef, en op de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeër onder zijn broeders . 27. Benjamin! de wolf moet: in de ochtend wordt hij voer op de prooi , scheuren in de avond zal hij de buit verdelen. 28. Al deze , de twaalf stammen van Israël , en dit , wat hun vader tot hen sprak , een iegelijk naar zijn zegen hij hen zegende .

De stervende patriarch lijkt te zijn aangepakt door de naam van iedere zoon , en vervolgens een verwijzing naar een door hem aangewezen embleem, te hebben herinnerd aan haar betekenis als de beloofde Verlosser. Om Reuben was toegewezen Aquarius , de schenker van de zegeningen , die net als in triomf. Hij was zijn macht en de ” Excellentie “van waardigheid en van de macht , maar de ” excellentie ” eerstgeboorterecht , worden het hoofd van de familie neemt hij vanaf Ruben, “Gij zult niet excel, ” en daarna over naar Juda. De reden hiervoor is gegeven in de delinquentie van Ruben .

Vers 5. Om Simeon en Levi hij toegewezen Vissen , de Verenigde vissen , als broeders . Ze hadden gedood Sichem, een man, een prins van het land . Het is al vaak op gewezen dat deze twee stammen waren de vijanden van de Man, de tweede Adam , en werden door hun instrumentale ” assemblage “om de kruisiging en doodde de prins . Het woord hier weergegeven prins, is door de Septuagint gesmolten stier, en door de Vulgaat muur. De wijziging van een enkele klinker , in het Hebreeuws , uitgedrukt door een enkel punt, maakt deze variaties , en zeker in de tijd van Jacob de punten niet in gebruik waren . Of het nu voor of na het evenement, een voorspelling van het doden van de Messias door zijn eigen volk zou geen voorstander van te vinden met het Joodse denken . Een punt zou gemakkelijk Dropt , indien te betrekken .

MERKT

Vers 7. Het origineel , en zoals hier weergegeven , kan de woede en toorn te toekomst, dat tegen de Messias, de Prins , voorzien door Jacob .

Vers 10. Shiloh , de Gever van de vrede, of de Vrede. Johannes 14:7 ; Efeziërs 2:14 .

Vers 14. Schaapskooien. Het woord is zo gemaakt rechters 5:16 .

Vers 16 . Hij , de Messias , zullen oordelen .

Vers 17 . Oude Hebreeuwse en Chaldeeuwse autoriteiten zeggen dat Dan droeg op zijn standaard voorzien van een gekroonde slang of basilisk, die in de klauwen van een adelaar . De constellatie van de slang door de melkweg in het bezit van Ophiuchus , in Schorpioen , en de reptielen onder zijn voet in de dierenriem , lijken hier gezinspeeld . Door de slang verwonden de hiel , de menselijke natuur valt in de dood.

Vers 19 . Door een van de troep Romeinse soldaten van de Messias doorboord werd in de zijde : in wezen aan het kruis genageld , Hij werd doorstoken in de hiel . Tenslotte is hetzelfde woord als hiel ( Gen 3:15).

Vers 20 . ” koninklijke lekkernijen ” is gemaakt in Job ” zoete invloeden. ” De rabbi’s er allemaal over eens dat dit een Messias als koning .

Vers 21 . Hinde is van de onzijdige of vrouwelijke geslacht , zoals het verlangen van naties , en wijsheid , in Spreuken 8, waar de plaats het voor ze problemen zou wegnemen . De Messias is aan de menselijke natuur , de natuur ook van man en vrouw . De Hebreeuwse heeft maar twee geslachten , mannelijk, en al dat is niet mannelijk, vrouwelijk en onzijdig waaronder in een.

Vers 22 . De fontein kan goed of de rivier Eridanus worden . Dochters, Zoals in het Engels marge en de Vulgaat , lijken te zijn de Pleiaden , die voorafgaan aan het sterrenbeeld Stier , de stier , waarvan bekend is dat zijn de vaandrig van Jozef, en daarna van Efraïm.

Vers 25. In de opmerkelijke uitdrukking ” de diepe leugenaar of coucheth onder, “lijkt er opnieuw een verwijzing naar het sterrenbeeld Eridanus , onmiddellijk onder die van de Stier.

Vers 26. Nazireeër . Het woord gesmolten scheiden in het Engels, is in de Vulgaat , Luther ’s in en de meeste andere vertalingen , nazireeër . De Joodse schrijvers observeren op deze passage , dat hij die hier genoemd wordt een nazireeër niet kan worden Jozef, die wierp zich op het lichaam van zijn vader , want een nazireeër misschien niet een dood lichaam aanraken. Ze begrijpen dat het van de Koning Messias. Dus begrijpen , dit is een van de plaatsen waar Christus gesproken als een nazireeër , volgens Matteüs 2:23 : de andere is Deuteronomium 33, waar Mozes herhaalt de woorden van de profetie zijn voorvader .

Vers 27. De wolf. De toespeling is hier om de figuur van de bekende wolf te gedragen op de standaard van Benjamin, als vertegenwoordiger van het teken Tweelingen. Het kan worden getraceerd in het sterrenbeeld Sirius , die door de Egyptenaren van een hond . De grotere en kleinere hond van de moderne sfeer werden genoemd door de Arabieren de rechter en linker Prince of Mighty One. De Semitische naam van de wolf , Zeeb , is deze of hij komt . De prooi, Dat wordt benoemd , zoals in Job 30:23 , bij zijn eerste komst , de ochtend ; bij zijn tweede , de avond , worden alle tot zijn beschikking .

Vers 28. Stammen, letterlijk staven , normen . Het woord wordt weergegeven scepter in vers 10 .

De oude rabbijnen alles uitleggen vers 8 van de Messias. Op vers 11 verwijzen zij naar Zacharia 9:9 . Op vers 8 is er een verwijzing naar Job 15:18 : “zoals gezegd wordt door de Heilige Geest door de hand van Job, ” waaruit blijkt hun geloof dat de Schrift waren ingegeven door de Heilige Geest, en dat Job is geïnspireerd .

Op Shiloh ze zeggen , in vers 8 : “Dit is de Messias , en hij wordt bij de hele wereld. ” ” De wijnstok is het huis van Israël. ” ( Mart. Pug. Fidei . )

” De schrijvers van de Targums staat een originele letterlijke betekenis van een passage , en laat een typisch een voorproefje van iets in de tijd van de Messias “, zoals Psalm 72, van Salomo en de Messias. Op Genesis 49 , Jonathan Onkelos , en de Jerusalem Targoem alle interpreteren Silo de Messias. De laatste voegt daaraan toe , ” van wie is het koninkrijk , en aan wie alle koningen der aarde, zullen worden onderworpen. ” Ahmed Ibn Idris , een Arabische schrijver, noemt dit “een profetie van Jesaja , op wie vrede , ” en maakt Shiloh Messias . R. Jochanan zei dat ” alle profeten profeteerden alleen de dagen van de Messias ” : andere dat “de profeten profeteerden alleen de jaren van de verlossing en de dagen van de Messias. ‘ R. Simeon ben Jochai , op Genesis 3, spreekt van koning Messias als de zoon van David, en geboren worden uit een maagd, van toepassing is op Hem Jesaja 11:2 . (Jonathan , met andere oude rabbijnen , geldt voor hem Jesaja 52 en 53. ) RS zegt ook van Hem , “de meeste heilige Zoon van God, gelet op menselijk vlees , dat Hij hun iniqutieis vergeven, “en dat” zij zullen Hem doden . ” RS kan hebben begrepen Genesis 49:6 van de Messias. De Targum van Jonathan zegt , op Genesis 3: “De kinderen van de vrouw tot een oplossing ( voor de wond van de slang hebben) in de dagen van de Messias, de koning . ” ( Nicholl ’s conferentie met een theïst . )

In Martini Pugio Fidei kan gezien worden verwijzingen naar de joodse boeken en schrijvers die verklaren veel van de “zegen van Jacob “van Koning Messias , voor hem ze het allemaal eens door te verwijzen vers 8 en 11. Op Shiloh zeggen zij: ” Dit is Messias ” : ook , van Dan , vers 16 : “Dit, Dan, is Messias te komen , die is te beoordelen als de gezegende God. ” In Beres . Rab . Mose Haddashan wordt als volgt geciteerd , op Genesis 49:11 , ” Toen koning Messias komt naar Jeruzalem op te slaan Israël , Hij zal zich omgorden zijn ezel, en het rijden op en begeleiden het zelf in zachtmoedigheid naar Jeruzalem , zoals er geschreven staat Zacharia 9 : 9. ” Ook op vers 10, ” De laatste en definitieve verlossing van Israël wordt hier bedoeld wordt. ” De Targums van Jonathan en van Jeruzalem toepassing zijn op alle in dit hoofdstuk aan de Messias.

Het zal blijken uit de profetie van Bileam , Numeri 24, dat de vorige profetische zegen van Jakob was hem bekend , want hij gebruikt zijn eigen woorden in vers 9 . De emblemen op de normen van de stammen werden voor zijn ogen , hij duidelijk verwijst naar de urn en water van Aquarius, en de leeuw van Juda . In de volgorde van het kamp krijgen de nummers 2 , deze twee vooraanstaande stammen in het oosten en het zuiden , dus het duidelijkst aan de profeet van Midian.

NUMMERS XXIV
Een deel van de profetie van Bileam

2. En Bileam hief zijn ogen op en zag hij Israël gezagsgetrouwe volgens hun stammen. 5. Hoe goed zijn uw tenten, o Jakob , en uw woningen, o Israël ! 6. Als valleien breiden zij zich uit , als tuinen aan de rivier de kant, zoals de bomen van lign – aloë , die de Heer geplant heeft, en als cederbomen aan het water. 7. Hij giet het water uit zijn water – schepen, en zijn zaad in vele wateren , en zijn koning moet hoger zijn dan Agag , en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. 8. God bracht hem uit Egypte , hij heeft als het ware de snelheid van de eland : hij moet eten van de naties zijn vijanden , en breken hun botten , en doorboren met zijn pijlen . 9. Hij geformuleerd , ging hij als een leeuw , en als een grote leeuw die hem roer ? Gezegend is hij, die u zegenen , en vervloekt hij vervloekt is dat je … 14 . Ik zal u instrueren wat dit volk zal doen om uw volk in de laatste dagen . 15. En hij maakte zich een gelijkenis en zei: Bileam, de zoon van Beor gezegd, en de man, wiens ogen zijn open zei , 16. Hij zei , dat de woorden van God hoorde , en wist de kennis van de Allerhoogste , zag het visioen van de Almachtige , vallen, maar met zijn ogen open : 17 . Ik zal Hem zien , maar nu niet : ik zal Hem zien , maar niet van nabij : er comeyh een ster uit Jakob, en er oprees een scepter uit Israël , en slaan de hoeken van Moab, en het samenbrengen van alle kinderen van Seth. 18. En Edom zal een bezit zijn , ook Seir zal een bezit voor zijn vijanden , en Israël moet dapper doen. 19. En van uit Jakob , die zijn heerschappij, en zal het overblijfsel van de stad te verwoesten.

MERKT

Het kan worden opgemerkt, dat Bileam als ze in eigen persoon de naam van God gebruikt in het enkelvoud , Al, zoals in vers 4 , maar wanneer hij spreekt over Hem als de God van Israël , Hij noemt hem de HEERE: hij ook, in vers 16 , maakt gebruik van de namen Elion , Allerhoogste, en Shaddai , de Gever van zegeningen , of de Almachtige .

Vers 7. Het gieten van water uit de urnen of vazen even duidelijk verwijst naar Waterman. In de Egyptische bevoegdheid van de man houdt een urn in elke hand. Zoals het tweede gebod was nu gekregen , kan het lijken dat de menselijke figuren werden niet langer op de banners van Israël , als ze ooit was geweest. De Targum Jeruzalem , en die van Jonathan, zeggen dit is een Messias als koning : zodat andere joodse schrijvers . ( Gill Com. ) Agag wordt verondersteld te worden Gog, Ezechiël 38: dus de Septuaginta.

Vers 8. De Septuagint voor Reem heeft eenhoorn, de Vulgaat , neushoorns : modern , maar alleen zeggen dat er een grote soort van elanden nog steeds genoemd door de Arabieren Reem .

Vers 9 . Het eerste deel van dit vers is in de woorden van Jacob , Genesis 49:10 : Het laatste gedeelte , in die van Isaac , Genesis 27:29 . Deze eerdere profetieën lijken te zijn goed bekend bij de omringende volken . Dat nu weer gegeven door Bileam was nog meer uitgebreid , zodat , zoals blijkt uit de Perzische traditie van de ster , en de universele een van de komst van Hem, die moeten heerschappij.

Vers 17 . In het boek van de Zohar wordt gezegd : “Wanneer de Messias geopenbaard zal worden , een heldere ster ontstaat in het Oosten. ” Aben Ezra geldt dit voor een deel aan David en deels om de Messias , net als Maimonides . Het gebruik ervan wordt gemaakt door christenen kan ertoe geleid hebben dat de Joden aan te brengen in David . “Er treedt een ster uit van Jakob . ” Mem Het voorzetsel is gezegd door Gill en anderen soms het gevoel van de beer tot. Op deze plaats beide betekenissen lijken nodig; de ster , de Messias zelf, kwam buiten, alsmede tot Jacob. De letterlijke ster, die de koningen geleid , kwam tot het land en de nakomelingen van Jakob : de scepter , nog niet gekomen, de Hetzelfde kan worden gezegd . ” Het samenbrengen . ” Alle mensen zijn door middel van Noach kinderen van Seth. Dus Jarchi merkt . Onkelos heeft ” doet een uitspraak over de kinderen van Seth. ” Hij en vele andere Joodse autoriteiten interpreteren van de Messias door de naam. Vers 19 is ook in de oude Joodse geschriften toegepast op de Messias.

Vers 19. ” De stad . ” Het Babylon van profetie.

Groot is de sanctie afgeleid dat de profetische invoer van de borden vanaf de toespelingen op hen in het afscheid zegen van Mozes aan de verzamelde natie. Bewust staande op de rand van de eeuwigheid , niet zomaar een apparaat van de mens kan een moment van fast- vluchtige tijd een beroep gedaan hebben : maar in de profetieën emblematized op die normen van Israël nu zweven voor zijn ogen vond hij de heersende thema van zijn laatste plechtige onthulling van de toekomst . Zij riepen de komst van de Verlosser , die moet de slang de kop vermorzelen . Wanneer de vlakte van Moab beëindigd en de beklimming van Abarim , de berg passeert , steeg naar de verhevener berg Nebo, de berg van schouwen , stond de door God aangestelde leider, zijn missie vervuld , zijn aardse oorlogsvoering bereikt . De woorden van zijn vader Jacob in zijn geest , de toegewezen vlaggen in zijn ogen , hij versterkt die voorspellingen , woning triomfantelijk op de glorieuze te sluiten, nu de laatste restauratie van het uitverkoren volk naar het land van belofte, van verre gezien vanuit de lucht in schoonheid dan de tussenliggende overstroming.

Hij beroept zich op de eerste Ruben een hemelse zegen, het compenseren van de beroving van zijn aardse geboorterecht : en hij vervolgens duidelijk verwijst naar de man in Waterman. Met betrekking tot Juda, hij bidt voor de snelle komst van Hem, die moest worden van zijn geslacht , en ziet de handen van de Veroveraar , zoals in – leeuw begrijpen, op de nek van de vijand. Om Levi, met wie Simeon is verenigd als het vissen op de vaandrig , spreekt hij over de eer van het priesterschap , en de Unie van de Urim en Tummim in het borstschild . In Benjamin ziet hij alleen de glorie van de geliefde , de zoon van de rechterhand. Voor Jozef, het opsommen van overvloedige schenkingen , hij uitdrukkelijk namen zijn bekende vlag, het offer stier , daarna ten laste van Efraïm. Met Zebulon hij verheugt zich in Hem, wiens reilen en zeilen weer zijn geweest van het eeuwige : met Issaschar, dat Hij moet wonen in de tenten van Sem. In het spreken van Gad , beschrijft hij precies het RAM-geheugen waarvan de voet is op het hoofd van de zee -monster , die had verstrekt voor zichzelf het eerste deel , ” het begin van de maand ‘, die het teken Ram nu werd benoemd te worden . Voor Dan spreekt hij van de beslissing , want Naftali , van volle tevredenheid , de bloed- kocht redding voor Asher , van de bedeling van de vrede, de komende snel naar de aarde , als het paard beslagen met ijzer en messing, van Hem, de God van Jeshurun , die rideth op de hemelen in zijn hulp .

Deuteronomium XXXIII

1. En dit is de zegen , waarmede Mozes, de man van God zegende de kinderen van Israël voor zijn dood . 2. En hij zeide: De Heer kwam van Sinaï , en stond op uit Seir tot hen , Hij scheen voort uit de berg Paran , en Hij kwam met scharen van heiligen : van zijn rechterhand een vurige wet aan hen. 3. Ja, Hij hield van de naties, al zijn heiligen zijn in Uw hand en zij zitten aan uw voeten ; een ieder zal ontvangen van uw woorden . 4. Mozes heeft ons een wet, de erfenis van de gemeente van Jakob . 5. En hij was koning in Jeshurun een koning, in het verzamelen van de hoofden van de mensen samen met de stammen van Israël. 6. Ruben zal leven en niet sterven ; zijn mannen weinig. 7. En dit tot Juda en hij zeide: Hoor, Here , de stem van Juda ! en gij zult breng hem tot zijn volk: en zijn machtige handen tot hem , en de hulp van zijn vijanden zult gij zijn . 8. En Levi zei hij, Uw licht en Uw volmaaktheden van Hem , uw Heilige, wie gij bewezen tijdens Massah , met wie gij streven bij de wateren van Meribah ; 9. Wie zei er dat van zijn vader en van zijn moeder , ik zag ze niet, en zijn broeders hij niet te erkennen, en zijn kinderen dat hij niet wist , want zij onderhielden Uw woord, en bewaarden Uw verbond . 10. Zij leren uw oordelen naar Jacob : zij zullen reukwerk voor uw aangezicht zetten , en het gehele offers op je altaar. 11. Zegen , Heer , zijn stof, en accepteren het werk van zijn handen : slaan via de lendenen van hen die opstaan tegen hem, en van hen die hem haten, dat ze stijgen weer niet . 12. Om Benjamin zei hij , de geliefde van de Heer zal in veiligheid door hem wonen ; opvang door hem de hele dag, en tussen zijn schouders hij woont. 13. En Jozef zeide hij: Gezegend de Heer van zijn land , door het kostbare dingen van de hemel , door de dauw, en door de watervloed die beneden ligt . 14. En door de kostbare dingen voortgebracht door de zon , en door de kostbare voren gebracht door de manen, 15. En door de belangrijkste dingen van de oude bergen, en door de kostbare dingen van de eeuwige heuvelen , 16. En door de kostbare dingen van de aarde en haar volheid , en de welwillendheid van de bewoner in de bush zullen komen op het hoofd van Jozef, en bij de kruin van het hoofd van Hem , de nazireeër onder zijn broeders . 17. De eerstgeborene , zijn stier , glorie voor hem , horens van zijn horens omhoog : met hen wordt hij samen duw de naties in de uiteinden van de aarde en zij , de scharen van Efraïm en de duizenden van Manasse . 18. En om Zebulon zei hij: Verheug u, Zebulon , in uw uittocht , en Issaschar, in uw tenten. 19. Zij moeten de naties oproep aan de berg, wordt daar hebben ze offers van gerechtigheid : voor de rijkdom van de zeeën zij zuigen, en schatten verborgen in het zand. 20. En van Gad zeide hij: Gezegend Hij die Gad : als een leeuw hij woont , en verscheurt met de voorvoet de kruin van het hoofd. 21. En hij het eerste deel voor zichzelf voorzien, om daar, in het gedeelte van de wetgever, werd hij zitten , en hij zal komen met de hoofden van het volk om de gerechtigheid van de Heere het werk, en zijn gerichten met Israël . 22. En van Dan zeide hij , Dan, een leeuwenwelp : hij zal sprong van Basan. 23. En van Naftali zei hij , Naftali, tevreden met het voordeel , en vol met de zegen van de Heer: gij erven in het westen en het zuiden. 24. En van Aser zeide hij: Aser , gezegend met kinderen , hij moet aanvaardbaar zijn voor zijn broeders, en duik in de olie zijn voet. 25. IJzer en messing je schoenen , en als uw dagen uw kracht. 26. Geen net als de God van Jeshurun , hij rideth op de hemelen in uwer hulp , en in zijn triomf op de hemel. 27. Het Eeuwige God , uw toevlucht , en onder de eeuwige armen : en Hij zal stak vóór u de vijand, en zal zeggen , worden vernietigd. 28. En Israël zal wonen in veiligheid alleen : de fontein van Jacob in een land van koren en wijn , ook zijn hemelen zullen neervallen dauw. 29. Gelukkig zijt gij, o Israël : wie is als Gij, mensen gered door de Heer, het schild uwer hulp , en wie is het zwaard van uw overwinning ! en uw vijanden zullen niet vóór u , en gij zult loopvlak op hun hoge plaatsen.

MERKT

Vers 1. “Vóór ” heeft de kracht van ” op zoek naar ‘of’ in het vooruitzicht van “zijn dood.

Vers 12 . De oude rabbi zei: ” Dit is de dag van de Messias. ” ( Zie de Talmud , Gill . )

Vers 13 . ” Coucheth . ” Deze opmerkelijke uitdrukking wordt herhaald van de zegen van Jakob , net als de vijftiende en zestiende verzen . Het is een joodse opmerking, dat elke profeet citaten uit het voorafgaande.

Vers 16 . Ook hier , zoals in de profetie van Jakob, is het gesproken door een profeet , dat Hij , de Messias , moet een nazireeër .

Vers 17 . Het woord gesmolten eenhoorn, neushoorn, of elanden, is gemaakt opgetild in Zacharia 14:10 ; en in Psalm 75:10 de wortel is dus van toepassing op de hoorn van de rechtvaardigen , ook in Psalm 89:16 , 17 .

Vers 18. In de uittocht van het beloofde zaad , om stil te staan met mannen , zoals in Maagd.

Vers 20 . Hetzelfde woord wordt gebruikt voor de arm van een man en voor de voorpoot van een dier. De voorpoot van Ram is op het hoofd van het zeemonster Cetus, of Leviathan , hieronder, waarin de voorspelde kneuzingen aan het hoofd van de vijand.

Vers 21 . Het begin van het jaar , die eerder op de verjaardag van de schepping, op de kruising van Leo en Maagd , was nu , door de Goddelijke opdracht, overgedragen aan de nieuwe maan van Ram , het gedeelte van de wetgever, onder het type van het lam gedood bij het Pascha.

Vers 23. Deze profetie moet nog worden voldaan , blijkbaar op het herstel van Israël .

Vers 25. De weergave van deze passage is betwist ; maar het woord sterkte is vertaald in het Arabisch zo gebruikt , ook in het Chaldees , (zie Buxtorf , ), en is dus bewezen in het Syrisch en Targum, (zie Lee’s Lexicon ).

Vers 26. “God” is hier het enkelvoud , El , zoals vaak wanneer de tweede persoon van de Drie-eenheid , over te nemen in de eenheid van de menselijke natuur , is bestemd. In vers +27 is Elohim, de Drie-ene God . Voor de pluraliteit van Elohim, zie Genesis 1:26, 11:07 , 06:08 Isa . “RS ben Jochai zegt: Kom en zie het mysterie van het woord Elohim . Er zijn drie graden en elke graad is op zichzelf alleen, en toch zijn ze allemaal een, en samengevoegd in een, en zijn niet van elkaar gescheiden . ” (Zohar , Bagster ’s Comp . Bijbel. )

Vers 29. ” Triumph “, zie Exodus 15:1 .

DE kampement van Israël in de woestijn ( NUM 2),
EN het pantser van de hogepriester.

De zegen van Jakob had gevoegd een profetische belang aan deze emblemen , en had hen toegewezen als de stammen hun normen . De opperste heerser van alle dingen zag passen bij het kampement van de kinderen van Israël directe, ” ieder mens door zijn eigen standaard, met de vaandrig van het huis van zijn vader , ” in hun ontwikkeling door de wildernis . Deze reis is hun toegestaan om typisch voor die van de individuele ziel in haar passage via deze wildernis van het menselijk leven , en over het lot van de Kerk in haar aardse bestaan. Profetie , het grote bewijs van de Goddelijke regering van de wereld, en van het feit dat God heeft gesproken , vervult het patriarchale en Mosaic records en instellingen. Zo is aangetoond dat het doel van Goddelijke dicteren in wat anders zou verschijnen onwaardig zoals toezicht. Dezelfde richting werd gegeven met betrekking tot de plaatsing van de edelstenen op de borstplaat van de hogepriester ( Exo 28). Zij worden opgeroepen door de namen in betekenis analoog aan die van de vlaggen van de stammen . Zo wees Odem anders is Adam , vlees, de menselijke natuur van de Messias, die is toegestaan door jood en christen worden getypeerd door de Leeuw van de stam van Juda . Het begin wordt dus vast, net als in de volgorde van het kamp , de anderen zullen dezelfde volgorde te volgen. Pitdah , de beloning , de prijs, in overeenstemming is met de beloning van Issaschar , het bezit , in Kreeft. Bareketh , het stralende weer , met de woning onder de mensen in Zebulon en Maagd . Nophek , het stromende , met Reuben en Waterman . Saffier , het aantal, als in Vissen , die het gehoord hebben , zoals Simeon. Jahalom , die breekt als de diamant, piercing , zoals Gad , zoals Ram. Leshem , de volkeren , van de vruchtbare , Jozef en Efraïm. Shebo , het bewonen , als in de tabernakel; met elkaar verbonden door verlossing , zoals in Levi en Libra . Achlama , die herstelt , herstelt, als Benjamin van de buit. Tarsis, het bezit, dan uitgesloten , zoals Dan. Shoham, sterk, zoals Asher , en het paard in Boogschutter. Jasphe , breken, als Jasper bekend is om te doen , als Naftali in het worstelen , en Steenbok in zijn gedood. De namen die worden gebruikt in de vertalingen zijn onzeker of willekeurig.

Eben, een steen, is vanaf de wortel Bana, te bouwen , waarvan ook is Ben, Een zoon . Stones bouwen een huis, een woning: zonen , een huis, een gezin. Een steen is dus een type van de Zoon, de beloofde Messias . Stone is voor het eerst toegepast in de Schrift als typisch van de Messias in Genesis 49:24 ; weer in Jesaja 28:16 . Van Psalm 118:22 , is het toegepast door onze Heer tot Zich , en door de Apostelen, Handelingen 4:11.

In Exodus 28 een opdracht wordt gegeven aan het graf van de namen van de zonen van Israël, naar gelang van hun geboorte, op twee stenen van onyx , zes op elke . Shoham , een onyx, kan beschouwd worden als intensieve van Sem , een naam , als een grote of een sterke naam . “Naam” wordt vaak toegepast op Christus , zoals in Maleachi 1:11, & c. ; Handelingen 4:12 , & c. Shoham kan ook overbrengen het idee van: “dit , de menigte , ” de vele . De Onyx heeft vele lagen of strepen van kleur, vanwaar hij kan zijn naam en geselecteerd om vele namen ontvangen. Josephus zegt: “De sardonyx , die de hogepriester droeg op zijn schouder , een bovennatuurlijke glans weergegeven wanneer de Almachtige de offergaven goedgekeurd. Als gevolg van onze smeekbeden Hij was bereid ons een overwinning, de Essen (of borstplaat) uitgestoten een oogverblindende glans. ” De Essen of Hoshen , de stil, Sprak bij het licht van de edelstenen. De Chaldee parafrase op het Hooglied van Salomo zegt de twaalf tekens werden gegraveerd op de stenen van de borstplaat, en dat ze lucide waren, zoals lampen. Maimonides betreft , dat ” de vraagsteller knielde , terwijl door de toegenomen schittering van de stenen was het antwoord te lezen om hem door de hogepriester . ” Sommige autoriteiten zeggen dat alleen de heerser of koning het recht had om te onderzoeken dus . De grote namen van de stammen en de stenen , en hun eenheid van doel, de aanpak van bepaalde , het lijden en de heerlijkheid, die was , volgen van Hem gesproken door alle profeten vanaf het begin van de wereld , blijkt het voornemen van deze schijnbaar willekeurige en regelingen minuten . Ze waren profetisch: de helft van hun boodschap is voldaan in het eerste komst , blijft de helft te zijn vervuld in de tweede komst van Hem zij dus uitgebeeld . Dat de stenen op het pantser van de hogepriester , en de namen gegraveerd van hen , had betekenissen corresponderen met elkaar en met de twaalf tekens , waarvan de oude autoriteiten zeggen waren ook gegraveerd op hen , is niet gelijk opgevallen . Dat de soorten en de schaduwen van de Levitische wet werden op dezelfde wijze hieroglyphical geen bijbels theoloog vragen.

Het feit van Mozes met zijn goddelijk gericht op het gebruik van soorten , die was en zou idolatrously worden geperverteerd , kan worden begrepen aan de veronderstelling van het feit dat zij oorspronkelijk gewijd is aan de glorie van de God van Abraham, Isaac en Jacob van , En als zodanig bekend aan hun nakomelingen. Als deze emblemen elk uitgedrukt een profetie over de Messias , kenbaar gemaakt aan de bouwers van de eerste openbaring , de grote eer dus op hen begrijpelijk is . De profetieën van God waren : de symbolen gekunsteld aan hen doorgeven waren van de mens , maar van de mens leven onder de manifestatie van de profetische geest , want we weten dat Henoch , een van hun vermeende maker , was een profeet .

In het opsporen van de analogie tussen de emblemen van de sterrenbeelden en de types van de Levitische wet , zij eraan herinnerd dat deze analogie is een natuurlijk gevolg van de eenheid van het onderwerp. Het thema van beide is de komst van de beloofde Redemer , zijn persoon en zijn werk. In zowel het eerste type is het lam of jonge ram. Het oude jaar van de Hebreeën was begonnen op de traditionele verjaardag van de schepping, waar de figuur van de leeuw voegt dat van de maagd . Het burgerlijk jaar van de Joden begint nog steeds als de zon is een van die sterren. Door het Goddelijk gebod , was het begin van het heilige jaar geplaatst waar het teken van de ram -of lamsvlees overeenkwam met de benoeming maakte vervolgens van de vasten van het Pascha. Noch zonnewende of nachtevening werd vervolgens in dat teken : noch waren de zichtbare sterren in de nacht. Alleen het type er uitgedrukt biedt een reden voor de benoeming . Het sterrenbeeld Maagd, bedenken de tak , en de vrouw met het zaad , dan zou worden gezien in het heldere hemel van het huis van bondage , waaruit de herder van Israël , in de begeleidende getypeerd sterrenbeeld Boötes , was nu de leiding zijn gekocht koppel , vertegenwoordigd in de twee schaapskooien zo lang opgevat als beren. Kort na de uitgaan uit Egypte , de stier is gewijd voor het offer ( Exo 29:1 ) , in samenhang met de wijding van de hogepriester , de leider en vorst van het volk , zoals de stier was van de kudde . Deze betekenis wordt overgebracht in de naam van het dier , van het teken , en van haar belangrijkste ster. Met de stier twee rammen zonder smet zou worden aangeboden . De ram -of lamsvlees is ook typerend voor de grote Hogepriester ‘ , die zelf wordt aangeboden, zonder ter plaatse aan God ” (Hebreeën 9:14) . De twee lammeren van ’s morgens en ’s avonds te offeren in overeenstemming zijn met de Ram en het slachtoffer in de weegschaal , een stijgende als de andere sets dus ; houden voortdurend in het oog het Lam van God, die wegneemt de zonden van de wereld, en dus laten zien dat, terwijl de Regel een is, zal zijn menselijke natuur twee keer weergegeven , in de ochtend en de avond van de dispensatie. Het altaar van wierook is dan gewijd . Op soortgelijke sterrenhemel embleem van het slachtoffer aangehouden en doorboord door de Centaur lijkt over te worden geplaatst . Op het altaar van wierook de hogepriester was strooi het bloed van het zondoffer een keer in het jaar , op de grote dag van de verzoening , de tiende van de zevende maand. Op dat moment de zon, tussen de sterren van de Schorpioen , was over die sterren heet het altaar . Op die grote dag van de zon plaats werd door de rode ster Antares, de verwonding , waarin is aangetoond dat het blauwe plekken van de hiel van de Messias , en de vijand het hoofd . Er wordt beweerd dat de Joodse kalender is gecorrigeerd door verrekening in een jaar twaalf, en in de volgende dertien manen. Daarom, als op die dag in een jaar de zon precies boven alle sterren , de volgende zou hij in de buurt , en in de derde terug te keren naar het weer. Op de dag van verzoening waren er worden twee geiten , een gedood , de andere weggestuurd in een ” land van scheiding, “van af te snijden , zoals de ongeziene toestand. De dood , opstanding en hemelvaart van de Goddelijke Atoner bent hier getypeerd . In de tweeling van Gemini , een sterfelijk, de ander onsterfelijk; in de Verenigde cijfers van Ophiuchus , de gewenste , en Hercules , die blauwe plekken de draak het hoofd ; in Steenbok , de vallende offer, en Ram , Het Lam, dat was gedood , maar nu overwinnen als Heer der heren ( Rev 17:14) , vinden we tussen de sterren te reageren emblemen. Op de vijftiende dag van de zevende maand van de zon , zouden onder de tak in het bezit van Hercules, en dat in de hand van Boötes , is geslaagd door het teken waarin het bijkantoor is de leidende gedachte . Op die dag de Israëlieten waren om zich te kramen of tenten van takken ( Lev 23) te maken : zij waren om in te wonen en beschut worden door Hem , wiens naam is de tak . De ster Spica door ons genoemd , het oor van maïs, het zaad, door de Arabieren het bijkantoor , zou worden met de zon overdag , en in andere seizoenen bij nacht merk zijn plaats , naar dat grote feest waaruit bleek weer de woning op aarde van Hem die komen , zijn tabernakelen onder de mensen . De twee vogels van de verzoening – een gedood, de andere vrij laten gaan – ook typerend voor de dood, opstanding en hemelvaart van Hem, die, komende uit de hemel , moet terug daarheen . Met deze overeenkomen met de sterrenbeelden Aquila, de gewonden en de dalende adelaar, en de adelaar van Lyra , gestegen en zegevieren . De vogel werd gedood om gedood te worden over het water vanuit een draaiende stream : dus de dalende adelaar is over het water stroomt uit de urn van Aquarius . Aquila, de gewonden, Vega, de triomfantelijke , in Lyra en Cygnus, de wilde zwaan te gaan en terug te keren, behoren tot de meest opmerkelijke van de sterren aan onze hemel , en de eerste die worden erkend door de cursisten : zou het niet meer goed worden om verbinding te maken met hen de dood, opstanding , hemelvaart en wederkomst van het grote doel van profetie, van Hem die is ook het onderwerp van de types van de Levitische wet en de emblemen van het oude astronomie?

Terwijl in de emblemen en de namen van de tien borden meer in het bijzonder typerend voor de beloofde Veroveraar van de slang , en twee Zijn volk , in alle de namen van de zonen van Jakob is er ook een secundaire verwijzing naar het volk, de Kerk als getypeerd door de Israëlitische natie. Deze namen werden geschreven op de borstplaat, * het moet lijken , onder de emblemen of verkort karakters van de borden . Ze bevatten alle letters van het Hebreeuwse alfabet met uitzondering van vijf, die uitwisselbaar zijn met de mensen die ze bevatten . Indien, zoals Maimonides betreft , was het door een bovennatuurlijke verlichting van de juweeltjes van de borstplaat (waarmee zijn naam Hushon , de stille, is het ermee eens ) , op deze manier de hogepriester zou lezen uit de woorden van het orakel .

* Het lijkt waarschijnlijk dat in het borstschild alleen de afkortingen of hiërogliefen van de tekens gegraveerd waren , in letterlijke gehoorzaamheid aan het tweede gebod . De formulieren waren ontwijd in dienst van afgoderij, die nooit de verkorte karakters waren . De horens , of de macht van verwonding of kneuzing, van de eerste twee borden , de Unie van de derde, die het bezit in de vierde, de sprong weer in de vijfde , de tak en spike in de zesde , de weegschaal gebracht gelijkmatigheid in de zevende, de angel in de achtste , de pijl in de negende , de geit horens met de staart van de vis in de tiende , het water in de elfde , de andere wending van de koppen en de band in de twaalfde , alle voorkomen de gelijkenis van ding in de hemel of op aarde. Net als de hoofden engelachtig , Ze typeren de actie, niet de acteur.

In de namen gegeven door Goddelijke richting naar het kind van de profeet Jesaja , en in die van Hosea , vinden we bijvoorbeeld voor het zoeken naar en het gezag van de betekenissen in andere namen , vooral in die van de goddelijke selectie, zoals die van de stenen van de borstplaat , Terwijl in de naam gegeven aan Noach , de betekenis van die wordt geregistreerd als opzettelijk toegepast, vinden we precedent voor die van de zonen van Jakob .

MERKT

Hengstenberg , in zijn ” christologie , ” merkt , ” Het kampement van Israel , de nummers 2, heeft de stichting in Genesis : in hoofdstuk 49 is de sleutel tot de regeling . De dezelfde volgorde in acht wordt genomen in Numeri 7. ” ” Bileam verwijst opzettelijk naar Genesis 49 , ook Mozes in Deuteronomium 33. ” Hij denkt Shilo is ” onze vrede, “of de vrede – gever en gezinspeeld in Lukas 2:14 .

Memes, “Op de Schone Kunsten van de joden , “opmerkingen , dat “wanneer Mozes lijkt te hebben aangenomen Egyptische accessoires, is het waarschijnlijk dat hij terug naar patriarchale en zelfs antedlivian vormen van eredienst. ”

Bunsen verwerpt de idee van een Indiase oorsprong van de Egyptische mythologie of wetenschap. Oude schrijvers toeschrijven aan de Chaldeeërs , dus meer direct vanuit Noach.

OPMERKING op Jacob .

De eerste openbaring was te bekend voor Izak en Rebekka niet te worden herinnerd in het benoemen van Jakob, ” houdt hij van de hak te nemen , ” en Esau , ” de gewijde , “(als in 1 Koningen 12:32) als de eerstgeborene verordend , dat door geboorterecht hij later verkocht aan het leiderschap van de familie, en tot dusver om de priesterlijke ambt als aan de familie offers aan te bieden . Deze namen zouden dan de zin , “Jacob neemt bezit van het gekneusde hiel van Hem , de gewijde om de slang de kop vermorzelen . ” Esau lijkt te zijn geweest de naam van de eerstgeborene tot hij verkocht zijn geboorterecht , daarna Edom , de rode , van de kleur van zijn haar. Het is dus mogelijk dat in naamgeving zijn tweelingbroer kinderen Isaac zou kunnen hebben met het oog op de tweeling van de dierenriem , van wie er een naam, Polllux , de heerser , aan wie de naam Wasat , of de benoemde priester gewijd , uit dezelfde wortel als Esau , zou eveneens van toepassing. De andere twee heeft een naam , Castor , al snel komt, haastte zich , in toespeling op die Jakob , als afkomstig snel na Esau , kunnen worden genoemd, de wortel van Jakob hebben soms het gevoel van het nastreven , komen langs een track of zo . Van de namen van zijn voorouders van de lijn van Seth, Isaac zou hebben dus het idee van het aansluiten van de namen van zijn nakomelingen met de emblemen van de astronomie , of liever met de grote waarheden die emblemen waren bedoeld om te brengen.

BIJBELBOEKEN HENOCH

BOEKEN VAN HENOCH

HENOCH
Bron: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament
Inhoud:
DEEL I – Zegen en oordeel.
Hoofdstuk: 1-36
DEEL II – De Gelijkenissen.
Hoofdstuk: 37-57
ZEGEN EN OORDEEL
Hoofdstuk 1
1 De woorden van de zegeningen door Henoch, waarmee hij de uitverkorenen en
rechtvaardigen zegende, die zullen leven 2 op de dag van verdrukking, wanneer alle
slechte en goddeloze (mensen) verwijderd zullen worden. En hij maakte zich een
gelijkenis en zei – Henoch een rechtvaardig man, wiens ogen werden geopend door
God, zag het visioen van de Heilige in de hemelen, dat de engelen mij toonden, en
van hen hoorde ik alles, en van hen begreep ik terwijl ik zag, maar niet voor deze
generatie, maar voor een verafgelegene, 3 die nog moet komen. Met betrekking tot
de uitverkorenen zei ik, en maakte aangaande hen mijn gelijkenis:
…. De Heilige Verhevene zal uit zijn verblijfplaats komen,
4. En de eeuwige God zal op de aarde treden, (zelfs) op de berg Sinaï,
en uit zijn legerstede verschijnen,
en verschijnen in de sterkte van Zijn almacht vanuit de hemel der hemelen.
5. En allen zullen door vrees bevangen worden,
en de Wachters zullen sidderen,
en grote vrees en beven zal hen in zijn greep krijgen tot aan de uiteinden der
aarde.
6. En de hoge bergen zullen door elkaar geschud worden,
en de verheven heuvels zullen geslecht worden,
en zullen smelten als was voor de vlam.
7. En de aarde zal geheel in duisternis worden gehuld,
en alles wat op aarde is zal wegvlieden,
en er zal een oordeel over alle (mensen) zijn.
8. Maar met de rechtvaardigen zal Hij vrede stichten,
en de uitverkorenen zal Hij beveiligen,
en genade zal hun deel zijn.
En zij zullen allen God toebehoren,
en het zal hen voorspoedig gaan,
en zij zullen allen gezegend worden.
En Hij zal hen allen helpen,
en het licht zal aan hen verschijnen,
en Hij zal de vrede met hen aangaan.
9. En zie! De Heer is met zijn heilige myriaden gekomen,
om aan allen het oordeel te voltrekken,
en om alle goddelozen te vernietigen;
om alle vlees schuldig te verklaren
betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven
hebben,
en betreffende alle aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen
Hem gesproken hebben.
Hoofdstuk 2
1 Aanschouw toch alle hemellichamen, hoe zij hun baan niet veranderen, en de
hemellichten, hoe zij alle in hun eigen volgorde opkomen en ondergaan
overeenkomstig hun seizoen, en 2 de hen toegewezen plaats niet overschrijden. Bezie
toch de aarde, en schenk aandacht aan de dingen die daarop plaatsvinden van het
eerste tot het laatste, hoe bestendig ze zijn, hoe geen van de dingen op aarde 3
veranderen, maar zich als Gods werken betonen. Neem in de zomer en winter waar
hoe de hele aarde met water verzadigd wordt, en wolken dauw en regen over haar
komen.
Hoofdstuk 3
Aanschouw en zie hoe (in de winter) alle bomen schijnen te zijn verdord en al hun
bladeren hebben laten vallen, behalve een veertiental bomen, die hun bladerdak niet
verliezen maar het oude bladerdak twee tot drie jaar behouden, totdat het nieuwe
komt.
Hoofdstuk 4
En nogmaals, aanschouw toch hoe in de zomerdagen de zon recht boven de aarde
staat, en gij de schaduw en een heenkomen voor de hitte van de zon zoekt. En de
aarde eveneens blakert van de gloeiende hitte, en gij de aarde of een rots niet
betreden kunt vanwege haar hitte.
Hoofdstuk 5
1 Aanschouw toch hoe de bomen zich met groene bladeren bedekken en vrucht
dragen; waarvan gij getuigenis aflegt en ten aanzien van al Zijn werken weet en
erkent dat Hij die voor eeuwig leeft ze zo gemaakt heeft. 2 En al Zijn werken blijven
zo jaar in jaar uit voor altijd doorgaan, en alle taken die ze voor Hem tot stand
brengen, en hun taken veranderen niet, maar zoals God het verordend heeft, zo wordt
het gedaan. 3 En zie hoe de zee en de rivieren op eenzelfde manier de taken, die door
Hem aan hen geboden zijn, voltooien en niet wijzigen.
4. Maar gij, gij zijt niet standvastig geweest, noch hebt gij de geboden van de
Heer opgevolgd.
Maar gij hebt u afgekeerd en trotse en vermetele woorden gesproken,
met uw onreine monden, en tegen zijn grootsheid.
Oh, gij verstokten van hart, gij zult geen vrede vinden.
5. Daarom zult gij uw dagen verafschuwen,
en de jaren van uw leven zullen vergaan,
en de jaren van uw vernietiging zullen vermenigvuldigd worden in een
eeuwigdurende vervloeking,
en gij zult geen genade vinden.
6. In die dagen zult gij uw namen tot een eeuwige schande bij de rechtvaardigen
achterlaten,
En bij u zullen allen die een vloek uitspreken, zich vervloeken.
En alle zondaars en goddelozen zullen vanwege uw goddeloosheid een vloek
over zich afsmeken.
Maar alle (rechtvaardigen) zullen zich verheugen,
en er zal een vergeving van zonden zijn,
en elke genade en vrede en verdraagzaamheid;
er zal redding voor hen zijn, een goede gezindheid.
7. En voor al gij zondaars zal er geen redding zijn,
maar op u allen zal een vloek blijven rusten.
Voor de rechtvaardigen echter zal er licht geluk en vrede zijn,
en zij zullen de aarde beërven.
8. En dan zal er aan de uitverkorenen wijsheid geschonken worden,
en zij allen zullen leven en nooit meer zondigen,
noch door goddeloosheid, noch door hoogmoed.
Maar zij die wijs zijn zullen ook nederig zijn.
9. En zij zullen niet opnieuw overtredingen begaan,
noch zullen ze alle dagen van hun leven zondigen,
noch zullen ze sterven door (Gods) woede of wraak,
maar alle dagen van hun leven zullen ze voltooien.
En hun leven zal in vrede verlengd worden,
en hun jaren van vreugde zullen vermenigvuldigd worden,
in eeuwige blijheid en vrede,
alle dagen van hun leven.
Hoofdstuk 6
1 En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan
hen in die dagen 2 mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de
kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen, en zeiden tegen elkaar:
‘Kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen 3 en nageslacht bij hen
verwekken’. En Semjeza, die hun leider was, zei tegen hen: ‘Ik ben bang dat gij niet 4
werkelijk met deze daad zult instemmen, en ik alleen de straf voor een grote zonde
zal moeten dragen’. En zij allen antwoordden hem en zeiden: ‘Laat ons allen met een
eed zweren, en ons onder wederzijds toezicht allen aan elkaar binden 5 om dit plan
niet te verlaten, maar het uit te voeren’. Toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden
zich eraan 6 door er wederzijds op toe te zien. En het waren er allen tezamen een
tweehonderd die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon,
en zij noemden het de berg Hermon omdat zij gezworen hadden 7 en zich eraan
verbonden hadden door er wederzijds op toe te zien. En dit zijn de namen van hun
leiders: Semjeza, hun leider, Areklba, Rameël, Kokablel, Tamlel, Ramlel, Danel,
Ezekweël, Barekwijal, 8 Azazel, Armaros, Baterel, Ananel, Zakwiël, Samzepeël,
Saterel, Turel, Jomjael, Sariël. Dit zijn hun oversten van tien.
Hoofdstuk 7
1 En alle anderen met hen namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich,
en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen
tovernarij 2 en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd
met kruiden. En zij 3 werden zwanger, en zij baarden grote reuzen, wier grootte
drieduizend(?) el was; Dezen verorberden 4 alles wat de mensen voortbrachten. En
toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen 5
hen en aten mensen op. En zij begonnen te zondigen tegen vogels, en dieren, en
reptielen, en 6 vissen, en eenieder de ander zijn vlees te eten, en het bloed te drinken.
Daarna klaagde de aarde de wettelozen aan…
Hoofdstuk 8
1 En Azazel leerde de mensen zwaarden te maken, en messen, en schilden, en
borstplaten, en deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te
bewerken, en armbanden en ornamenten, en het gebruik van antimoon, en het
vervraaien van de oogleden, en allerlei soorten kostbare gesteenten, en elke 2
kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op, en zij gaven zich over aan
verkrachtingen, en zij 3 werden tot dwaling geleid, en werden verdorven in al hun
wegen. Semjeza onderwees banspreuken en wortelinsnijdingen, Armaros het
opheffen van banspreuken, Barakwijal (onderwees) astrologie, Kokabel de
constellaties, Ezekweël de kennis van de wolken, Arakwiël de tekenen van de aarde,
Samsiël de tekenen van de zon, en Sariël de baan van de maan. En naarmate de
mensen wegkwijnden, schreeuwden zij het uit, en hun roep steeg op ten hemel…
Hoofdstuk 9
1 En in die tijd keken Michaël, Uriël, Rafael, en Gabriël vanuit de hemel neer en
zagen het vele bloed dat 2 op de aarde vergoten werd. En zij zeiden tegen elkaar: ‘De
aarde die zonder bewoner gemaakt is schreeuwt het uit met de stem van hun
hulpgeroep tot aan de hemelpoorten. 3 En nu tot ulieden, gij heiligen van de hemel,
de zielen van de mens doen hun beklag, zeggende: “Breng onze zaak 4 voor de
Allerhoogste”‘. En zij zeiden tot de Heer der tijden: ‘Heer der heren, God der goden,
Koning der koningen, en God der tijden, de troon van Uw heerlijkheid (staat) tot in
alle generaties der 5 tijden, en Uw naam heilig en verheerlijkt en gezegend tot in alle
tijden! U heeft alle dingen gemaakt, en macht over alle dingen heeft U; en alle
dingen zijn naakt en open voor uw aangezicht, en U ziet 6 alle dingen, en niets kan
zich voor U verbergen. U ziet wat Azazel gedaan heeft, die elke onrechtvaardigheid
op aarde onderwezen heeft en de eeuwige geheimen die (bewaard) werden in de
hemel, die 7 mensen nastreefden om te leren, en Semjeza, die U autoriteit gegeven
hebt om het gezag te dragen over zijn metgezellen. 8 En zij zijn naar de dochters van
de mens op aarde gegaan, en hebben geslapen met 9 de vrouwen, en hebben zich
verontreinigd, en hen allerlei soorten zonden geopenbaard. En de vrouwen hebben 10
reuzen gebaard, en de gehele aarde is daarop vervuld geraakt van bloed en
onrechtvaardigheid. En zie, de zielen van degenen die gestorven zijn roepen en
vragen om gehoor tot aan de hemelpoorten, en hun weeklachten zijn opgestegen, en
kunnen niet ophouden vanwege de wetteloze daden die 11 op aarde gedaan worden.
En U weet alle dingen voordat ze gaan gebeuren, en U ziet deze dingen en U
ondergaat het, en U zegt ons niet wat wij ten aanzien ervan moeten doen’.
Hoofdstuk 10
1 Daarna zei de Allerhoogste, de Heilige en Verhevene sprak, en zond Uriël naar de
zoon van Lamech, 2 en zei tot hem: ‘Ga naar Noach en zeg hem in mijn naam:
“Verberg jezelf!” en openbaar hem het einde dat nadert, dat de gehele aarde
vernietigd zal worden, en er een zondvloed gaat komen 3 over de gehele aarde, die
alles wat op aarde is zal vernietigen. En geef hem dan aanwijzingen, zodat hij kan
ontkomen 4 en zijn zaad gespaard mag blijven voor alle generaties van de wereld’.
En wederom zei de Heer tot Rafael: ‘Bind Azazel bij handen en voeten, en werp hem
in de duisternis: en maak een opening 5 in de woestijn, die in Dudael is, en werp hem
daarin. En plaats boven hem ruige en scherpe rotsen, en bedek hem met duisternis, en
laat hem daar voor alle tijden verblijven, en bedek zijn aangezicht, zodat hij 6 het
licht niet kan zien. En op de dag van het grote oordeel zal hij in het vuur geworpen
worden. En genees de aarde die de engelen verdorven hebben, 7 en verkondig de
genezing van de aarde, opdat zij de pestilentie kunnen helen, en dat alle
mensenkinderen niet zullen wegkwijnen door al de geheime dingen die de 8
Wachters ontsluierd en aan hun zonen onderwezen hebben. En de gehele aarde is
verdorven geworden 9 door de werken die Azazel heeft onderwezen; schrijf hem alle
zonde toe’. En tot Gabriël zei de Heer: ‘Trek op tegen de bastaards en de
verworpenen, en tegen de kinderen der verkrachting, en vernietig (de kinderen der
verkrachting en) de kinderen van de Wachters vanuit het midden der mensen (en
veroorzaak het dat zij weggaan); zend hen de een tegen de ander, zodat zij elkaar
zullen vernietigen in de strijd, 10 want zij zullen geen lengte van dagen hebben. En
geen verzoek dat zij u zullen doen zal hun vaders terwille van hen toegestaan
worden: want zij hopen een leven tot in tijden te hebben en 11 dat elk van hen
vijfhonderd jaar zal leven’. En de Heer zei tegen Michael: ‘Ga, bind Semjeza en zijn
metgezellen, die zich met vrouwen hebben verenigd, zodat zij zich met hen hebben
bevlekt 12 in al hun onreinheid. En wanneer hun zonen elkaar hebben afgeslacht, en
zij de vernietiging van hun geliefden hebben gezien, bind hen dan vast voor zeventig
generaties in de dalen der aarde, tot op de dag van hun oordeel en bestemming, totdat
het oordeel dat 13 voor alle tijden is wordt volbracht. In die dagen zullen ze naar de
afgrond van vuur worden weggeleid: 14 en naar de pijniging en de gevangenis
waarin ze voor alle tijden opgesloten zullen worden. En wie dan ook veroordeeld en
vernietigd zal worden zal van dan af aan tezamen met hen gebonden worden tot aan
het einde van alle generaties. 15 En vernietig al de geesten van de verworpene en de
kinderen van de Wachters, omdat zij de mensheid slecht gemaakt hebben. 16
Vernietig alle slechtheid van de oppervlakte der aarde en laat elk slecht werk tot een
einde komen, en laat de inplanting van rechtvaardigheid en waarheid tevoorschijn
komen, en het zal een zegen betekenen; de werken van rechtvaardigheid en waarheid
zullen van dan af aan in waarheid en vreugde gezaaid worden.
17. En dan zullen alle rechtvaardigen ontkomen,
en zullen leven totdat ze duizende kinderen hebben verwekt,
en alle dagen van hun jeugd en hun ouderdom
zullen zij in vrede voltooien.
18 En dan zal de gehele aarde in rechtvaardigheid bebouwd worden, en zal geheel
met bomen beplant worden 19 en volledig gezegend zijn. En elk soort kostbare boom
zal erop geplant worden, en zij zullen er wijngaarden op aanleggen; en de wijngaard
die zij erop aanleggen zal wijn in overvloed voortbrengen, en wat betreft alle zaden
die erop gezaaid worden, elke maat ervan zal er duizend dragen, en elke maat olijven
zal tien persingen 20 olie voortbrengen. En gij moet de aarde reinigen van alle
verdrukking, en van alle onrechtvaardigheid, en van alle zonde, en van alle
goddeloosheid; en alle onreinheid die er op aarde begaan is 21 verwijder die van de
aarde. En alle mensenkinderen zullen rechtvaardig worden, en alle naties 22 zullen
hun toewijding schenken en zullen Mij loven, en allen zullen Mij aanbidden. En de
aarde zal gereinigd worden van al haar vervuiling, en van elke zonde, en elke
bestraffing, en elke pijniging, en ik zal die er nooit meer tegen zenden, niet van
generatie tot generatie noch tot in aller tijden.
Hoofdstuk 11
1 En in die dagen zal Ik de voorraadkamers van zegening die in de hemel zijn
openen, opdat die neergezonden 2 worden over het werk en de arbeid van de
mensenkinderen. En waarheid en vrede zullen elkaar vergezellen, gedurende alle
dagen der wereld en gedurende alle mensengeneraties’.
Hoofdstuk 12
1 Voordat deze dingen gebeurden werd Henoch verborgen, en geen der
mensenkinderen wist waar hij 2 verborgen was, en wat er van hem geworden was. En
zijn bezigheden hadden te maken met de Wachters, en zijn dagen waren met de
heiligen. 3 En ik Henoch was de Souverein en Koning der eeuwen aan het zegenen,
en zie! de Wachters 4 riepen mij – Henoch de schriftsteller – en zeiden tot mij:
‘Henoch, gij schriftsteller van rechtvaardigheid, ga, verklaar aan de Wachters der
hemel die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, verlaten hebben en zich met
vrouwen verontreinigd hebben, en de dingen naar de wijze van de aardse kinderen
gedaan hebben, en vrouwen in bezit hebben genomen: 5 “Gijlieden hebt de aarde een
grote vernietiging toegebracht, en gij zult geen vrede noch vergeving van 6 zonde
hebben; en in dezelfde mate waarin zij genieten van hun kinderen, zullen zij het
vermoorden van hun geliefden zien, en over de vernietiging van hun kinderen zullen
zij weeklagen, en er tot in tijden hun smekingen op richten, maar genade en vrede
zullen zij niet verkrijgen”‘.
Hoofdstuk 13
1 En Henoch ging en zei: ‘Azaze l, gij zult geen vrede kennen: er is een strenge
veroordeling tegen u uitgegaan 2 om u te binden; En gij zult meededogen noch
verzoek ingewilligd krijgen, vawege de onrechtvaardigheid die gij onderwezen hebt,
en vanwege alle werken der goddeloosheid 3 en onrechtvaardigheid en zonde die gij
de mensen getoond hebt’. Toen ging ik en sprak tegen hen allen 4 tezamen, en zij
waren allen bevreesd, en angst en beving maakten zich van hen meester. En zij
verzochten mij een verzoekschrift voor hen op te stellen, opdat hen vergeving
geschonken mocht worden, en hun verzoekschrift voor te lezen in de aanwezigheid 5
van de Heer der hemel. Want vanaf dat moment konden zij niet meer (met Hem)
spreken, noch hun ogen 6 naar de hemel oprichten, wegens de schaamte van hun
zonden waardoor zij vervloekt waren. Toen schreef ik hun verzoekschrift uit, en het
gebed met betrekking tot hun geesten en hun persoonlijke daden, en met betrekking
tot hun 7 verzoeken dat zij vergeving en verlenging van leven zouden mogen hebben.
En ik ging heen en zat neer bij de wateren van Dan, in het land van Dan, in het
zuidwesten van Hermon; Ik las hun verzoekschrift totdat ik 8 in slaap viel. En
ziedaar, ik kreeg een droom, en er kwamen visioenen over mij, en ik zag visioenen
van bestraffing, en een stem kwam mij verzoeken het aan de zonen van de hemel te
vertellen, en hen terecht te wijzen. 9 En toen ik wakker werd, kwam ik naar hen toe,
en zij zaten allen bij elkaar vergaderd te wenen in 10 Abelsjaïl, dat tussen Libanon en
Sirese ligt, met hun gezichten bedekt. En ik somde voor hen alle visioenen op, die ik
in mijn slaap gezien had, en ik begon de woorden der rechtvaardigheid te spreken en
de hemelse Wachters terecht te wijzen.
Hoofdstuk 14
1 Het boek van de woorden der rechtvaardigheid en van de terechtwijzing van de
eeuwenoude Wachters in overeenstemming 2 met de verordening van de Heilige
Verhevene in het visioen. Ik zag in mijn slaap hetgeen ik nu vertellen zal met een
tong van vlees en de adem van mijn mond: die de Verhevene aan de mensen gegeven
heeft om 3 ermee met elkaar te overleggen en in hun hart begrip te verkrijgen. Zoals
Hij de mens heeft geschapen en hem het vermogen heeft gegeven het woord van
wijsheid te begrijpen, zo heeft Hij mij eveneens geschapen en mij het vermogen
gegeven om 4 de Wachters, de kinderen der hemel, terecht te wijzen. Ik heb het
verzoekschrift van ulieden uitgeschreven, en in mijn visioen werd het aldus duidelijk,
dat uw verzoekschrift zelfs niet tot in alle dagen der eeuwigheid ingewilligd zal
worden, en dat dit oordeel 5 uiteindelijk aan u is opgelegd: het zal niet voor u
ingewilligd worden. En van nu af aan zult gij niet meer in de hemel opstijgen tot in
alle eeuwigheid, en in de kluisters der aarde zo luidt de verordening 6 zult gij voor
alle dagen der wereld gebonden worden. Maar voordien zult gij de vernietiging van
uw geliefde zonen meemaken en gij zult geen plezier aan hen beleven, maar zij
zullen voor uw ogen omkomen 7 door het zwaard. En uw verzoekschrift ten behoeve
van hen zal niet ingewilligd worden, evenmin als die van ulieden zelf: ook al weent
en bidt gij en spreekt gij alle woorden die het geschrift bevat dat ik heb 8 geschreven.
En het visioen werd mij aldus getoond: Zie, in het visioen nodigden wolken mij uit
en was er mist die mij opriep, en de baan der sterren en lichtflitsen deden mij
spoeden en haasten, en de winden in 9 het visioen deden mij vliegen en tilden mij op,
en droegen mij ten hemel. En ik ging er binnen totdat ik langs een muur trok die uit
kristallen opgebouwd was en omgeven werd door tongen van vuur; en het begon mij
schrik aan te jagen. 10 En ik ging de tongen van vuur binnen en trok langs een groot
huis dat uit kristallen was opgebouwd; en de muren van het huis waren gelijk een
betegelde vloer uit kristallen (gemaakt), en haar fundering was 11 van kristal. Haar
bovenbouw was als het pad der sterren en lichtflitsen, en daartussen waren 12
gloeiende cherubijnen, en hun gewelf was (helder als) water. Een vlammend vuur
omgaf de muren, en haar 13 portalen gloeiden met vuur. En ik ging dat huis binnen,
en het was er heet als vuur en koud als ijs, er 14 waren geen levenstekenen
daarbinnen: vrees bedekte mij, en benauwing kreeg mij in haar greep. En terwijl ik
sidderde 15 en trilde, viel ik op mijn aangezicht. En ik kreeg een visioen. En zie! Er
was een tweede huis, groter 16 dan het vorige, en het gehele portaal stond voor mij
open, en het was uit vuurvlammen gebouwd. En in elk opzicht blonk het zo uit in
schittering en uitnemendheid en grootsheid, dat ik niet in staat ben aan ulieden haar
17 schittering en grootsheid te beschrijven. En haar vloer was van vuur, en erboven
waren lichtflitsen en het pad 18 der sterren, en haar bovenbouw was eveneens een
vlammend vuur. En ik keek en zag daarbinnen een verheven troon waarvan het
uiterlijk was als kristal, en de wielen ervan waren als de schijnende zon, en daar was
de aanblik van 19 cherubijnen. En vanonder de troon kwamen er stromen vlammend
vuur vandaan, zodat ik er niet naar kon kijken. 20 En de Grote Majesteit zat daarop,
en Zijn gewaad scheen helderder dan de zon en 21 was witter dan welke sneeuw dan
ook. Geen der engelen kon binnenkomen en Zijn gezicht aanschouwen om redenen
22 van Zijn uitnemendheid en heerlijkheid en geen vlees kon Hem aanschouwen. Het
vlammende vuur was rondom Hem, en er stond een groot vuur voor Hem, en
niemand die in de buurt was kon hem benaderen: myriaden maal 23 myriaden
stonden voor Hem, en toch had Hij geen raadgever nodig. En de meest heiligen die
24 dichtbij Hem waren gingen tegen de nacht niet weg en verlieten Hem niet. En tot
op dat moment had ik voorover gelegen op mijn gezicht, bevend: en de Heer riep mij
met zijn eigen mond, en zei tegen mij: ‘Kom hierheen, 25 Henoch, en hoor mijn
woord’. En een van de heiligen kwam naar mij toe en maakte mij wakker, en hij deed
mij opstaan en de deur naderen, en ik boog mijn gezicht omlaag.
Hoofdstuk 15
1 En Hij antwoordde en zei tegen mij, en ik hoorde Zijn stem: ‘Vrees niet, Henoch,
gij rechtvaardige 2 man en schriftsteller van rechtvaardigheid: kom nader en luister
naar mijn stem. En ga, zeg tegen de wachters der hemel, die u gezonden hebben om
voor hen te bemiddelen: “Gijlieden zijt degenen die voor de mensen moet
bemiddelen, en niet de mens 3 voor u: Waarom hebt gij de hoge, heilige, en eeuwige
hemel verlaten, en bij vrouwen gele gen, en uzelf met de dochters der mensen
verontreinigd en uzelf vrouwen toegeëigend, en gelijk de kinderen 4 der aarde
gedaan, en reuzen (als uw) zonen verwekt? En ondanks dat gij heilig en geestelijk
waart, en het eeuwig leven had, hebt gij uzelf met het bloed van vrouwen
verontreinigd, en (kinderen) met het bloed dat in het vlees is verwekt, en gelijk de
mensenkinderen vlees en bloed begeerd zoals ook zij doen die doodgaan 5 en
verdwijnen. Daarom heb ik hen ook vrouwen gegeven zodat zij die zwanger konden
maken, en kinderen 6 van hen konden krijgen, opdat het hun aldus aan niets op aarde
zou ontbreken. Maar gij waart voorheen 7 geestelijk, het eeuwig leven bezittend, en
onsterfelijk voor alle generaties van de wereld. En daarom heb Ik geen vrouwen voor
u bestemd; want wat de geesten der hemel betreft, in de hemel is hun verblijfplaats. 8
En nu zullen de reuzen die voortgekomen zijn uit geest en vlees kwade geesten
genoemd worden op 9 de aarde, en op de aarde zal hun verblijfplaats zijn. Kwade
geesten zijn van hun lichamen uitgegaan, want uit mensen zijn ze geboren, maar bij
de heilige Wachters ligt hun begin en eerste oorsprong; 10 zij zullen kwade geesten
op aarde zijn, en kwade geesten zullen zij genoemd worden. En zoals de geesten van
de hemel in de hemel hun woonplaats zullen hebben, zo zullen de geesten van de
aarde, die op aarde geboren zijn, hun woonplaats op aarde hebben. 11 En de geesten
der reuzen teisteren, onderdrukken, vernietigen, vallen aan, strijden, en bewerken de
afbraak van de aarde, en veroorzaken moeilijkheden: zij nemen geen voedsel, maar
12 hongeren en dorsten desondanks, en geven beroeringen. En deze geesten zullen
tegen de mensenkinderen opstaan, en tegen de vrouwen, omdat zij van hen uitgegaan
zijn.
Hoofdstuk 16
1 Vanaf de dagen van de slachting en vernietiging en dood van de reuzen, van de
zielen waarvan uit het vlees de geesten zijn weggegaan, zullen zij vernietiging
brengen zonder hun strafmaat te doen oplopen – aldus zullen zij schade toebrengen
tot aan de dag der voleinding, het grote oordeel waarin de tijd zal 2 aflopen voor de
Wachters en de goddelozen, ja, tot een volledig einde zal komen”. En nu voor wat
betreft de Wachters die u gezonden hebben om voor hen te bemiddelen, die voorheen
in de hemel waren, 3 (zeg tot hen): “Gij zijt in de hemel geweest, maar nog niet alle
mysteries waren al aan ulieden geopenbaard, en gij wist de waardeloze ervan, en
deze hebt gij in de gevoelloosheid van uw harten aan de vrouwen bekend gemaakt,
en door deze mysteries berokkenen vrouwen en mannen veel kwaad op aarde”. 4 Zeg
hen daarom: “Gij zult geen vrede kennen”‘.
Hoofdstuk 17
1 En zij namen en brachten mij naar een plaats waar degenen die daar waren geleken
op vlammen vuur, 2 en die wanneer zij dat wilden het uiterlijk van mensen
aannamen. En zij brachten mij naar een plaats van duisternis, en naar een berg
waarvan 3 de top tot in de hemel reikte. En ik zag de plaatsen van de hemellichten en
de kostbaarheden van de sterren en van de donder, en het diepst der diepte waar 4
een vurige boog en pijlen met hun koker waren, en een vurig zwaard en alle
bilksemschichten. En zij namen 5 mij naar de levende wateren, en naar het vuur van
het westen, die elke gedoofde zonnester ontvangt. En ik kwam aan een rivier van
vuur, waarin het vuur als water stroomt en zich ontlaadt in de grote zee westwaards.
6 Ik zag de grote rivieren en kwam tot aan de grote rivier en tot aan de grote
duisternis, en ging 7 tot op de plaats waar geen vlees komt. Ik zag de bergen van de
duisternis van de winter en de plaats 8 waar al het water van de diepte heenvloeit. Ik
zag de mondingen van al de rivieren der aarde en de monding van de diepte.
Hoofdstuk 18
1 Ik zag de kostbaarheden van alle winden: Ik zag hoe Hij daarmee de gehele
schepping bekleed had 2 en de stevige fundamenten va n de aarde. En ik zag de
hoeksteen van de aarde: Ik zag de vier 3 winden (de aarde en) het firmament van de
hemel dragen. En ik zag hoe de winden de hemelgewelfen uitstrekken, en hun
standplaats hebben tussen hemel en aarde: deze zijn de dragers 4 van de hemel. Ik
zag de winden van de hemel die de kringomloop van de zon 5 en al de sterren naar
hun posities brengt. Ik zag de winden op aarde de wolken dragen: Ik zag de 6 paden
der engelen. Ik zag aan het eind der aarde het firmament van de hemel daarboven. En
ik ging verder en zag een plaats die dag en nacht brandt, waar zeven bergen van
schitterend gesteente zijn, 7 drie daarvan naar het oosten, en drie naar het zuiden. En
wat betreft de drie naar het oosten, (een) was er van gekleurde steen, en een van
parel, en een van hyacint, en die naar het zuiden waren van rode steen. 8 Maar de
middelste reikte naar de hemel als de troon van God, van albast, en de top 9 van de
troon was van safier. En ik zag een vlammend vuur. En voorbij deze bergen 10 is een
gebied: de einden van de grote aarde: daar waren de hemelen voltooid. En ik zag een
diepe afgrond, 11 met kolommen van hemels vuur, en temidden van hen zag ik
kolommen van vallend vuur, die in afmeting hun gelijke niet hadden zowel wat
betreft 12 de hoogte, als wat betreft de diepte. En voorbij die afgrond zag ik een
plaats die geen firmament van een hemel erboven had, en geen stevig bevestigde
aarde eronder: er was geen water op, en er waren geen 13 vliegende schepselen, maar
het was een woeste en afschuwelijke plaats. Ik zag daar zeven sterren als grote
brandende bergen, 14 en toen ik naar hen informeerde, zei de engel tegen mij: ‘Deze
plaats is het einde van hemel en aarde: dit is 15 de gevangenis geworden voor de
sterren en de heerscharen. En de sterren die over het vuur heen rollen zijn degene die
de verordening van de Heer overtreden hebben aan het begin 16 van hun opkomst,
omdat deze niet op de voor hen bestemde tijden tevoorschijn kwamen. En Hij was
verbolgen over hen, en bond hen tot aan de tijd dat hun schuld voleindigd zou
worden, (zelfs) voor tienduizend jaar’.
Hoofdstuk 19
1 En Uriël zei tegen mij: ‘Hier zullen de engelen verblijven die zich met vrouwen
verbonden hebben, en hun geesten die vele verschillende gedaanten aannemen
verontreinigen de mensheid en brengen hen op een dwaalspoor door hen offers te
laten brengen aan demonen als hun goden, (hier zullen zij verblijven) tot aan de dag
van het grote oordeel waarop 2 het oordeel aan hen voltrokken zal worden, totdat er
een eind aan hen gemaakt wordt. En ook de vrouwen van de engelen die 3
afgedwaald zijn zullen sirenen worden’. En alleen ik, Henoch, zag het visioen, het
einde van alle dingen: en niemand zal zien zoals ik gezien heb.
Hoofdstuk 20
1 En dit zijn de namen van de heilige engelen die waken. 2 Uriël, een van de heilige
engelen die gaat 3 over de wereld en over Tartarus, Rafaël, een van de heilige
engelen die over de geesten van mensen gaat. 4 Raguël, een van de heilige engelen
die 5 een wreker is binnen de wereld van de hemellichten. Michaël, een 6 van de
heilige engelen, om te getuigen, hij die over het beste deel van de mensheid
aangesteld is en over chaos. Sarakwaël, 7 een van de heilige engelen, die over de
geesten aangesteld is, die in de geest zondigen. Gabriël, een van de heilige 8 engelen,
die aangesteld is over het Paradijs, de slangen en de Chrerubijnen. Remiël, een van
de heilige engelen, die God aanstelt over degenen die verheven worden.
Hoofdstuk 21
1 En ik ging verder tot aan waar de dingen chaotisch waren. 2 En daar zag ik iets
afschuwelijks: Ik zag noch 3 een hemel erboven noch een stevig bevestigde aarde,
maar een chaotische en afschuwelijke plaats. En daar zag ik 4 zeven sterren van de
hemel in samengebonden, als grote bergen en brandend met vuur. Hierop 5 zei ik:
‘Wegens welke zonde zijn zij gebonden, en om welke reden zijn zij hierin
geworpen?’ Daarop zei Uriël, een van de heilige engelen, die bij mij was, en het
gezag over hen had, hij zei: ‘Henoch, waarom 6 vraagt gij daarnaar, en waarom
smacht gij naar de waarheid?’. Deze zijn een aantal van de sterren van de hemel, die
de verordening van de Heer overtreden hebben, en hier voor tienduizend jaar
gebonden zijn, totdat 7 de tijd die hen voor hun zonde is opgelegd verstreken is’. En
van daaruit ging ik naar een andere plaats, die noch afschuwelijker was dan de
vorige, en ik zag iets verschrikkelijks: een groot vuur dat daar brande en oplaaide, en
die plaats was doorkliefd tot aan de afgrond, en was vol van grote afdalende
kolommen van 8 vuur: noch de omvang en evenmin de kracht ervan kon ik overzien
of kon ik inschatten. Daarop zei ik: ‘Hoe 9 vreesinwekkend is deze plaats en hoe
afgrijzelijk om naar te kijken!’. Daarop antwoordde mij Urieël, een van de heilige
engelen die bij mij was, en zei tegen mij: ‘Henoch, waarom hebt gij zulk een vrees en
afgrijzen?’ 10 En ik antwoordde: ‘Vanwege deze vreesaanjagende plaats, en vanwege
de tentoonspreiding van pijniging’. En hij zei tegen mij: ‘Deze plaats is de gevangenis
van de engelen, en zij zullen voor tijden en tijden gevangen gehouden worden’.
Hoofdstuk 22
1 En van daaruit ging ik naar een andere plaats, en de berg van graniet. 2 En er waren
vier spelonken in, diep en breed en erg glad. Hoe glad zijn de spelonken en diep en
donker is hun aanblik. 3 Daarop antwoordde Rafaël, een van de heilige engelen die
bij mij was, en zei tegen mij: ‘Deze spelonken zijn voor het doel geschapen, dat de
geesten van de zielen van de doden daarin 4 vergaderd zouden worden, ja dat alle
zielen van de mensenkinderen hier zouden samenkomen. En deze plaatsen zijn
ervoor gemaakt hen te ontvangen tot op de dag van hun oordeel en tot aan het voor
hen bestemde tijdperk, totdat het grote oordeel over hen komt’. Ik zag de geest van
een dood iemand een aanklacht maken, 5 en zijn stem verhief zich ten hemel en deed
zijn beklag. En ik vroeg aan Rafaël, de engel die bij 6 mij was, en zei tegen hem:
‘Deze geest die een aanklacht maakt, van wie is hij, wiens stem verheft zich en doet
zijn beklag ten hemel?’. 7 En hij antwoordde mij zeggende: ‘Dit is de geest die is
uitgegaan van Abel, die door zijn broer Caïn neergeslagen is, en hij maakt zijn
aanklacht tegen hem totdat zijn zaad vanaf het oppervlak der aarde verwijderd is, en
zijn zaad teniet gedaan is vanonder het zaad der mensen’. 8 Toen vroeg ik naar en ten
aanzien van al de spelonken: ‘Waarom is de een afgescheiden van de ander?’. 9 En hij
antwoordde mij en zei tegen mij: ‘Deze drie (scheidingen) zijn gemaakt opdat de
geesten van de doden gescheiden zouden zijn. En een dergelijke afscheiding is
gemaakt voor de geesten van de rechtvaardigen, met daarin de heldere bron van
water. 10 En een is er gemaakt voor de zondaars indien wanneer zij sterven en in de
aarde begraven worden het oordeel nog niet gedurende hun leven aan hen voltrokken
is. 11 Daar zullen hun geesten afgezonderd worden in een grote pijniging, tot aan de
grote dag van het oordeel en de bestraffing en kwelling van degenen die voor alle
tijden vervloekt zijn en aan wier geesten het vergolden wordt. 12 Daar zal Hij ze
voor alle tijden binden. En een dergelijke afscheiding is gemaakt voor de geesten van
degenen die hun aanklacht maken, die onthullingen doen aangaande hun vernietiging
toen zij neergeslagen werden in de dagen van de zondaars. 13 En een is er gemaakt
voor de geesten van de mensen die niet rechtvaardig waren, maar zondaars die
volkomen in overtreding waren, en in het gezelschap van de overtreders zullen zij
verkeren: maar hun geesten zullen niet neergeslagen worden op de oordeelsdag, noch
zullen zij van daaruit een opstanding krijgen’. 14 Daarop zegende ik de Heer der
heerlijkheid en zei: ‘Gezegend zij mijn Heer, de Heer der rechtvaardigheid, die voor
eeuwig regeert’.
Hoofdstuk 23
1 Van daaruit ging ik naar een andere plaats ten westen 2 van de einden van de aarde.
En ik zag een brandend 3 vuur dat onafgebroken liep, en dag en nacht niet rustte in
zijn baan, maar regelmatig liep. 4 En ik vroeg zeggende: ‘Wat is dit dat niet rust?’
Daarop antwoordde mij Raguël, een van de heilige engelen die bij mij was, en zei
tegen mij: ‘Deze baan van vuur die gij gezien hebt, is het vuur in het westen dat al de
hemellichten vervolgt’.
Hoofdstuk 24
1 En van daaruit ging ik naar een andere plaats op aarde, en hij toonde mij een
bergformatie van 2 vuur dat dag en nacht brande. En ik ging daar aan voorbij en zag
zeven schitterende bergen, die allen van elkaar verschilden, en de gesteenten ervan
waren schitterend en prachtig, overweldigend in zijn geheel, majestueus van uiterlijk
en gaaf aan de buitenkant: drie naar het oosten, de een rustend op de ander, en drie
naar het zuiden, de een op de ander, en diepe ruige ravijnen, waarvan geen enkele 3
een verbinding maakte met enige andere. En de zevende berg was in het midden van
deze, en hij overtrof hen 4 in hoogte, gelijkend op een troonzetel: en geurende bomen
omringden de troon. En temidden daarvan was een boom die ik nog nooit eerder
geroken had, ook was er geen tweede daarvan of geleek er een op: het had een geur
die uitzonderlijker was dan elke andere geur, en zijn bladeren en bloemen en hout
verwelken nooit: 5 en zijn vrucht is prachtig, en zijn vrucht lijkt op de dadels van een
palm. Zodoende zei ik: ‘Hoe prachtig is deze boom, en geurrijk, en zijn bladeren zijn
gaaf, en zijn bloemen erg verrukkelijk in aanschijn’. 6 Daarop antwoordde Michaël,
een van de heilige engelen die bij mij was, en die hun leider was.
Hoofdstuk 25
1 En hij zei tegen mij: ‘Henoch, waarom vraagt gij mij naar de geur van de boom, 2
en waarom wenst gij de waarheid te leren?’. Daarop antwoordde ik hem zeggende: ‘Ik
wil over 3 dat alles weten, maar vooral over deze boom’. En hij antwoordde
zeggende: ‘Deze hoge berg die gij gezien hebt, waarvan de top gelijk de troon van
God is, zal Zijn troon zijn, waar de heilige Verhevene, de Heer van de Glorie, de
eewige Koning, zal zitten, wanneer Hij zal afdalen om de aarde 4 te bezoeken met
goedheid. En wat betreft deze geurige boom; het is geen sterveling toegestaan hem
aan te raken tot aan het grote oordeel, wanneer Hij wraak zal nemen op allen en alles
tot zijn voleinding zal brengen 5 voor altijd. Hij zal dan aan de rechtvaardigen en
heiligen gegeven worden. Zijn vrucht zal tot voedsel dienen voor de uitverkorenen:
hij zal overgeplant worden naar de heilige plaats, naar de tempel van de Heer, de
eeuwige Koning.
6. Dan zullen zij zich verheugen met vreugde en gelukkig zijn,
en de heilige plaats zullen zij binnengaan;
en haar geur zal in hun botten zijn,
en zij zullen voor een lang leven op aarde verblijven,
een leven zoals uw vaders leefden.
En in hun dagen zal geen verdriet of pestilentie,
geen kwelling of onvoorziene gebeurtenis hen beroeren’.
7 Daarop zegende ik de God der heerlijkheid, de eeuwige Koning, die zulke dingen
voor de rechtvaardigen heeft bereid, en ze geschapen heeft en belooft heeft ze aan
hen te geven.
Hoofdstuk 26
1 En ik ging van daaruit naar het midden van de aarde, en ik zag een gezegende
plaats waar 2 bomen waren, waarvan de takken (ook los van de boom) goed en in
bloei blijven. En daar zag ik een heilige berg, 3 en onder aan de berg aan de oostkant
ervan was een stroom en deze vloeide naar het zuiden. En ik zag tegen het oosten een
andere berg hoger dan deze, en tussen hen in een diep en nauw 4 ravijn: er liep ook
een stroom door onder de berg langs. En naar het westen daarvan was er weer een
andere berg, lager dan de vorige en niet verheven, en een diep en droog ravijn daar
tussenin: 5 en een ander diep en droog ravijn was er aan de uiteinden van de drie
bergen. En al de ravijnen waren diep en smal, uit graniet (gevormd), en er waren
geen bomen op geplant. 6 En ik verwonderde mij over de rotsen, en ik verwonderde
mij over het ravijn, ja, ik verwonderde mij zeer.
Hoofdstuk 27
1 Daarop zei ik: ‘Voor welk doel dient dit gezegende land, dat geheel met bomen
gevuld is, en dit 2 vervloekte dal daartussen?’. Daarop antwoordde Uriël, een van de
heilige engelen die bij mij was, en zei: ‘Dit vervloekte dal is voor degenen die voor
eeuwig vervloekt zijn: Hier zullen alle vervloekten bij elkaar vergaderd worden die
zich met hun lippen tegen de Heer uiten in onbetamelijke woorden en vermetele
dingen over Zijn heerlijkheid spreken. Hier zullen zij bij elkaar vergaderd worden, en
hier 3 zal de plaats van hun oordeel zijn. In het laatst der dagen zal er over hen de
tentoonspreiding van het rechtvaardige oordeel komen in aanwezigheid van de voor
eeuwig gerechtvaardigden; hier zullen de begenadigden de Heer der heerlijkheid, de
eeuwige Koning, zegenen. 4 In de dagen van het oordeel over de eerder genoemden,
zullen zij Hem zegenen voor zijn genade in overeenstemming waarmee 5 Hij (hun
lot) aan hen heeft toegewezen’. Daarop zegende ik de Heer der heerlijkheid en
verkondigde zijn heerlijkheid en loofde Hem in verheerlijking.
Hoofdstuk 28
1 En van daaruit ging ik oostwaards, naar het midden van de bergformatie van de
woestijn, 2 en zag ik een verlaten wildernis vol met bomen en planten. En water
welde er op van bovenuit. 3 Ruisend als een omvangrijke waterstroom die naar het
noord-westen vloeide en wolken en dauw veroorzaakte dat naar alle kanten afdaalde.
Hoofdstuk 29
1 En van daaruit ging ik naar een andere plaats in de woestijn, en naderde tot de
oostkant van deze bergformatie. 2 En daar zag ik aromatische bomen de geur van
wierook en mirre uitwasemen, en de bomen geleken ook op de amandelboom.
Hoofdstuk 30
1 En aan deze voorbij ging ik verder 2 naar het oosten, en zag ik een andere plaats,
een dal (vol) met water. 3 En daarin was een boom en het odeur(?) van geurige
bomen zoals de mastik. En op de hellingen van die dalen zag ik geurige kaneel. En
aan deze voorbij ging ik verder naar het oosten.
Hoofdstuk 31
1 En ik zag andere bergen, en daartussen bevonden zich bosschages waaruit nectar
vloeide, 2 die sarara(?) en galbanum genoemd wordt. En aan deze bergen voorbij zag
ik een andere berg, naar het oosten van de einden der aarde, met daarop aloë-bomen,
en al deze bomen waren vol etherische olie(?) 3 zoals bij de amandelbomen. En
wanneer men die brande, rook die verfijnder dan enig andere geurige odeur.
Hoofdstuk 32
1 En na deze geurige odeurs, terwijl ik in de richting van het noorden over de bergen
heen keek, zag ik zeven bergen vol eerste keus nardus en geurige bomen en kaneel en
peper. 2 En van daaruit ging ik over de toppen van al deze bergen, verder naar het
oosten van de aarde, en passeerde de zee van Erythrea en ging daar ver vandaan, en
kwam voorbij aan de engel Zotiël. En ik kwam tot aan de tuin der rechtvaardigheid, 3
en (zag) vanuit de verte bomen in grotere aantallen en statiger en twee bomen
daarvan waren zeer groot, mooi, majestueus en overweldigend, en (ik zag) de boom
der kennis, die door het eten van het fruit iemand grote wijsheid doet kennen. 4 Die
boom is in hoogte gelijk aan de pijnboom(?), en zijn bladeren lijken op die van de
carob(?)boom: en zijn fruit 5 is als de trossen van de wijnrank, heel prachtig: en de
geur van de boom dringt tot in de verte door. 6 Daarop zei ik: ‘Wat is die boom
prachtig, en wat is zijn uiterlijk aantrekkelijk!’ Daarop antwoordde mij Rafaël, de
heilige engel die bij mij was, en zei: ‘Dit is de boom der wijsheid, waarvan uw
voorvader en voormoeder, die er eerder dan u waren, gegeten hebben, en zij leerden
de wijsheid kennen en hun ogen werden geopend, en zij kwamen te weten dat zij
naakt waren, en zij werden uit de tuin verdreven’.
Hoofdstuk 33
1 En van daaruit ging ik naar de einden der aarde en zag daar drie grote dieren, en elk
daarvan verschilde van de ander; en (ik zag) vogels die ook verschilden in uiterlijk en
schoonheid en zang, de een verschillend van de ander. En ten oosten van die dieren
zag ik de einden der aarde waarop de hemel rust, 2 en waar zich de hemelpoorten
openen. En ik zag hoe de sterren van de hemel tevoorschijn komen, 3 en ik telde de
poorten waar zij doorheen gaan, en schreef al hun uitgangen op, voor elke
afzonderlijke ster apart, volgens hun aantal en hun namen, hun banen en hun posities,
4 en hun tijden en hun maanden, zoals Uriël de heilige engel die bij mij was dat aan
mij liet zien. Hij toonde mij alle dingen en schreef ze voor mij op: ook hun namen
schreef hij voor mij op, en hun wetmatigheden en hun constellaties.
Hoofdstuk 34
1 En van daaruit ging ik noordwaards naar de einden der aarde, en daar zag ik een
groots en 2 majestueus ontwerp aan de einden van de gehele aarde. En hier zag ik
drie hemelpoorten geopend in de hemel: uit elk van hen kwam een noorderwind
vandaan: wanneer zij blazen is er kou, hagel, ijzel, sneeuw, dauw en regen. En uit
een van de poorten blazen zij ten goede, maar wanneer zij door de andere twee
poorten blazen, is het met geweld en beroering op de aarde, en zij blazen krachtig.
Hoofdstuk 35
1 En van daaruit ging ik westwaards naar de einden der aarde, en zag daar drie
hemelpoorten zich openen, zoals ik dat in het oosten gezien had, hetzelfde aantal
poorten, en hetzelfde aantal uitgangen.
Hoofdstuk 36
1 En van daaruit ging ik naar het zuiden naar de einden der aarde, en za g daar drie
geopende hemelpoorten: 2 en daar vandaan komt er dauw, regen en wind. En van
daaruit ging ik naar het oosten van de einden van de hemel, en zag hier de drie
oosterlijke hemelpoorten geopend met kleine poorten daarboven. 3 Door elk van
deze kleine poorten gaan de sterren der hemel heen en doorlopen hun baan naar het
westen over het pad dat hen getoond wordt. En even vaak als dat ik zag, zegende ik
steeds de Heer der heerlijkheid, en ik bleef de Heer der heerlijkheid zegenen die
grootse en majestueuze wonderen tot stand gebracht heeft, om de grootsheid van Zijn
werk te tonen aan de engelen en de geesten en aan de mensen, opdat zij Zijn werk en
Zijn gehele schepping zouden loven: opdat zij het werk van Zijn almacht zouden zien
en het grootse werk van Zijn handen zouden loven en Hem voor eeuwig zouden
zegenen.
DE GELIJKENISSEN
Hoofdstuk 37
1 Het tweede visioen dat hij zag, het visioen van wijsheid, dat Henoch de zoon van
Jered, de zoon 2 van Mahalalel, de zoon van Kenan, de zoon van Enos, de zoon van
Seth, de zoon van Adam, zag. En dit is het begin van de woorden van wijsheid voor
het spreken waarvan ik mijn stem verhief en tot degenen die op aarde verblijven zeg:
Hoort, gij mensen uit vroegere dagen, en ziet, gij die later komt, de woorden van de
Heilige 3 die ik zal spreken in het aanschijn van de Heer der Geesten. Het zou beter
zijn (deze enkel) voor te leggen aan de mensen uit vroegere dagen, maar zelfs aan
degenen die later komen zullen wij niet het begin van wijsheid onthouden. 4 Tot aan
de dag van vandaag is er nog nooit een dergelijke wijsheid gegeven door de Heer der
Geesten als die ik overeenkomstig mijn inzicht ontvangen heb naar het welbehagen
van de Heer der Geesten door wie het deelhebben aan 5 het leven tot in tijden mij
gegeven is. Nu werden er drie gelijkenissen aan mij meegedeeld, en ik verhief mijn
stem en weidde er over uit aan hen die op aarde verblijven.
Hoofdstuk 38
De eerste gelijkenis.
1. Wanneer de gemeente der rechtvaardigen zal verschijnen,
en zondaars voor hun zonden veroordeeld gaan worden,
en van het oppervlak der aarde worden verdreven;
2. En wanneer dé Rechtvaardige zal verschijnen voor de ogen van de
rechtvaardigen,
wier uitverkoren werken de Heer der Geesten aanhangen,
en het licht zal schijnen over de rechtvaardigen en de uitverkorenen die op de
aarde verblijven;
Waar zal dan de verblijfplaats der zondaars zijn,
en waar de rustplaats van hen die de Heer der Geesten verworpen hebben?
Het zou beter voor hen geweest zijn indien zij nooit geboren waren.
3. Wanneer de geheimen der rechtvaardigen geopenbaard zullen worden en de
zondaars veroordeeld,
en de goddelozen verdreven vanuit het midden der rechtvaardigen en
uitverkorenen;
4. Vanaf die tijd zullen degenen die de aarde in bezit hebben nie t langer machtig
en verheven zijn,
en zij zullen niet in staat zijn het aangezicht van de heilige te aanschouwen.
Want de Heer der Geesten heeft zijn licht laten schijnen,
op het aangezicht van de heilige, de rechtvaardige, en de uitverkorene.
5. Dan zullen de koningen en de machthebbers vergaan,
en in handen van de rechtvaardige en heilige gegeven worden.
En van dan af aan zal geen (van hen) nog voor zichzelf genade (kunnen)
zoeken bij de Heer der Geesten,
omdat er een eind aan hun leven is gekomen.
Hoofdstuk 39
1 En het (geschiedde) in die dagen dat er bevoorrechte en geheiligde kinderen uit de
2 hoge hemel (kwamen), en hun zaad werd één met dat der mensenkinderen. En in
die dagen ontving Henoch berichten van drift en toorn, en berichten van onrust en
uitzinnigheid. “En het zal hen niet toegestaan worden genade te verkrijgen”, zei de
Heer der Geesten.
3. En in die dagen droeg een wervelwind mij van de aarde omhoog,
en zette mij neer aan het einde der hemelen.
4. En daar zag ik een ander visioen,
de verblijfplaats van de Heilige,
en de rustplaatsen der rechtvaardigen.
Hier zagen mijn ogen hun verblijven bij Zijn rechtvaardige engelen,
en hun rustplaatsen bij de Heilige.
5. En zij smeekten en bemiddelden en baden voor de mensenkinderen,
en voor hen vloeide rechtvaardigheid als water,
en genade als de dauw over de aarde:
zo is dit in hun midden voor altijd en eeuwig.
6. En op die plaats zagen mijn ogen dé Uitverkorene in zijn rechtvaardigheid en
geloof,
en ik zag zijn verblijfplaats onder de vleugels van de Heer der Geesten.
En rechtvaardigheid zal in zijn dagen overheersen,
en van de rechtvaardigen en uitverkorenen zullen er ontelbaar velen voor
Hem staan voor altijd en eeuwig .
7. En al de rechtvaardigen en uitverkorenen zullen in zijn aanschijn sterk als
vlammende lichten zijn,
en hun monden zullen vol zegeningen zijn.
En hun lippen prijzen de naam van de Heer der Geesten,
en aan rechtvaardigheid zal het in zijn aanschijn nooit ontbreken.
8. Daar wenste ik te verblijven,
en mijn geest verlangde naar die verblijfplaats:
En voordien is daar mijn deel al geweest,
want zo is het aangaande mij tot stand gebracht in het aanschijn van de Heer
der Geesten.
9 In die dagen loofde en prijsde ik de naam van de Heer der Geesten met zegeningen
en lofprijzingen, omdat Hij mij bestemd had voor zegen en glorie overeenkomstig
het welbehagen van de Heer de Geesten. 10 Voor een lange tijd beschouwden mijn
ogen die plaats, en ik zegende Hem en loofde Hem, zeggende: “Gezegend is Hij, en
moge Hij gezegend worden vanaf het begin en voor altijd nadien. 11 En er komt voor
Hem geen einde. Hij weet al voordat de wereld geschapen werd wat er voor eeuwig
is en wat er 12 van generatie tot generatie zal zijn. Zij die nooit slapen zegenen U: zij
staan voor Uw glorie en zegenen, loven, en prijzen U, zeggende: ‘Heilig, heilig,
heilig, is de Heer der Geesten: Hij vult de aarde met geesten.'” 13 En hier zagen mijn
ogen al diegenen die nooit slapen: zij staan voor Hem en zegenen en zeggen:
“Gezegend zijt Gij, en gezegend is de naam van de Heer voor altijd en eeuwig”. En
mijn zicht werd veranderd, want ik kon hen niet langer meer aanschouwen.
Hoofdstuk 40
1 En daarna zag ik duizende duizenden en tienduizend maal tienduizenden, ik zag
een menigte die niet te tellen of in te schatten was, en die stond voor de Heer der
Geesten. 2 En aan de vier zijden van de Heer der Geesten zag ik vier wezens,
verschillend van diegenen die nooit slapen, en ik leerde hun namen: want de engel
die mij begeleidde maakte mij hun namen bekend, en toonde mij al de verborgen
dingen. 3 En ik hoorde de stemmen van die vier wezens toen zij lofprijzingen uitten
voor de Heer der glorie. 4 De eerste stem zegent de Heer der Geesten voor altijd en
eeuwig. 5 En de tweede stem hoorde ik dé Uitverkorene zegenen en de uitverkorenen
die de Heer der Geesten aanhangen. 6 En de derde stem hoorde ik bidden en
bemiddelen voor degenen die op aarde verblijven en verzoeken doen in naam van de
Heer der Geesten. 7 En ik hoorde de vierde stem de Satans afweren en hen verbieden
om voor de Heer der Geesten te komen 8 om degenen die op aarde verblijven te
beschuldigen. Daarna vroeg ik de engel van vrede die mij begeleidde, die mij alle
verborgen dingen toonde: “Wie zijn deze vier wezens die ik gezien heb 9 en wier
woorden ik gehoord en op schrift gesteld heb?” En hij zei tot mij: “De eerste is
Michaël, de barmhartige en langdurig beproefde: en de tweede, die aangesteld is over
alle kwalen en alle verwondingen van de mensenkinderen, is Rafaël: en de derde, die
aangesteld is over alle machten, is Gabriël: en de vierde, die is aangesteld over het
berouw dat tot hoop leidt voor degenen die eeuwig leven beërven, wordt Fanuël
genoemd”. 10 En dezen zijn de vier engelen van de Heer der Geesten en de vier
stemmen die ik in die dagen hoorde.
Hoofdstuk 41
1 En daarna zag ik al de geheimen van de hemelen, en hoe het koninkrijk is
onderverdeeld, en hoe de daden van mensen op een weegschaal gewogen worden. 2
En daar zag ik de woonplaatsen van de uitverkorene en de woonplaatsen van de
heilige, en mijn ogen zagen hoe daar al de zondaars vandaan verdreven worden, die
de naam van de Heer der Geesten verwerpen en weggesleept worden: en zij konden
er geen leefplaats verkrijgen vanwege de bestraffing die van de Heer der Geesten
uitgaat. 3 En daar zagen mijn ogen de geheimen van de bliksem en van de donder, en
de geheimen van de winden, hoe die zich splitsen om over de aarde te blazen, en de
geheimen van de wolken en de dauw, en daar zag ik 4 waar vandaan ze op die plaats
uitgaan en waar vandaan ze de stoffelijke aarde verzadigen. En daar zag ik gesloten
kamers van waaruit de winden zich splitsen, de kamer van de hagel en winden, de
kamer van de mist en van de wolken, en het wolkendek daarvan zweeft over de aarde
uit vanaf het 5 begin van de wereld. En ik zag de kamers van de zon en maan, waar
zij vanuit gaan en waarnaar zij terugkomen, en hun glorierijke terugkeer, en hoe de
ene uitmunt boven de andere, en de omloopbaan van hun standplaats, en hoe zij hun
omloopbaan niet verlaten, en zij breiden hun omloopbaan niet uit en zij krimpen hun
omloopbaan niet in, en zij vertrouwen op elkaar in overeenstemming met de eed
waardoor zij 6 aan elkaar gebonden zijn. En eerst gaat de zon op weg en doorkruist
zijn baan overeenkomstig het gebod van de Heer der Geesten, en oppermachtig is
Zijn naam voor altijd en eeuwig. 7 En daarna zag ik het verborgen en het zichtbare
pad van de maan, en zij voltooit de baan van haar pad op die plaats bij dag en bij
nacht, de ene aan de andere een tegengestelde positie in acht nemend voor de Heer
der Geesten.
8. En zij danken en prijzen en rusten niet;
want dank te betuigen is de rust voor hen.
Omdat de zon meermaals verandert tot een zegen of een vloek,
en de baan van het pad van de maan licht is voor de rechtvaardigen,
maar duisternis voor de zondaars in naam van de Heer,
Die een scheiding heeft gemaakt tussen het licht en de duisternis,
en die de geesten der mensen verdeelde,
en de geesten van de rechtvaardigen sterkte,
in naam van Zijn rechtvaardigheid.
9 Want geen engel verijdelt en geen macht is in staat te verijdelen; want Hij stelt een
rechter aan over hen allen en Hij oordeelt allen in zijn aanschijn.
Hoofdstuk 42
1. Wijsheid vond niet de plaats waar zij kon verblijven,
waarna haar een verblijfplaats werd toegewezen in de hemelen.
2. Wijsheid ging weg om haar verblijf onder de mensenkinderen te maken,
en vond er geen verblijfplaats.
Wijsheid keerde terug naar haar plaats,
en nam haar plaats tussen de engelen.
3. En onrechtvaardigheid ging weg uit haar kamers.
Die ze niet zocht vond ze,
en verbleef bij hen;
Als regen in een woestijn,
en dauw in een dor land.
Hoofdstuk 43
1 En ik zag andere lichtschijnselen en de sterren van de hemel, en ik zag hoe Hij hen
allen bij hun naam riep 2 en zij luisterden naar Hem. En ik zag hoe zij in een eerlijke
weegschaal gewogen werden naar de omvang van hun licht. (Ik zag) hun
ruimtespanne en de dag van hun opkomst, en hoe hun omwenteling een lichtschijnsel
veroorzaakt. En (ik zag) hun omwentelingen overeenkomstig 3 het aantal engelen, en
hoe zij op elkaar blijven vertrouwen. En ik vroeg de engel die mij begeleidde, 4 die
mij toonde wat verborgen was: “Wat zijn deze?” En hij zei tot mij: “De Heer der
Geesten heeft aan u hun figuurlijke betekenis getoond: deze zijn de namen van de
heiligen die op de aarde verblijven en geloof tonen in de naam van de Heer der
Geesten voor altijd en eeuwig”.
Hoofdstuk 44
En ik zag een andere bijzonderheid met betrekking tot de lichtschijnselen: hoe enkele
van de sterren opkomen en lichtschijnselen worden, en niet in hun nieuwe gedaante
verder kunnen gaan.
Hoofdstuk 45
1 En dit is de tweede gelijkenis betreffende degenen die de aanwezigheid van de
heiligen en de naam van de Heer der Geesten verwerpen.
2. En naar de hemel zullen zij niet opstijgen,
en op aarde zullen zij niet blijven:
zo zal het lot zijn van de zondaars,
die de naam van de Heer der Geesten verworpen hebben,
en die daarom bewaard worden voor de dag van beproeving en verdrukking.
3. Op die dag zal Mijn Uitverkorene op de troon van glorie zitten,
en zal hun werken onderzoeken.
En voor degenen die Mijn glorierijke naam hebben aangeroepen:
er zullen ontelbare plaatsen van rust voor hen zijn.
4. En hun zielen zullen zich sterken in hen wanneer zij mijn uitverkorenen zien:
dan zal Ik mijn Uitverkorene onder hen laten verblijven.
5. En Ik zal de hemel veranderen en tot een eeuwige zegen en tot licht maken,
en Ik zal de aarde veranderen en tot een zegen maken:
en Ik zal mijn uitverkorenen erop laten verblijven,
maar de zondaars en kwaaddoeners zullen er hun voet niet op zetten.
6. Want Ik heb mijn rechtvaardigen voorzien van en vervuld met vrede,
en hen voor mijn aangezicht laten verblijven.
Maar voor de zondaars dreigt er een van Mij afkomstig oordeel,
zodat Ik hen zal vernietigen van het oppervlak der aarde.
Hoofdstuk 46
1 En daar zag ik Een die een hoofd van dagen had, en Zijn hoofd was wit als wol. En
bij Hem was een ander wezen, wiens gelaat het uiterlijk van een mens had, en zijn
gezicht was vol van goedgunstigheid, zoals die van de heilige engelen. 2 En ik vroeg
aan de engel die mij begeleidde en mij alle verborgen dingen toonde, aangaande die
Zoon des Mensen, wie hij was, waar hij vandaan kwam, en waarom hij de Hoofd van
Dagen vergezelde? 3 En hij antwoordde en zei tegen mij: dit is de Zoon des Mensen
die rechtvaardigheid heeft, bij wie rechtvaardigheid verblijft, en die alle schatten van
wat verborgen is openbaart. Want de Heer der Geesten heeft hem verkozen, en zijn
deel heeft de voorkeur voor de Heer der Geesten in oprechtheid voor eeuwig.
4. En deze Zoon des Mensen die gij gezien hebt,
zal de koningen en de machthebbers van hun zetels doen opstaan,
en zal de regeringen der geweldenaren ontbinden,
en de tanden der zondaars breken.
5. Omdat zij Hem niet verheerlijken en lofprijzen,
en evenmin nederig erkennen uit welke bron hen een koninkrijk was
toebedeeld.
En hij zal de vermelding van de geweldenaren omlaag halen,
en zal hen van schaamte vervullen.
6. En duisternis zal hun verblijfplaats zijn,
en wormen zullen een bed voor hen zijn.
En zij zullen niet de hoop verkrijge n om van hun bed op te staan,
omdat zij de naam van de Heer der Geesten niet verheerlijken.
7. En dezen zijn degenen die zich een oordeel over de sterren van de hemel
aanmeten,
en hun handen tegen de Allerhoogste verheffen,
en de aarde waar zij op verblijven vertreden.
En al hun daden spreiden onrechtvaardigheid ten toon,
en hun macht berust op hun rijkdom,
en hun geloof is bij de goden die zij met hun eigen handen gemaakt hebben.
8. En zij verwerpen de naam van de Heer der Geesten,
en zij vervolgen de huizen van zijn gemeenten,
en de getrouwen die de naam van de Heer der Geesten aanhangen.
Hoofdstuk 47
1 En in die dagen zal het gebed van de rechtvaardigen omhoog zijn gestegen en (zal)
het bloed van de rechtvaardige vanuit de aarde tot de Heer der Geesten (hebben
geroepen). 2 In die dagen zullen de heiligen die boven in de hemel verblijven zich in
één stem verenigen, en smeken en bidden, en danken en de naam van de heer der
Geesten zegenen, ten behoeve van het bloed van de rechtvaardigen dat vergoten is,
en opdat het gebed van de rechtvaardigen niet tevergeefs was voor de Heer der
Geesten, opdat hen recht gedaan moge worden en zij niet voor altijd hoeven te lijden.
3 In die dagen zag ik de Hoofd van Dagen toen Hij op de troon van zijn glorie ging
zitten, en de boeken van de levenden werden voor hem geopend, en heel zijn
legerschare die in de hemel boven is en al zijn raadslieden stonden voor hem. En de
harten van de heiligen werden met vreugde vervuld, omdat het (volledig) aantal
rechtvaardigen geofferd was, en het gebed van de rechtvaardigen gehoord was, en het
bloed van de rechtvaardigen (gesproken had) voor de Heer der Geesten.
Hoofdstuk 48
1 En op die plaats zag ik de bron der rechtvaardigheid, die onuitputtelijk was. En er
omheen waren vele bronnen va n wijsheid. En alle dorstigen dronken ervan en
werden met wijsheid vervuld. En hun omgang was met de rechtvaardige, de heilige
en de uitverkorene. 2 En in dat uur werd er aan de Zoon des Mensen een naam
toegekend in de aanwezigheid van de Heer der Geesten; zijn naam voor het aanschijn
van de Hoofd van Dagen.
3. Ja, voordat de zon en de tekenen werden geschapen,
voordat de sterren van de hemel gemaakt werden,
werd hem een naam toegekend voor de Heer der Geesten.
4. Hij zal een staf zijn voor de rechtvaardigen, waarop zij kunnen leunen om
niet te vallen.
En hij zal het licht der natiën zijn,
en de hoop voor hen die verontrust zijn in hun hart.
5. En die op aarde verblijven zullen neerbuigen en voor hem aanbidden,
en zullen met zang de Heer der Geesten prijzen en zegenen en vieren.
6. En om deze reden werd hij verkozen en vanwege Hem verborgen,
voordat de wereld geschapen werd, voordat de tijd er was.
7. En door de wijsheid van de Heer der Geesten is hij geopenbaard aan de
heilige en rechtvaardige;
Want Hij heeft hun deel voor de rechtvaardigen bewaard,
omdat zij deze wereld van onrechtvaardigheid hebben gehaat en veracht,
en al haar werken en wegen hebben gehaat, in de naam van de Heer der
Geesten.
Want in zijn naam worden zij gered,
en naar zijn welbehagen zal alles zich ten aanzien van hun leven voltrekken.
8. In die dagen zal de vermelding van de koningen der aarde omlaag gehaald
worden,
tesamen met de geweldenaren die het land bezitten vanwege de sterkte van
hun hand.
Want op de dag van hun smart en kwelling zullen zij niet in staat zijn zich te
redden.
En ik zal hen in handen geven van mijn uitverkorene,
als stro in het vuur zullen zij branden voor het aangezicht van de heilige,
als lood in het water zullen zij zinken voor het aangezicht van de
rechtvaardige,
en er zal nooit meer enig spoor van hen gevonden worden.
9. En op de dag van hun ellende zal er rust voor de aarde zijn,
en zij zullen hen zien vallen en niet wederom zien opstaan.
Want zij hebben de Heer der Geesten en zijn Gezalfde verworpen.
Moge de naam van de Heer der Geesten gezegend worden.
Hoofdstuk 49
1. Want wijsheid wordt als water uitgegoten,
en zijn heerlijkheid zal nooit meer falen.
2. Want hij is machtig in alle geheimen der rechtvaardigheid.
En onrechtvaardigheid zal als een schaduw verdwijnen,
en geen vervolg meer hebben.
Want dé Uitverkorene staat voor de Heer der Geesten.
en zijn glorie is voor altijd en eeuwig,
en zijn macht tot in alle generaties.
3. En in hem verblijft de geest van wijsheid,
en de geest die inzicht verschaft,
en de geest van begrip en van macht,
en de geest van hen die in rechtvaardigheid ontslapen zijn.
4. En hij zal de verborgen dingen oordelen,
en niemand zal voor zijn aangezicht een leugenachtig woord kunnen uiten.
Want hij is dé Uitverkorene voor de Heer der Geesten, overeenkomstig zijn
welbehagen.
Hoofdstuk 50
1. En in die dagen zal er een verandering voor de heilige en uitverkore
plaatsvinden,
en het licht van dagen zal bij hen verblijven.
En glorie en eer zal zich naar de heilige wenden,
op de dag van beroering waarop kwaad zich zal hebben opgespaard tegen de
zondaars.
2. En de rechtvaardigen zullen zegevieren in naam van de Heer der Geesten,
en hij zal de anderen er getuige van doen zijn,
opdat zij berouw mogen hebben,
en afstand mogen nemen van de werken van hun handen.
3. Zij zullen in de naam van de Heer der Geesten niet geëerd worden,
toch zullen zij door Zijn naam gered worden.
En de Heer der Geesten zal medelijden met hen hebben,
want zijn mededogen is groot.
4. En ook is Hij rechtvaardig in zijn oordeel,
en in de aanwezigheid van zijn glorie zal onrechtvaardigheid zich niet kunnen
handhaven.
5. Door zijn oordeel zal de onberouwvolle voor zijn aanschijn verdwijnen,
en Ik zal van dan af aan geen genade meer met hen hebben, zegt de Heer der
Geesten.
Hoofdstuk 51
1. En in die dagen zal de aarde datgene teruggeven wat aan haar is
toevertrouwd,
en ook sjeool zal hetgene teruggeven dat zij ontvangen heeft,
en tartarus zal hetgene teruggeven dat zij bezit.
2. Want in die dagen zal de Uitverkorene opstaan,
en hij zal de rechtvaardigen en heiligen onder hen uitkiezen,
want de dag is nabij gekomen dat zij gered moeten worden.
3. En in die dagen zal de Uitverkorene op Mijn troon zitten,
En zijn mond zal alle geheimen van wijsheid en raad naar voren brengen;
want de Heer der Geesten heeft hem dat toebedeeld en heeft hem verheerlijkt.
4. En in die dagen zullen de bergen opspringen als rammen,
en ook de heuvels zullen huppelen als lammeren voldaan van melk,
en de gezichten van de engelen in de hemel zullen met vreugde oplichten.
5. En de aarde zal zich verheugen,
en de rechtvaardigen zullen er verblijven,
en de uitverkorenen zullen er op wandelen.
Hoofdstuk 52
1 En na die dagen op die plaats waar ik alle visioenen gezien had van wat verborgen
is 2 – want ik was door een wervelwind weggedragen en naar het Westen gevoerd –
zagen mijn ogen daar al de geheime dingen van de hemel die er moeten komen: een
berg van ijzer, en een berg van koper, en een berg van zilver, en een berg van goud,
en een berg van zacht metaal, en een berg van lood. 3 En ik vroeg aan de engel die
mij begeleidde, zeggende: “Wat zijn deze dingen die ik in het geheim gezien heb?” 4
En hij zei tot mij: “Al deze dingen die gij gezien hebt zullen in dienst staan van de
heerschappij van Zijn Gezalfde, zodat hij invloedrijk en machtig zal zijn op de
aarde”. 5 En die engel van vrede antwoordde, mij zeggende: “Wacht nog even, en er
zullen aan u alle geheimen geopenbaard worden, die de Heer der Geesten omgeven –
6. En deze bergen die uw ogen gezien hebben,
de berg van ijzer, en de berg van koper, en de berg van zilver,
en de berg van goud, en de berg van zacht metaal, en de berg van lood;
Deze zullen alle in de aanwezigheid van de Uitverkorene,
zijn als was (dat wegsmelt) voor het vuur,
en als het water dat va n bovenaf wegspoelt,
en zij zullen machteloos onder zijn voeten komen.
7. En in die dagen zal het geschieden dat geen ervan gered zal worden,
niet door het goud, en evenmin door het zilver.
En geen zal kunnen ontsnappen.
8. En er zal geen ijzer voor het oorlogvoeren zijn,
evenmin zal iemand zich met een borstplaat kunnen bekleden.
Brons zal nutteloos blijken,
en tin zal niet meer bruikbaar worden geacht,
en aan lood zal men geen behoefte meer hebben.
9. En al deze dingen zullen van het oppervlak der aarde vernietigd (en
weggedaan) worden,
wanneer de Uitverkorene zal verschijnen voor het aangezicht van de Heer der
Geesten”.
Hoofdstuk 53
1 Daar zagen mijn ogen een diepe vallei met open toegangen, en allen die op de
aarde en op zee en op de eilanden verblijven zullen hem giften en gaven en
gedenktekens brengen, maar die diepe vallei zal niet vol raken.
2. En hun handen begaan wetteloze daden,
en de zondaars verslinden allen die zij wetteloos onderdrukken;
Toch zullen de zondaars vernietigd worden voor het aangezicht van de Heer
der Geesten,
en zij zullen van het oppervlak der aarde verbannen worden,
en zij zullen voor altijd en eeuwig vergaan.
3 Want daar zag ik alle engelen der bestraffing aanwezig en alle instrumenten van
Satan in gereedheid brengen. 4 En ik vroeg aan de engel van vrede die mij
begeleidde: “Voor wie zijn zij deze instrumenten aan het toebereiden?” 5 En hij zei
tot mij: “Zij bereiden deze voor de koningen en machtigen der aarde, zodat die
erdoor vernietigd kunnen worden. 6 En daarna zal de Rechtvaardige Uitverkorene het
huis van zijn gemeente doen opkomen: van dan af aan zullen zij niet meer
tegengestaan worden uit naam van de Heer der Geesten.
7. En deze bergen zullen voor zijn rechtvaardigheid niet in stand blijven gelijk
de aarde,
maar de heuvels zullen als een waterfontein worden,
en de rechtvaardigen zullen rust vinden van de onderdrukking der zondaars”.
Hoofdstuk 54
1 En ik keek en wendde mij tot een ander deel van de aarde, en zag daar een diepe
vallei met brandend vuur. 2 En zij brachten de koningen en de machtigen en
begonnen hen in deze diepe vallei te werpen. 3 En daar zagen mijn ogen hoe zij hier
hun instrumenten maakten: ijzeren ketenen van een onmetelijk gewicht. 4 En ik
vroeg aan de engel van vrede die mij begeleidde, zeggende: “Voor wie worden deze
ketenen bereid?” 5 En hij zei tegen mij: “Deze worden gereed gemaakt voor de
heerscharen van Azazel, zodat zij hen gevangen kunnen nemen en in de afgrond van
volledige vervloeking kunnen werpen, en zij zullen hun klauwen met ruwe stenen
bedekken, zoals de Heer der Geesten het bevolen heeft. 6 En Michaël en Gabriël en
Rafaël en Fanuël zullen hen gevangen nemen op de grote dag, en hen op die dag in
de brandende oven werpen, zodat de Heer der Geesten wraak over hen kan
uitoefenen voor hun onrechtvaardigheid, omdat zij zich aan Satan hebben
onderworpen en degenen die op aarde verblijven hebben doen afdwalen. 7 En in die
dagen zal de bestraffing door de Heer der Geesten komen, en Hij zal alle kamers met
water openen, die boven het uitspansel zijn, en die beneden het aardoppervlak zijn. 8
En alle wateren zullen met de wateren verenigd worden: dat wat boven het uitspansel
staat vormt het mannelijke, 9 en het water dat onder het oppervlak is vormt het
vrouwelijke. En zij zullen allen vernietige n die 10 op aarde verblijven en die onder
de uiteinden van het firmament verblijven. En wanneer zij de onrechtvaardigheid die
zij op aarde bedreven hebben onder ogen hebben gezien, dan zullen zij daarmee
vergaan.
Hoofdstuk 55
1 En daarna kreeg de Hoofd va n Dagen spijt en zei: “Tevergeefs heb ik allen die op
aarde verblijven vernietigd”. 2 En hij zwoer bij Zijn grote naam: “Van nu af aan zal
ik allen die op aarde verblijven iets dergelijks niet meer aandoen, en ik zal een teken
aan de hemel zetten; en dit zal voor alle tijden tot een verzoek om goede wil tussen
Mij en hen dienen, zolang als het firmament boven de aarde staat. En dit is
overeenkomstig Mijn bevel. 3 Wanneer ik besloten heb om hen gevangen te nemen,
door de hand van de engelen op de dag der verdrukking en de smart die er het gevolg
van is, zal ik Mijn tuchtiging en Mijn wraak op hen doen neerkomen, zegt God, de
Heer der Geesten. 4 Gij machtige koningen die op aarde verblijft, gij zult Mijn
Uitverkorene moeten aanschouwen; hoe hij, in de naam van de Heer der Geesten, op
de troon van glorie zal zitten, en Azazel zal oordelen, en al zijn metgezellen, en al
zijn heerscharen”.
Hoofdstuk 56
1 En daar zag ik de scharen engelen der bestraffing uitgaan, en zij hielden knevels en
kettingen van ijzer en brons vast. 2 En ik vroeg aan de engel van vrede die mij
begeleidde, zeggende: “Naar wie gaan dezen, die de knevels vasthouden?” En hij zei
tegen mij: “Naar degenen die zij verkiezen en liefhebben, opdat zij in de kloof van de
afgrond van de vallei geworpen mogen worden”.
4. En dan zal de vallei gevuld worden met hun verkozenen en geliefden,
en de dagen van hun levens zullen aan een einde zijn gekomen,
en de dagen dat zij tot dwaling leiden zullen van dan af aan ophouden.
5. En in die dagen zullen de engelen terugkeren,
en zich naar het oosten op de Parten en Meden storten:
Zij zullen de koningen in beroering brengen,
zodat er een grote onrust over hen zal komen,
en zij zullen hen van hun tronen doen opstaan,
opdat zij mogen uitbreken als leeuwen vanuit hun leger,
en als hongerige wolven onder hun kudden.
6. En zij zullen opgaan en het land van Zijn uitverkorenen onder voeten treden,
en het land van Zijn uitverkorenen zal voor hen een dorsvloer en een
hoofdweg zijn;
7. Maar de stad van mijn rechtvaardigen zal een opstakel voor hun paarden
vormen,
en zij zullen een onderlinge strijd aangaan,
en hun rechterhand zal zich in sterkte tegen henzelf keren.
En een man zal zijn broer niet willen kennen,
noch een zoon zijn vader of zijn moeder,
totdat de lichamen va n hun verslagenen niet meer te tellen zijn,
en hun bestraffing niet tevergeefs zal zijn.
En aan hun vernietiging zal een einde zijn gekomen;
sjeool zal de zondaars verslinden in de aanwezigheid van de uitverkorenen”.
Hoofdstuk 57
1 En hierna geschiedde het dat ik een ander leger zag, een van wagens, en hun
berijders, 2 die met de stormen meekwamen, vanuit het Oosten, en vanuit het Westen
en het Zuiden. En het lawaai van hun wagens werd gehoord. En toen dit rumoer
plaats vond, werd het opgemerkt door de heiligen van de hemelen, en werden de
zuilen van de aarde van hun plaats gezet, en het geluid daarvan 3 werd nog op
dezelfde dag van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere uiteinde gehoord.
En zij zullen allen neervallen en de Heer der Geesten aanbidden. En dit is het einde
van de tweede gelijkenis.

DE WELGEVALLIGHEID VAN HENOCH

DE WELGEVALLIGHEID VAN HENOCH.

clip_image002

 

 

 

 

18 Toen Jered honderd tweeënzestig jaar geleefd had, verwekte hij Henoch. 19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd tweeënzestig jaar; en hij stierf. 21 Toen Henoch vijfenzestig jaar geleefd had, verwekte hij Metuselach. 22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, driehonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. 23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijfenzestig jaar.

 24 En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen.

25 Toen Metuselach honderd zevenentachtig jaar geleefd had, verwekte hij Lamech. 26 En Metuselach leefde, nadat hij Lamech verwekt had, zevenhonderd tweeëntachtig jaar, en hij verwekte zonen en dochteren.

Gen.5

clip_image004Hebr.11

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Wij leven nu in de eindtijd, en Bijbelgetrouwe christenen verwachten de opname. Zelfs het oude verbond verwijst naar het onderwerp van de “opname” , the rapture. Het plots verdwijnen van de wedergeboren christenen door een lichaamstransformatie.

Henoch is een profetisch beeld van dit gebeuren.

Hij is ook een soort beeld van wat soort mensen heimelijk zullen opgenomen worden.

Zijn naam betekent: Henoch=”toegewijd”

De welgevalligheid en de bijzondere toewijding is kenmerkend voor christenen die zullen opgenomen worden. Anderzijds zijn er weinig gegevens over deze bijbelfiguur. ( Toch verwijzen wij graag naar zijn boek, als de andere apostelen)

Doch als kind van God besef je best dat God het tot ons nut heeft laten opschrijven.

2 Tim.3

16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

God wil een beloner zijn voor hen die Hem ernstig zoeken!

Hebr.11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Wat begrijpen wij onder het “ernstig zoeken”?

Het zijn mensen die “echt” verlangen om God te leren kennen, die naar Hem vragen en roepen, uit een echt verlangend en speurend hart.

Mensen die slechts oppervlakkig interesse hebben voor Jezus of voor het evangelie, zij zullen de trein missen. Velen hebben Jezus zien wonderen verrichten, maar zijn daarom niet allen tot geloof in Hem gekomen. Anderen werden zelfs genezen. Mensen houden ook van sensatie. De komende valse profeet zal op deze wijze velen verleiden.

Mensen die ernstig God zoeken, zijn mensen die God willen betrekken in hun dagelijkse leven, en Hem beleven. Het zijn geen mensen die een “goede” kerk zoeken! Zij zoeken constant Zijn wil, om zegen te mogen ontvangen. Ze zoeken Hem met hart en ziel.

WAAROM WAS HENOCH GOD WELGEVALLIG?

Die welgevalligheid is een kenmerk van ieder wederboren kind van God.

Matth. 3 : 17 Daar is Jezus God welgevallig was.

17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Wie zijn roeping aannam is de Here welgevallig. Die roeping is geen roeping tot een celebatair priester! Er is een belofte bij: God is altijd met hem. God wandelde ook met Henoch. In dat wandelen zit iets speciaals, dat spreekt over de levenswandel.

Ø namelijk wie wandelt, Bijbels leeft, is iemand die rust kent, zijn leven verloopt rustig door te vertrouwen in alles op God, wat een verschil met ons land, waarvan buitenlanders zeggen, dat het ongelofelijk is hoe mensen hier een onrustige levensstijl hebben.

Onrustigheid en door angsten gedreven is een uitstraling van de ongelovige.

Jeremia 6:16 Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Mattheüs 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Ø Ook wie wandelt of rekening houdt met Gods woord, kan rustig nadenken. Het ware goed om eens tijd te nemen en na te denken, maar dit is het niet alleen, typeert het onze levenswandel in bedachtzaamheid ?

Denken we eens na , over wat we doen, of beslissen goed is? Eerlijk is?

Haastige beslissingen kunnen verkeerd zijn, en triestige gevolgen hebben.

DE VOORWAARDE OM GODE WELGEVALLIG TE KUNNEN ZIJN.

Drie teksten maken dit heel duidelijk:

Hebr.11 5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Er is een voorwaarde om Gode welgevallig te kunnen zijn: Wedergeboren zijn of tot geloof te zijn gekomen in Gods Woord.

7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. 9 Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Rom.8

Zij die in het vlees zijn, dat zijn mensen die geen onderscheid kunnen maken tussen bv: de geestelijke familie en de vleselijke familie. Ze kunnen moeilijk het verschil zien tussen hun eigen zin en wil, en deze welke in de Bijbel staat. Ze hebben de grootste moeite om de Bijbel goed te begrijpen. Ze zijn een slecht voorbeeld voor de ware christenen, en brengen zelf geen mensen bij de Heer. Wie verdriet en ruzie brengt onder de christenen is de Here niet welgevallig!

WELGEVALLIG BIJ HET OPKOMEN VOOR JEZUS.

Spreuken 10:32 De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid.

Zij die gerechtvaardigd zijn hebben kennis, en weten dat wat ze zeggen.

Allen die getuigen over Jezus, en spreken over zijn vergoten bloed, zijn de Here welgevallig

Hooglied 4:3 Het is een kenmerk van wedergeboren christenen!

WELGEVALLIG zijn IN HET GEBED.

9 Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10 En het was goed (welgevallig )in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had.1 Kon.3

Salomo wilde zich ten dienste van het volk stellen.

Kennen wij onze geestelijke gave om God welgevallig te zijn? Bevestigen anderen welke geestelijke gaven u hebt gekregen? Gaven zijn geen talenten! Niemand anders dan de H.Geest deelt de gaven uit;

1 Johannes 3:22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Christenen met gebedsverhoringen mogen weten dat ze God welgevallig zijn. Wie niet wil doen wat de Here van Hem verwacht, moet ook niet hopen op gebedsverhoringen. Daarom werken gebedsverhoringen als groeihormonen.

ZIJN ONZE GEDACHTEN GODE WELGEVALLIG ?

Ps.19:14 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.

Wij kunnen nogal eens afwijken. Er is zoveel onrechtvaardigheid rondom ons waaraan wij onze ziel gaan ergeren. Zovele niet opbouwende en meeslepende tv feuilletons die de gedachten van de kijkers negatief beïnvloeden zijn dingen die de Here niet welgevallig kunnen zijn. Negatieve gedachten zijn schadelijk voor het lichaam!

WIE GODE WELGEVALLIG IS KENT HEMELVREUGDE door

WIJSHEID EN BIJBELKENNIS.

Prediker 2:26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie God welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind.

Hier vinden wij een verschil tussen de goddeloze en de christen.

De christen ondervindt God in zijn leven, hij krijgt wijsheid, inzicht en begrip,

die van God komt, en de geestelijke vreugde en blijdschap. Door zijn inzicht kan hij God nog meer welgevallig zijn. De kennis en gehoorzaamheid aan het woord brengt vreugde en zegen in het hart, het leert wat liefde is.

De goddeloze is hebzuchtig, dit is Gode niet welgevallig.

Verzamelen en sparen, om meer en meer dit is zijn levensvisie. Hij wandelt niet, hij loopt en vliegt zonder God. Is daarom nooit rustig en tevreden.

WIE GODE WELGEVALLIG IS OFFERT VEEL VAN ZIJN TIJD AAN DE HERE!

Romeinen 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Vroeger waren er zovele van onze inspanningen voor ons plezier. Ook goede werken voor anderen, maar het had geen waarde bij God. Ieder mens heeft talenten. Wie goed kon zingen, zingt nu voor de Heer, wie goed kon schilderen, schildert nu voor de Heer, wie behulpzaam is, is nu behulpzaam voor zijn broeders en zusters, Wie rijk is, deelt nu met broeders en zusters die het moeilijk hebben.

Niets wat gedaan werd uit wederliefde voor de Here blijft onbeloond! Dit is onze rekening bij de Here.

WIE GODE WELGEVALLIG IS, IS EERLIJK!

Spr.11:1 Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.

Bij kopen en verkopen is er eerlijkheid gevraagd, bijzonder onder christenen kan het niet zijn dat de ene de andere zou gaan bedriegen. Onze economische wereld gaat ten onder door onrechtvaargheid, maar Gods geduld is nu ten einde, de toekomst zal dit openbaren!

Spr. 11:20 De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.

BENT U GODE WELGEVALLIG?

WAT SCHREEF HENOCH?

clip_image004

 

clip_image002

Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zich en verzamelde het meer kennis. Dat is de gedachte althans. Maar wie de Bijbel én de geschiedenis bestudeert komt tot een heel andere conclusie: de mens heeft kennis verloren.

Wie de moderne wereld van vandaag wil begrijpen, zal de geschiedenis moeten bestuderen. In dit artikel gaan we ver, héél ver terug: naar de tijd van Noach. De tijd dat er reuzen op aarde rond wandelden, meer dan vijfduizend jaar geleden.

clip_image006De geweldigen uit de voortijd
We gaan terug naar Genesis¸ het eerste boek in de Bijbel dat ons bepaald bij het begin van alle dingen. De mensen vormden toen nog één grote familie, van volkeren en culturen was eigenlijk nog geen sprake. In Gen. 6:1-4 lezen wij vervolgens hoe de ‘zonen Gods’ de vrouwen der aarde huwden. De kinderen die uw deze huwelijken voortkwamen waren reuzen. De NBG51-vertaling noemt hen de ‘geweldigen uit de voortijd’. Maar dit is allerminst positief bedoeld, want toen de Heere dit alles zag, berouwde het Hem dat Hij de mens op aarde gemaakt had.

Het is een mysterieus tekstgedeelte, want wie waren deze ‘zonen Gods’ en wat heeft er nu werkelijk plaatsvonden? Het is de moeite van het onderzoeken waard, anders had de Bijbel er waarschijnlijk geen melding van gemaakt. Bovendien betreft het hier een gebeurtenis van zo’n grote omvang, dat de Heere besloot al het leven op aarde te vernietigen. Alleen Noach vond genade in de ogen van God.

Met de ‘zonen Gods’ worden in deze tekst de gevallen engelen van de Satan bedoeld (zie bijv. Job 1:6, 2:1 en 38:4-7). Zij hebben dus gemeenschap gehad met de vrouwen der aarde. De reuzen die hieruit voortkwamen, worden in de Hebreeuwse grondtekst Nefilim genoemd. Dit betekent zoveel als ‘de gevallenen’, wat ons wederom bij hun duistere oorsprong bepaald.

Het boek van Henoch
Om meer te weten te komen over deze bijzondere geschiedenis, wil ik u meenemen naar het apocriefe boek van Henoch. Een boek dat weliswaar niet tot de Bijbelse canon behoort, maar waar wél naar verwezen wordt in de Bijbel. Jozua citeert bijvoorbeeld een profetie (!) uit “het Boek des Oprechten” (10:13). Dit is het eerste boek van Henoch, dat beter bekend is als het boek “Jasher” (naar de oorspronkelijke Hebreeuwse titel). Ook Samuël citeert uit dit boek (2 Sam. 1:18).

In het Nieuwe Testament wordt opnieuw Henoch geciteerd, nu door Judas: “En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben” (vs. 14,15). Deze profetie vinden wij nergens terug in de Bijbel zelf, maar is letterlijk geciteerd uit het tweede boek van Henoch (1:9). Petrus was eveneens bekend met de inhoud van dit boek, want hij wist van het oordeel dat over de gevallen engelen is uitgesproken (2 Petr. 2:4). De schrijvers van de verschillende Bijbelboeken waren dus bekend met de werken van Henoch en hebben er geen moeite mee gehad hier uit te citeren.

In dit artikel citeren wij enkele gedeelten uit het tweede boek van Henoch, omdat wij hierin meer informatie vinden over de tijd vóór de zondvloed. Zo wordt in het zesde hoofdstuk verteld hoe Satan’s engelen de vrouwen der aarde begeerden en een plan bedachten: “Kom, laat ons vrouwen kiezen uit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken” (vs. 2). Tweehonderd engelen dalen vervolgens neer op de berg Hermon waar zij zweren het plan uit te zullen voeren. Zij “namen zichzelf vrouwen, en ieder koos er een voor zich, en zij begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen, en zij leerden hen tovernarij en banspreuken, en het insnijden van wortels, en maakten hen vertrouwd met kruiden. En zij werden zwanger, en zij baarden grote reuzen…” (Hen. 7:1-3).

Occulte kennis
Satan’s engelen hebben de wereld voorgoed veranderd! Wat zij hebben gedaan in de tijd van Henoch, is nog altijd van invloed op de wereld van vandaag de dag.

Zo leerden deze engelen ‘het insnijden van wortels’. Nu zegt u dit misschien niets, maar dit betekent dat de mens voor het eerst kennismaakte met drugs! Hij leerde de verborgen krachten (stoffen) in de natuur kennen. De geestelijke wereld en de stoffelijke wereld zijn meer met elkaar verbonden dat wij in de gaten hebben. Drugs zijn daar een voorbeeld van. Deze stoffen hebben een grote invloed op onze geest. Tegenwoordig speelt drugs een grote rol in onze samenleving, zowel in negatieve als positieve zin (medicijnen).

Azazel, één van de leiders van gevallen engelen, leerde vrouwen ‘het verfraaien van de oogleden’ door antimoon (een metaalachtige stof) te gebruiken (Hen. 8:1). Ook leerde hij de vrouwen hoe zij zich konden versieren  Ik heb mij lange tijd afgevraagd waarom vrouwen zich opmaken en versieren, tot ik het boek van Henoch las. Gevoelsmatig wist ik al dat er een ‘betovering’ uitging van een mooi opgemaakte en versierde vrouw. Dankzij Henoch weten we waarom: ook dit heeft een geestelijke werking.

Diezelfde Azazel deed de mensen “de metalen van de aarde kennen en de kunst om deze te bewerken”. Ik hoef u waarschijnlijk niet te vertellen hoe belangrijk metaal is voor de mens! Zeker in onze moderne samenleving kunnen wij niet zonder metaal.

Zo kreeg de mens dankzij de gevallen engelen kennis van zaken die oorspronkelijk voor hem verborgen waren gehouden (Hen. 9:6). De mens leerde o.a. tovenarij, banspreuken, astrologie, de constellaties, het insnijden van wortels, het gebruik van kruiden en kostbaar gesteente en het bewerken van metaal. Ook kreeg het veel kennis van de natuur en het weer.

De mens kwam in aanraking met het occulte. Nu zijn wij als gelovigen vaak geneigd om alles wat occult is te verwerpen als zijnde afkomstig van de duivel. Ten onrechte, want ‘occult’ betekent niets meer dan ‘verborgen’. Al deze zaken hebben zelfs een hemelse oorsprong (Hen. 16:3) en kunnen ook wel degelijk ten goede gebruikt worden! En daarmee verwijs ik niet naar ‘witte magie’ of ‘wicca’, waarbij heksen magie zogenaamd op een positieve manier gebruiken. Nee, de Bijbel veroordeelt dergelijke praktijken. Maar denk eens aan de sterrenbeelden? Zij geven een machtig getuigenis van Gods heilsplan (2) en wat zou het geweldig zijn als wij daar acht op slaan! Kennis van de sterren kan echter ook voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld om de toekomst te voorspellen. De Bijbel veroordeelt dat.
Er valt heel veel te schrijven over dit onderwerp, maar daarvoor is de ruimte te beperkt. In elk geval zijn deze occulte zaken niet afkomstig van de satan, maar van God zelf! Zij worden echter door satan gebruikt om kwaad te bedrijven. Inmiddels zal u wel duidelijk zijn dat heel veel in onze samenleving, ten diepste is gebaseerd op verborgen kennis. Nogmaals: de geestelijke wereld is veel meer met de stoffelijke wereld verweven dan wij vaak in de gaten hebben.

Reuzen in Israël
Terug naar de reuzen. “Dezen verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten mensen op” (Hen. 7:3-5). Wat een onvoorstelbare geschiedenis! De aarde was vol bloed en ongerechtigheid en “de zielen van degenen die gestorven zijn roepen en vragen om gehoor tot aan de hemelpoorten” (vs. 10). Hierop besluit God uiteindelijk om het leven op aarde te vernietigen middels een zondvloed.

Toch bleven er reuzen op aarde bestaan (Gen. 6:4). Zij wisten de twaalf verspieders die Kanaän moesten verkennen, grote angst aan te jagen: “Dat land, door hetwelk wij doorgegaan zijn, om het te verspieden, is een land, dat zijn inwoners verteert; en al het volk, hetwelk wij in het midden van hetzelve gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, en de kinderen van Enak, van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun ogen” (Num. 13:32,33). De Enakieten waren “een groot en lang volk” en woonden in steden die “groot en tot in den hemel gesterkt” waren(Deut. 9:1,2). Niets en niemand leek tegen hen opgewassen. Het volk was berucht vanwege haar wreedheid en verdorvenheid. Er was sprake van kinderoffers en tempelprostitutie.  Overigens leefden er nog andere reuzenvolken in Kanaän, maar het voert te ver om daar nu uitgebreid op in te gaan. Zij stammen echter allemaal af van de reuzen uit de ‘voortijd’, de tijd vóór de zondvloed.

De strijd die de Israëlieten moeten voeren om het land Kanaän in bezit te nemen is dus geen gewone strijd, het is ten diepste een geestelijke strijd. Gods volk (uit het zaad van Abraham) moet het opnemen tegen het volk van Satan (uit het zaad van de demonen). In dit licht valt ook beter te begrijpen waarom God de opdracht geeft om alle inwoners van Kanaän te doden, óók vrouwen en kinderen. Onder leiding van Jozua worden dan ook alle Enakieten in Kanaän gedood. Maar er bleven reuzen bestaan: in Gaza, Gath en Asdod (Joz. 11:22). Het is zeer waarschijnlijk dat ’s werelds bekendste reus – Goliath – in de verte van hen afstamt (1 Sam. 17:4). Ook in de geschiedenis van David en Goliath zien we de geestelijke strijd terug tussen het licht en de duisternis. En we weten hoe dat afliep. Een kleine steen – een symbool van Christus, de Overwinnaar – maakte voorgoed een einde aan het schrikbewind van de grote reus.

Groot en sterk
Dat de reuzen machtige en sterke wezens geweest zijn, is wel duidelijk. Logisch ook, want de engelen die hen oorspronkelijk hebben verwekt worden “sterke helden” genoemd (Ps. 103:20) en zijn “in sterkte en macht” meerder dan de mensen (2 Petr. 2:11; Amos 2:9). Dit verklaart overigens ook waarom mensen die door demonen (dit zijn gevallen engelen) bezeten zijn, over zoveel lichamelijke kracht bezitten, maar dat terzijde.

Maar hoe groot zijn deze reuzen nu werkelijk geweest? De Bijbel geeft ons enkele aanwijzingen. Zo wordt over het ijzeren bed van koning Og van Bazan, de laatste afstammeling van de Refaïeten (het oorspronkelijke reuzenras), vermeld: “Negen ellen is haar lengte, en vier ellen haar breedte, naar de elleboog van een man” (Deut. 3:11). Nu is een el ongeveer 50 cm. Het bed van de reus Og was dus ca. 4,5 bij 2 meter! Over Goliath lezen wij in 1 Sam. 17:4: “zijn hoogte was zes ellen en een span”. Hij was dus ongeveer 3,25 meter!

Archeologische vondsten
Dit alles klinkt ongelofelijk, maar archeologische vondsten bevestigen deze cijfers. Zo zijn eind jaren vijftig in Turkije twee dijbenen gevonden van ong. 120 cm! Deze reus was dus waarschijnlijk meer dan vier meter lang. Mijnwerkers in de Amerikaanse staat Nevada vonden in 1931 diverse mummies. De langste mat iets meer dan 3 meter, de kleinste 2,5 meter. Wereldwijd zijn beenderen gevonden van mensen die minstens 2,5 á 3 meter lang moeten zijn geweest!

Naast reusachtige beenderen zijn er ook bijzondere bouwwerken opgegraven, die volgens de overlevering zouden zijn gebouwd door reuzen. Het meest bekende voorbeeld is Stonehenge in Engeland. Een soortgelijke plek vinden we ook in Israël: Gigal Refaïm (de ‘cirkel der Refaïeten). Naar schatting zijn beide bouwwerken zo’n vijfduizend jaar oud. En er zijn meer bijzondere bouwwerken op de wereld die worden toegeschreven aan de reuzen.

Vele volken geloofden dat er voor de zondvloed reuzen bestaan hebben, van de Zuid-Amerikaanse Inca’s en Maya’s tot aan de Grieken en Romeinen. In de Griekse mythologie werden zij Titanen genoemd, dit waren zonen en dochters van de god Uranus (de hemel) en de godin Gaea (de aarde). Wij denken vaak dat dergelijke mythes verzinsels zijn, maar deze overgeleverde verhalen staan dus dichter bij de waarheid dan wij vaak beseffen. De goden die in vele oude godsdiensten werden vereerd waren in werkelijkheid de gevallen engelen en de reuzen van de voortijd!

Eindtijd
Omdat de Heere Jezus in Mattheus 24 zegt dat het in de eindtijd zal zijn “zoals het was in de dagen van Noach” (vs. 37, NBG51), geloven sommigen dat er in de laatste dagen ook weer reuzen zullen zijn. Of dit daadwerkelijk zo zal zijn, weet ik niet. Vooralsnog heb ik geen echte aanwijzingen hiervoor kunnen vinden. Wel zal de geestelijke wereld in de eindtijd meer dan ooit met deze stoffelijke wereld verweven zijn. Dan zal echter ook voorgoed een einde worden gemaakt aan de invloed van Satans engelen.

Dit is info aangaande het boek des oprechten van Henoch geschreven voor de zondvloed. Het verwijst ook naar de dagen van Noach.