Categorie archief: HULP EN NAZORG

GOD KAN U BESCHERMEN

BENT U VEILIG EN BESCHERMD.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

ANGST VAN HISKIA.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: ANGST VAN HISKIA.pdf ANGST VAN HISKIA.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

AMULET EN DE VLOEK.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: AMULET EN DE VLOEK.pdf AMULET EN DE VLOEK.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

MENSELIJKE ANGSTEN

MENSELIJKE ANGST.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

JEZUS GEEFT ALTIJD RAAD

JEZUS GEEFT RAAD.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

VERDERFELIJKE KETTERIJEN

Deze galerij bevat 1 foto.

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.       1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelf… Bron: VERDERFELIJKE KETTERIJEN

Beoordeel dit:

Galerij

HULP BIJ TELEURSTELLING

HELPEN BIJ TELEURSTELLING.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, HULP EN NAZORG | 1 reactie

JEZUS LEEFT

JEZUS LEEFT.

Beoordeel dit:

Video | Geplaatst op door

GEZOND DENKEN DEEL 2

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GEZOND DENKEN DEEL 2.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG, THEMA

GEZOND WILLEN DENKEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GEZOND WILLEN DENKEN.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG, THEMA

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!                   11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, HET BIDDEN, HULP EN NAZORG

ONDER EEN VLOEK?

EEN VLOEK.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in HULP EN NAZORG

UW TOEKOMST

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? Wat moet ik van dit aardse leven als sterveling verwachten? Het kan soms onverwacht en snel eindigen, en dan? Is alles dan voorbij? Geven de bloemen of een brandend…

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, HULP EN NAZORG

BIJBELS DAGBOEK

Bijbels dagboek.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, HULP EN NAZORG

DE LIEFDE VAN PAULUS

DE LIEFDE VAN PAULUS VOOR GODS WET 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, Rom.7 De apostel Paulus schrijft dat hij vreugde heeft in de wet, en zich kan verblijden met alles wat God … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG

LEVEN OF DOOD

LEVEN OF DOOD     Lucas 8:40-56 (1991) Vele mensen in deze wereld zoeken hulp of hebben hulp gezocht wanneer zij in nood verkeren. Mensen zijn dan nederig, wanneer het “kunnen” en het “kennen” en de mammon niet meer baten. … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG

WONDEREN OF KAARSJES BRANDEN

EEN OLIEKRUIKJE deed wonderen!     1 Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, HULP EN NAZORG

HET WONDER VAN HANNA

HET WONDER VAN HANNA.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG

GODS WEG MET KONING JOSIA

GODS WEG MET KONING JOSIA   Nog steeds worden mensen aangeraakt, door de woorden van God, welke zij lezen in de Bijbel. Het brengt de lezer of de hoorder tot nadenken over zijn leven. Door te geloven wat God zegt, … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG

LAAT U ZICH VERLEIDEN

 LAAT U ZICH VERLEIDEN? Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst liet verleiden. Hoe laat een mens zich soms … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GOD EN ORGAANDONATIE

GOD EN ORGAANDONATIE.

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, HULP EN NAZORG

HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ

HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ZALIG OF GELUKKIG

  ZALIG OF GELUKKIG?       In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BIJBELSE PARAPLU

DE BESTE PARAPLU! Zoals dit huwelijk in de regen komt te staan, en een bescherming zoekt opdat men niet door nattigheid de mooie klederen niet aanzienlijk zou maken zo werkt ook de Bijbel voor uw hart! Wij kijken even naar … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BESCHERMING TEGEN ALLE KWAAD

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG, THEMA

EENZAAM EN VERLATEN

 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.     Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als het ware niet normaal zijn als een christen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GOD EN ONZE ZORGEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? Het jaar 2012 is voorbij, we zijn al in goed in 2014, en we zagen al opnieuw angstaanjagende beelden van zondvloedachtige toestanden en troosteloze mensen. Het jaaroverzicht van 2010…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG

VERDERFELIJKE KETTERIJEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET BIJBELS HUWELIJK

HET BIJBELS HUWELIJK.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN.     Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat er zaken zijn die wij na enige tijd … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VERBREEK EEN VLOEK

VERBREKING VAN DE VLOEK OVER HET VOORGESLACHT   GEWOON DOORGAAN EN DIT GEBED HARDOP UITSPREKEN! Het is een gebed dat zeer werkzaam is en we hebben dat ook meerdere malen mee mogen maken. Bevrijding van vloeken Gebruik daarvoor eens dit … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE ONTMOEDIGING

DE ONTMOEDIGING.     Als wij in onze dagen rondkijken zien wij vele christenen die ontmoedigd zijn door allerlei redenen, misschien bent u al vandaag ontmoedigt geweest? Ontmoediging moet buiten ons hart blijven, maar het komt soms van in ons … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.       Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen en mannen ten opzichte van vrouwen. Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie ook al waren deze vrouwen ongelovig, Hij bleef vriendelijk. … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE BEPROEVING

LAD LLEREN VAN KONING HIZKIA! E BENAUWDHEID VAN KONING HISKIA Zoals ieder mens beleefde eens koning Hizkia de bangste dag van zijn leven. Hoe reageert een mens in zulke omstandigheden? Wie is dan uw toevlucht? Waar zoekt u dan troost? … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VLOEK OF ZEGEN IN UW LEVEN

Zegen of vloek zijn woorden die God gebruikt, en Hij stelt de mens voortdurend voor de keuze in al zijn doen en laten. Wat voor een oud spraakgebruik, maar toch nog steeds zeer actueel in het dagelijkse leven! Een nieuw … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PROBLEMEN?

    Matth. 6:34  Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.   Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VERLIEFD?

        Wanneer een gelovige jongen en een meisje verliefd worden op elkaar, dan begint er een brandend verlangen te groeien om te huwen. De harten worden boordevol van verlangen naar het grote huwelijksfeest, waarbij de bruidegom zijn … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET BROOD DES LEVENS

HET BROOD DES LEVENS   Toen Jezus op aarde was deed Hij verschillende uitspraken, om duidelijk te maken wie Hij was, eerst aan Zijn volk, dan aan deze wereld. Zijn volk kende Hem nog niet, ze “geloofden” in Mozes beweerden … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE DEPRESSIE

DE DEPRESSIE   DE OORZAKEN VAN DEPRESSIES   Ø  BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN   2 Cor.1 8  Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, HULP EN NAZORG, THEMA | Tags:

DEPRESSIEF?

        Iemand viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen. Een MEELEVEND iemand kwam langs en zei: “Ik voel met je mee.” Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: “Het is logisch dat iemand … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG, THEMA | Tags:

OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

  Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus dat soms … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HULP EN NAZORG

SEXUELE IMMORALITEIT

IMMORELE SEXUALITEIT Het onderwerp komt al meer en meer in de actualiteit. Is het een kenmerk van onze tijd ? Wat zegt God over dit onderwerp? Sex is door God geschapen, en in het kader van het huwelijk iets goeds, … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, HET HUWELIJK, HULP EN NAZORG, THEMA | Tags: | 1 reactie