Categorie archief: MERKTEKEN 666

Laat je niet vangen als een vogel. Bv. Een biochip in je lichaam laten inplanten door de NWO ben je zeker een verloren ziel leert God. Bekering tot Jezus alleen is de enige oplossing.

BURGERRECHT 666

EEN ROMEINS BURGERRECHT MET UW CHIP 666?

clip_image002

14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het

zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand

of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie

het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig; Openbar;13

 

Een eerste vraag die weinig werd gesteld is: Waarom noemt de Bijbel de antichrist of de valse profeet een “beest”? Is het dan geen mens? Om deze vraag beter te begrijpen hebben wij wat achtergrond info nodig. Dit vinden wij na onderzoek terug in een van de boeken van de profeet Henoch. In een groot deel van de betrouwbare Bijbels werden vele teksten overgenomen uit Henoch! Terugkerend naar de woorden van Jezus, welke wees naar het karakter van de tijd voor Zijn terugkomst, sprak Hij over de tijd voor de zondvloed, met reuzen, nephilim enz. Daar waren er mensen welke een mix waren van gevallen engelen en mooie mensen. Ze waren dus hybride, en dienden te verdwijnen. De antichrist zal op een of andere wijze ook hybride zijn, hetzij dan met DNA van dieren! Sommigen schrijven over een mix van DNA met kikvorsen. Zo begrijpen wij beter waarom de Bijbel dit beesten noemt. (Openber.16:13). https://biblespace.files.wordpress.com/2015/10/openbaring-2014.pdf

Wie het merkteken of chip aanneemt kan zeker weten de hel te zullen zien en ervaren, dit is klare taal en een scherpe waarschuwing voor ieder die zich niet wil laten verleiden. Anderzijds zal ook dit teken op hand, arm of voorhoofd een recht zijn in het nieuwe R.R. Het zal wellicht de paspoorten vervangen. Zo zal dan tot uiting komen waar die ware Bijbelgetrouwe christenen zich bevinden. Het tradionele Babels christendom, zal de antichrist aanbidden en volgen. De inplanting van de chip kan gebruikt worden als een doopteken? Kinderdoop werd vroeger gezien als een must.

Profetieën vervullen zich sneller dan wij denken! De instroom van vele moslims uit het M.O. naar Europa toe, kan een vervulling worden van het Oude Romeinse rijk, doch in een andere vorm, en zal resulteren in een ander EU. Wij verwijzen naar het wereldbeeld van de profeet Daniel, ijzer en lemen voet met tien tenen, tien landen.

Vandaag lijkt Zweden een voorstander te zijn om enkel te werken met elektronisch betaalverkeer. Bill Gates wil wereldwijd cash geld uitbannen. Terrorismebestrijding kan een centraal controlesysteem van de Europese burger in de hand werken! Uw bankrekeningnummer zal er met 18 getallen uitzien of 3 x 6.

clip_image004

EEN OPLOSSING? VERTROUW OP JEZUS!

 

10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar.3

 

 

 

 

UPDATE MERKTEKEN CHIP 666

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

WENST U ZEKER NAAR DE HEL

TE KUNNEN GAAN NA UW STERVEN?

clip_image006.gif

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,de rijken en de armen de vrijen en de slaven,een merkteken gegeven wordt op hun rechterhandof op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

Totale controle 666

Vooral jongeren zal dit allemaal geweldig in de oren klinken. Zij zullen zich nauwelijks bewust zijn van het gevaar, dat dergelijke systemen ons niet alleen extreem afhankelijk maken, maar ook extreem kwetsbaar voor misbruik. Want wat gebeurt er als zo’n geïmplanteerde chip of elektronische tatoeage verplicht wordt gesteld, en de overheid de technologie gebruikt om ons 24/7 in de gaten te houden, en te ‘corrigeren’ op ‘ongewenst gedrag’? Zo is het goed voorstelbaar dat in de toekomst…

View original post 359 woorden meer

HET MERKTEKEN 666

17

 

 

 

Volgens de bekende onderzoeksjournalist James Tucker wil de beruchte Bilderberg groep het dragen van een ID kaart wereldwijd verplicht stellen, te beginnen met alle burgers in Europa en Amerika. De Wall Street Journal en de Washington Post schrijven dat diverse leden van de Amerikaanse senaat voorstanders zijn van het invoeren van een verplichte biometrische ID kaart, die de vingerafdrukken en/of een scan van de aderen in de bovenkant van iemands hand (of voorhoofd?) moet gaan bevatten.

In de VS is de inmiddels gepensioneerde Libertarische afgevaardigde Ron Paul feitelijk de enige geweest die zich jarenlang met succes heeft verzet tegen de invoering van een verplichte wereldwijde biometrische ID kaart. Nu hij weg is bestaat er volgens Thomas E. Donilon, Nationale Veiligheid Adviseur in het Witte Huis en tevens Bilderberger, een goede kans dat het Congres akkoord gaat met de invoering van de kaart. Ron Pauls zoon Rand zou zich er volgens ingewijden niet tegen verzetten omdat hij hoopt in 2016 presidentskandidaat te worden. (1)

Uit een gelekt overheidsdocument blijkt dat het Witte Huis plannen heeft om illegale immigranten en buitenlandse arbeiders verplicht biometrische informatie te laten afstaan voor een nieuw type visum. Volgens de Wall Street Journal kan deze nieuwe ID kaart, die gebaseerd is op vingerafdrukken en/of een scan van de aderen in de bovenkant van een hand, vervolgens verplicht worden gesteld voor alle Amerikaanse werknemers. De stap naar een gedwongen invoering voor alle burgers is dan nog maar een kleine. (2)

Teken van het Beest

Met name de genoemde hand scan zal onder sommige christenen voor de nodige consternatie zorgen. In het Bijbelboek Openbaring wordt namelijk voorzegd dat mensen in de eindtijd een verplicht teken op hun hand of voorhoofd zullen krijgen, het bekende ‘666’ teken van het Beest (de Antichrist / het systeem van de Antichrist). Vooral evangelische- en pinksterchristenen geloven al tientallen jaren dat dit een geïmplanteerde chip zal zijn waarzonder niemand meer kan kopen, verkopen of kan werken. Sinds enige jaren behoort ook een elektronisch leesbare -zichtbare of onzichtbare- tatoeage tot de mogelijkheden.

 

Nota biblespace: Het merkteken kan geplaatst per injectie worden in hand of arm. In het Hebreeuws staat Yad voor hand en arm.

ANTICHRIST 666 MERKTEKEN

666

חלל“CHALAL” en 666

brandmerken slaaf

Op 9 juni 2009 kreeg ik een eigenaardige droom, het bijzondere daaraan was dat het om een woord ging, namelijk “Chalal”.Ik stond, en sta, altijd terughoudend tegenover “dromen”. “Chalal” kwam voor in de psalmen enz. Ik wist hoegenaamd niet wat dit woord mocht betekenen, en dacht dat het om een Hebreeuws woord ging, en inderdaad, ’s morgens zocht ik dat woord. Ik ken namelijk geen enkel Hebreeuws woord. Maar wat erger was, was dat ik een opdracht kreeg om daarvan te spreken in de gemeente.

Ik kwam er niet uit, en begon de Heer aan te roepen, om uitleg. Spreken over iets dat ik niet kende, zou ik zeker niet doen. Doch dagen gingen erover, en opnieuw kreeg ik een andere droom, op 22 juni 2009. Daar zag ik, iemand die uitleg gaf in een gemeente, over het grote gevaar van Tatoeages en piercings, e.d. en het gevaar van een vloek welke die dingen op iemand kon gaan laten rusten. Die man had een farde in de hand, met vele documenten in oude drukvorm, of een oude taal. Nu had ik een duidelijke richtlijn om me voor te bereiden en onderzoek te doen, en de opdracht die ik kreeg te vervullen. Die opdracht werd een Bijbelstudie die nu volgt:

Wat betekent het Hebreeuwse woord “Chalal”?

Chalal betekent: Doorsteken, doorstoken worden tot de dood, of dodelijk gewond worden. Ook prikken, of onrein maken. “Chalah” een ander Hebreeuws woord, welke hiermede in verband staat, betekent: zwak en ziek worden.

28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE.

10

3

clip_image002God leerde Zijn volk toen het bevrijd werd uit Egypte, om deze Egyptische (wereldse) geloofspraktijken niet meer toe te passen. Dus werden geen merktekens van afgoden van de zonaanbidding meer aangebracht op het lichaam. De oude beschavingen hadden veelal de aanbidding van de zon en maan en de zon stond symbool voor de satan. Merktekens werden aangebracht bij de slaven, om aan te duiden dat ze eigendom waren van een of andere heer. Meestal werden brandmerktekens van eigenaars gebruikt. Insnijdingen maken op armen en benen was een oud bijgeloof in Egypte om de dood te vereren. Een terugkerend fenomeen bij de jeugd!

Opvallend stellen wij vandaag precies een tijdsgeest vast,welke allerlei soorten van merktekens, bijzonder tatoeages, piercings, implantaten van de biochip, en gadgets

Velen zien hierin geen kwaad. Ze vinden het mooi, aantrekkelijk en uitdagend. Het lijkt een bijzondere subtiele aanloop naar het merkteken van de antichrist.

Een christen zal elk soort merkteken weigeren! Hij is reeds verzegeld met de H.Geest! Jezus zette zijn stempel op hem bij de wedergeboorte.

Efe 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook

verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

De apocalyptische slangenbeet!

clip_image004Voor het merkteken en de naam staat in het Grieks het woord: “charagma”

Dit woord bevat deze twee woorden samen. Dat zelfde woord gebruikt men buiten de Bijbel, enkel bij een slangenbeet. Bij de slangenbeet doorboren de tanden de huid, daarna komt het gif via de tanden in het bloed. Het inplanten van een biochip gebeurt vandaag op dezelfde wijze, via een injectie met een naald.

Het woord “chalal”betekent doorboren, piercen, prikken en onrein maken.

18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

19 Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!

Amos 5

Hier vinden wij een prachtig beeld over hoe de mensheid zal reageren op de massamanipulatie van de laatste antichrist. De profeet Amos zag dit alles aankomen. Deze zeer gevaarlijke tijd, een tijd van rampzalige gebeurtenissen, Gods oordeelstijd, voor de mensheid. Niemand voelt zich nog veilig.

(18) Bepaalde mensen zullen “verlangen” dit wil zeggen, zal het systeem “zeer goed”vinden. Het zijn slechts mensen die Jezus verwerpen, het licht van deze wereld! (Joh.8:12) God maakt duidelijk dat het voor hen een vervloekte tijd zal worden.

Toch zullen mensen vluchten, voor aankomende gevaren, als “leeuw” en “beer”, men zal thuis veiligheid zoeken, en tenslotte toch gevangen worden en sterven door de beet van de slang.

De profeet schrijft dat die oordeeltijd “duisternis”zal zijn. Duisternis wijst op onwetendheid, geen profetische Bijbelkennis hebben. Velen zullen misleid worden, en de satan zal die mensen aan zich binden, en hen op die wijze tot zijn eigendom maken. Door massamanipulatie en gedwongenheid zal de bevolking, dit merkteken aannemen. Waarom noodgedwongen?

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Openbar.13

Welke zijn de gevolgen voor hen die het merkteken hebben aangenomen?

clip_image0069 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.Op.14

Opb 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Allen die het merkteken, dat ze zo goed en modern vonden, hadden ontvangen, ontvangen nu vloek en kanker tijdens Gods oordelen. Ze zijn gevangen door de misleiding, omdat ze de waarheid van de Bijbel hadden verworpen. Ze kunnen niet meer tot geloof komen, hersenbeschadiging?

666 in verband met de zonaanbidding van het beest!

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.Openbar.13

Er werd reeds veel onderzoek gedaan, om deze Bijbeltekst behoorlijk uit te leggen. Bepaalde namen kwamen dan overeen met de getalswaarde van de persoon in kwestie, als bv: keizer Nero, de paus enz. Het berekenen wijst ons naar wiskunde.

clip_image008Een bepaalde Babylonische priesterorde, magiërs geloofden ook dat God werkte door de wiskunde. Ze deelden de hemel in 36 constellaties. Ze maakten een groot gouden amulet met de getallen van 1 tot 36, waarvan de optelsom horizontaal of verticaal 666 als som hebben. Dit amulet gebruikten ze om toekomst te voorspellen. Op de achterkant van dit amulet stond “ Nachyel” wat intelligentie van de zon zou betekenen. Achter deze zonaanbidding staat de satan, die hen wijsheid gaf.

Opvallend “satan” komt tevens 36 maal voor in de King James vertaling.

19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel;

Jes 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

Het moet duidelijk zijn dat het hier gaat over de geestelijke wijsheid die nodig zal zijn om dit 666 -geheimenis te ontwarren. Het is wel het getal van een mens, dus niet van een afgod of dergelijke, wel de mens der zonde, der wetteloosheid.(2 Thess.2:3)

Het getal van de mens is 6. Hij wilde zich niet meer verbinden met God, en leven voor zichzelf en zonder God. De satan wil de mens aan hem ver- binden voor aanbidding!

De Hebreeuwse woorden hebben niet alleen aan getalswaarde, maar ook een betekenis. Hieruit kunnen wij volgende combinatie maken, welke er op wijst dat die “verbinding”van groot belang is.

De letter TAV betekent “Teken”en heeft een waarde van 400

De letter RESH betekent “Hoofd”en de waarde is 200

De letter SAMECH betekent “Slang” ,waarde is 60

De letter WAW betekent “Haak” “verbinding” waarde is 6

De waarden samen zijn 666, we kunnen hier besluiten dat het merkteken aan het hoofd, de slang zal verbinden met de mens. Zo zal hij de mens ver-“leiden” om zich uiteindelijk te laten aanbidden!

Bepaalde profetieën vervullen zich niet altijd in één maal. Zo was een Syrische koning Antiochus IV Epiphanes, een antichrist, en heerser over het M.O. in 175 v.Chr. In 168 v.Chr. gaf hij opdracht een altaar voor de Baal, Zeus, (een zonnegod) in de Tempel te plaatsen in Jeruzalem. Vele Joden werd toen door hem vermoord, en al de Joden werden gebrandmerkt met het teken van de afgod Bacchus.

De laatste en komende antichrist zal dit herhalen. (Foto muntstuk Antiochus)

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Daniel 9

De gruwel der verwoesting.

De waarschuwende woorden van Jezus tot Zijn volk, Israël!

Mr 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: Mark 13:14 (KJV)

Volgens Isaac Newton, komt er opnieuw een beeld van een zonnegod in de tempel, halverwege de verdrukking, een Egyptisch/Romeins afgodssymbool met vleugels.

Wat hier staat voor gruwel zal een “pagan”, een afgodsbeeld, zijn. Waarschijnlijk met een doel tot het brengen van mensenoffers. Zoals een vorige antichrist dit beeld in de tempel plaatste zal ook de laatste dit doen. Dit was de

grote zonnegod van Babel, Shamash, in de oude stad Sippar, een stad bij Bagdad. Shamash betekent zon. Zo kan de geschiedenis zich herhalen, zie onderstaande teruggevonden symbolen van deze Babylonische zonnegod “shamash”.

clip_image010Zo vinden wij op de kepie van de Duitse waffen “ss” hetzelfde “sjamash” “zoroaster” symbool.

23b

Wij vinden telkens het terugkerende Babelse karakter in een nieuw kleed.Zo is ook Rome het nieuwe Babel, zonder twijfel.

Opb 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Opb 17:2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

Vers 2 maakt duidelijk hoe de Roomse kerk, compromissen heeft gemaakt met de koningen van deze aarde, en de zonaanbidding heeft aangenomen van Keizer Constantijn. Deze compromissen (hoererij) tussen het christendom en het paganisme resulteert in de aanbidding van een mens, die alle macht naar zich toetrekt, uiteindelijk zal dit de zoon des verderfs zijn, de antichrist.

Vers 5 spreekt over een geheimenis op haar voorhoofd. Het voorhoofd van een kerk, zal wel het hoofd van de kerk zijn. Sjamasj de zonnegod had in zijn tempel ook een zonnerad staan, datzelfde symbool van deze Babelse zonneaanbidding vinden wij terug op de mijter van de paus terug.

29R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen

JEZUS EN DE ANTICHRIST 666

JEZUS EN DE KOMENDE ANTICHRIST

In de christenwereld wordt er vandaag veel gesproken en geschreven over de Antichrist. Velen houden zich intens bezig, om te kunnen ontsluieren wie nu wel die antichrist, die komende wereldleider zal worden in de toekomst. Deze valse christus, zal de ganse wereld mysterieus misleiden. Om hem te kunnen aanwijzen heeft men eerst een ernstig profiel nodig van Jezus Christus, Zoon van God. Daarom gaan wij nu eerst een haarscherpe foto maken van onze Heiland.

De wereld verwacht de antichrist, de ware christenen verwachten Jezus.

De naam van Jezus. Bij een geboorte zoekt men welke naam men zijn kind zou geven. Hier is dit niet het geval, noch Jozef noch Maria hebben zelf de naam van hun kind gegeven. Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. De wonderbare  naam Jezus in het O.T. is Jozua, en betekent: verlosser of redder.

Christus betekent Messias in het “Hebreeuws” en “Gezalfde” in de Griekse taal. Een gezalfde is Iemand die door God werd gezalfd, tot een speciale taak, om redding te brengen uit een verloren situatie. Jezus wist dit, daarom las hij Jesaja 61:1-4 in de tempel. (Luk.4:16).

1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is. 1 Joh.5

Jezus kwam om Zijn uitverkoren volk te redden van vloek op de zonde, maar niet om hen te bevrijden van de Romeinse bezetting. Een verkeerd begrijpen kan leiden tot teleurstelling, en dit is ook voor velen destijds onder het Joodse volk het geval geweest. Van de antichrist, of valse messias,zegt Jezus het volgende tot zijn volk:

Joh. 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Dit is een voldoende reden om te geloven dat de antichrist, een Jood kan of zal zijn, welke ze zullen aanvaarden als hun Messias!  Ondanks recente berichten alsof het huidige Sanhedrin de komende islam messias Madhi, willen aanvaarden, en tot verwondering ook de huidige Paus.  Zijn naam zoals God hem noemt:De zoon des verderfs!

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,2 thess 2

12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.Joh.17

Het lijkt me duidelijk dat deze antichrist, een soort politieke wereldleider zal zijn, voorafgegaan door een religieuze valse profeet, die in zijn eigen naam spreekt. 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.Openbar.13

Dit doet bijzonder denken aan machthebbers,met twee horens, met politieke en religieuze macht, die Christus bezig is te verloochenen. Bv. Een paus, een koning of koningin, het ligt in de lijn van één rijk, één leider, één godsdienst, één politiek!

De geboorte van Jezus Christus. De profeet Jesaja profeteerde over de geboorte en het werkelijke doel van de komst van Jezus Christus.

Jesaja 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Het eerste wat men vraagt na een geboorte is: Is het een jongen of een meisje? Hier staat een “zoon”. Jozef en Maria wisten het vooraf, want hij zou Jezus moeten heten, en dit is de naam van een jongen.

1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Jes.53

Bijna alle afbeeldingen van Jezus, beantwoorden niet aan de Bijbelse gegevens, En zeker niet deze met de afgodische zonnestralen achter het hoofd. De profeet liet toen al weten, dat men zou denken, dat die Messias, door het volk veracht zou worden, en tenslotte sterven voor zijn eigen zonden! Dit was de Joodse gedachte.

Maar het waren onze zonden, verdriet en ziekten die Hem terneer drukten, als gevolg van de zondeval. Dit is geen belofte dat vanaf nu iedereen lichamelijk gezond moet worden, maar het is een verlossing van geestelijke blindheid en dood, en waarvoor eeuwig leven in de plaats komt!. Dit zal vervuld worden bij Zijn wederkomst!Dan zullen alle christenen helemaal genezen zijn, en niet meer sterven.

Deze tekst is profetie, en de vervulling ervan, was dat Hij velen hier heeft genezen!

(Matth.8:17) als voorbeeld.

20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.Matth.1

Opmerkelijk is Jezus geboren uit de H.Geest, en niet uit Jozef. Voor velen is dit hier een breekpunt, omdat men dit niet kan of wil geloven, en aannemen of men twijfelt.Dit is iets trouwens wat de natuurwetten overschrijdt.

Toch probeert satan deze dingen altijd goed na te bootsen, zo beweerde de vrouw van Nimrod, Semiramis na zijn sterven, dat ook zij zwanger werd zonder man. Ze werd later aanbeden als de moeder der goden. Micha noemt Babylonië het land van Nimrod. Nimrod was in feite de eerste antichrist.

De komende antichrist zal ook met leugens komen.

1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Mt.

Jezus is een geboren Jood, vandaar de stamboom opgenomen in de Bijbel. Nog een reden om te geloven dat de antichrist wellicht toch van Joodse afkomst zal zijn.

2 En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de jaar voor dagen der eeuwigheid .Micha 5

800 Jaar voor Zijn geboorte schreef de profeet Micha deze profetie voor het volk. Wat merkwaardig, er komt een koning voor Gods volk, die er al altijd is geweest. Drie wijzen of magiërs vinden het kind, en werden door de bijzondere ster geleid tot bij de geboorteplaats van Jezus.

De Schriftgeleerden hadden wel goede schriftkennis, maar geen echte belangstelling of verlangen naar  de komst van hun koning en Messias. De Schriftgeleerden hadden geen profetisch inzicht! Sommige christenen hebben vandaag geen belangstelling voor de profetie uit de Bijbel. De religieuze leiders spraken met minachting over Bethlehem. Want in hun hart was er enkel de wet, gezag, geldzucht, maar geen liefde.

Jezus, Zoon van God.

Merkwaardig genoeg zijn het de demonen, gevallen engelen, die Jezus op aarde aanstonds herkennen als de Zoon van God. Zij herkenden hem, van voor Zijn komst op de aarde. Ze weten van hun komende straf, en weten van Zijn gezag en macht.

Mattheüs 8:29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?

De hogepriester, een blinde kerkleider, die Jezus als zoon van God niet opmerkte!

Mattheüs 26:63 Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Hier werd Jezus niet aangenomen als de zoon van God, of Messias en nog steeds niet. Dit was een van de redenen dat men Hem veroordeelde, als Godslasteraar, en aan de Romeinse overheid valselijk aangaf. Het is een heel belangrijk gegeven om dit te geloven. Velen die zich christen noemen, geloven niet in de Godheid van Christus, noch in Zijn wederkomst of opstanding en opname!

Joh. 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wij dienen Jezus te verkondigen als de Zoon van God. De goddelijkheid van Christus wordt veel in twijfel getrokken, sekten verwijzen Hem naar de reeks van de profeten.

De apostel Johannes zag duidelijk God in Jezus.

Joh.1 Het Woord was God, en het Woord is vlees geworden.

Geloven dat Jezus de Zoon van God is, zeer belangrijk!

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.Hand.8

1 Johannes 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Markus 1:11 En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.

Het is een van de grote voorwaarden om iemand te mogen dopen in de naam van Jezus! Voor God is dit al aangenomen. Wanneer wij vandaag moeten vaststellen dat men Jezus enkel ziet als een profeet, om een wereldkerk te kunnen bouwen, dan betekent dit dat men Jezus verloochent!

1 Joh.2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh. 4:3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Jezus als Vredevorst, wereldvorst.

jezus wederkomst2

Jesaja 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Ook Jesaja profeteerde over de komst van Christus. Het zou een vredevorst zijn, Hij zou vrede brengen voor zijn volk. Zijn volk verwierp Hem, en er kwam geen vrede. Het grootste gevaar voor de wereldvrede, is dat er nog steeds geen vrede is voor Israel. Er komt slechts vrede bij de wederkomst van Koning Jezus, om te regeren in Zijn duizendjarig vrederijk.

De antichrist zal een bedrieglijke vrede brengen, enkel een wapenstilstand voor de duur van zeven jaar. De antichrist heeft niet het profiel van een moslim, zoals men wil laten overkomen. De studie van de Koran is geen gezonde basis voor profetische uitleg, wel een basis voor ernstige misleiding en verwarring. Gelovigen zonder voldoende Bijbelstudie maken grote kans af te vallen. Het Griekse woord voor afvallige heeft een getalswaarde van 666!

Vanaf dit tijdstip begint de laatste jaarweek volgens de profeet Daniel.

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest isDan.9

clip_image001