Categorie archief: HET BIDDEN

HOE, WAAR EN WANNEER BIDDEN

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!                   11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, HET BIDDEN, HULP EN NAZORG

LUISTERT GOD NAAR U?

LUISTERT GOD NAAR U?   Wanneer wij nadenken over het bidden, dan denken wij aan de tijd waar velen voor het eerst hierover hoorden. De meerderheid in ons land leerde op de katholieke scholen voor het eerst bidden. Men leerde … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !   Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BIDDEN OM GENEZING

BIDDEN OM GENEZING     Het bidden om genezing is wel een bijzonder onderwerp. Wie bidt om genezing, laat al blijken dat iemand in de eerste plaats op Jezus Christus zijn vertrouwen gaat stellen. De klassieke geneeskunde kende een enorme … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD

    HET WONDER VAN EEN BELOFTE AAN GOD       Hoe wonderlijk kan de kracht van een belofte aan de levende God wel zijn. In de Bijbel vinden wij voorbeelden, die ons verstand echt kunnen laten stilstaan. God … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

BIDDEN OUDERWETS?

  Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Joh.14:14 Joh 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, HET BIDDEN

HET WONDER VAN HANNA

  Hoeveel gebeurt het niet dat men iemand iets geeft, een geschenk of iemand helpt, en dat men nog geen blijk van krijgt. Wij leven in een tijd dat alles wel heel normaal lijkt en de opvoeding van kinderen is … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

BIDDEN VERLEDEN TIJD?

        Wanneer men over bidden spreekt in ons landje, dan denkt de meerderheid meestal aan de aangeleerde gebeden zoals traditiegetrouw het “Onze Vader, Wees gegroet, en akten van dit of dat”. Doch wanneer men naar God zelf … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

VANWAAR ZAL MIJN HULP KOMEN

    PSALM 121 Ik geloof niet dat er ooit een mens heeft geleefd, die nooit hulp nodig heeft gehad in zijn leven. Wij kunnen soms in moeilijke omstandigheden terechtkomen, door iets wat zich voordoet. Mensen kunnen met hun gezondheid … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

BIDDEN IS STRIJDEN BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN

BIDDEN IS STRIJDEN, BLIJVEN BIDDEN IS OVERWINNEN!   Voor de naam “christenen” was gekend, werden deze mensen ander betiteld. Het waren “zij die de Here aanroepen”.Dit wees erop dat men deze mensen hoorde bidden in de tempel en elders. Zij … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN, THEMA

WAAROM NOG BIDDEN?

WAAROM NOG BIDDEN?     Deze vraag is een ernstige vraag welke niet uit de lucht is gegrepen. Deze vraag stelt men, ook soms onder “christenen”.Het lijkt wel voor de ene onmogelijk, de andere denkt: God weet toch alles, Zijn … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN

GEBEDSVERHORINGEN

    Wij leven vandaag in een tijd van veel verborgen leed verdriet, en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken. Wat kan en moet en wil men doen? Dit is een vraag die leeft … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN

EEN BELOFTE DOEN

      Alle volkeren hadden in de oudheid een gebruik om geloften te doen en offers te brengen aan een of andere god die ze dienden. Ze deden dit met een doel, voor een goede afloop van bepaalde zaken … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

ONZE VADER

  ONZE VADER 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons heden ons dagelijks brood.12 … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN, THEMA

ONVERHOORDE GEBEDEN

    ONVERHOORDE GEBEDEN Wedergeboren christenen ,kunnen God zien als een liefdevolle vader, doch onder Bijbelse voorwaarden, huisprincipes! Hij roept ons op om te bidden in vertrouwen op Hem. Wij mogen tot Hem gaan met al onze zorgen en behoeften. … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN, THEMA | 3 reacties

JEZUS BAD OOK !

      JEZUS BAD ….Telkens wij aan de opstanding van Jezus denken hebben wij een blij gemoed, omdat wij weten dat ook al Zijn volgelingen zullen opstaan! De dag van de opstanding van zoveel Bijbelgetrouwe christenen van nu, en … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN

BIDDEN OM VERGEVING?

      IS BIDDEN OM VERGEVING NODIG? en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12) Dit is een niet zo gemakkelijke levensprincipe van een christen die de Bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN

CORRECT BIDDEN KAN HELPEN

    Voor vele mensen klinkt bidden ouderwets en helpt het niet. Dit komt omdat men verkeerd bidt of repetitief zegt Jezus. Matt.6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN

BIDDEN EN GENEZEN BESTAAT NOG ALTIJD

  17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.Gen.20 Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in HET BIDDEN

GEBEDSGENEZING IN DE BIJBEL

Is er iemand bij u ziek? (Jacobus 5) Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15 En het gelovige gebed zal … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

BIDDEN OM VERGEVING

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12)   Dit is een levensprincipe van een christen die de bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven en of … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN

BIDDEN EN GENEZEN

17 Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat zij baarden.Gen.20 Over bidden en genezen zijn tal van boeken geschreven en veel toespraken gehouden. Vandaag willen wij ons beperken zonder veel omhaal … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN | Tags:

DE NIEUWE BIECHT

DE NIEUWE BIECHT! en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12) Dit is een levensprincipe van een christen die de bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET BIDDEN