Categorie archief: EXTRA INFO

GELUKKIG NIEUWJAAR 2019

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

HEBREEUWS ALFABET EN GETALSWAARDEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN View original post

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

MATTHEUS HEBREEUWS

MATTHEUS HEBREEUWSE VERTALING Bijbelvertalingen zijn zeer belangrijk, een goede en correcte vertaling geeft ook de mogelijkheid om misverstanden uit te sluiten en een correcte uitleg te geven. Bepaalde vertalingen zoals de NBG-vertaling kunnen zorgen voor problemen. Papias was voorganger te … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in APOCRIEF OF VERLOREN, EXTRA INFO, THEMA

BIJBELBOEKEN HENOCH

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
BOEKEN VAN HENOCH Bron: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament Inhoud: DEEL I – Zegen en oordeel. Hoofdstuk: 1-36 DEEL II – De Gelijkenissen. Hoofdstuk: 37-57 ZEGEN EN OORDEEL Hoofdstuk…

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

VALSE PROFETEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
VERDERFELIJKE KETTERIJEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA

GETAL VAN UW NAAM VINDEN

Deze galerij bevat 1 foto.

Beoordeel dit:

Galerij

WWW EN NOACH VANDAAG

WWW EN NOACH.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

MERKEL EN HITLER EEN VERBAND

Beoordeel dit:

Galerij

DE TROON VAN SATAN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE TROON VAN SATAN Griekse mythologie, ‘oude’ afgodenthema’s zijn springlevend: Het grote Altaar van Zeus. Er is een cryptische verwijzing naar satan in Openbaring 2:13, die onze aandacht vraagt ​​… Jezus liet…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA

Symboliek.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: Symboliek.pdf Symboliek.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

Dr.Leaf Gezond denken

Bron: Dr.Leaf Gezond denken

Beoordeel dit:

Galerij

ORGAANDONATIE

(Door: Patrick Christys – Vertaling: E.J. Bron) Wrede mensensmokkelaars, die de wanhopige Afrikanen beloven hen naar Europa te brengen, ontweien hen om met hun organen miljoenen te verdienen. Als een migrant niet in staat is om de buitengewoon hoge kosten … Lees verder

Beoordeel dit:

Galerij | Tags: | 1 reactie

Mattheus Aramese vertaling

Mattheus vanuit Aramees.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

WAAR GINGEN DE APOSTELEN HEEN

APOSTELEN.pdf

Beoordeel dit:

Galerij

HOME

Deze galerij bevat 1 foto.

JEZUS REDT – EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK Bron: HOME

Beoordeel dit:

Galerij

JEZUS REDT

Beste bezoeker van deze blogsite, Hier willen wij een video plaatsen welk uw leven kan veranderen! Wil u hoopvol de rest van uw aardse leven volbrengen dan kunt u even kijken naar een korte toespraak van iemand welke tot LEVEND geloof … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO

BIJBELSE STERRENKUNDE

Bijbelse Sterrenkunde .pdf ZON MAAN EN STERREN 2 Bron: BIJBELSE STERRENKUNDE

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA | 1 reactie

NIEUWSBRIEF BIBLESPACE

Beste vrienden van Biblespace Vlaanderen, Sinds 2012 versturen wij een nieuwsbrief naar meer dan 300 leden, en meer dan 700 volgers op de site:  https://biblespace.wordpress.com/ Wij stellen vast dat veel christenen via internet zoeken naar hun geestelijk voedsel, soms door … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

APOSTELEN

APOSTELEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA | 1 reactie

UW HUWELIJK DEEL 1 EN 2

GOD EN UW HUWELIJK.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA | 1 reactie

EXORCISME

Bron: EXORCISME

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO

HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

Bron: HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EXTRA INFO, THEMA

HULP BIJ TELEURSTELLING

HELPEN BIJ TELEURSTELLING.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, HULP EN NAZORG | 1 reactie

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

Bron: HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EXTRA INFO, THEMA

HENOCH KENDE DE HEMELEN

De hemelen in het boek enoch.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

BAAL ASTARTE TAMMUZ

Foto post per @Biblespace Vlaanderen Online. Bron: BAAL ASTARTE TAMMUZ

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA

HOE TROUWDE ISAAC?

HET HUWELIJK VAN ISAAK.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA

JEZUS LEEFT

JEZUS LEEFT.

Beoordeel dit:

Video | Geplaatst op door

NIEUW LEVEN IS MOGELIJK

EEN NIEUW LEVEN IS MOGELIJK!                   11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, HET BIDDEN, HULP EN NAZORG

GEZOND DENKEN DEEL 2

GEZOND DENKEN DEEL 2.

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

BIJBEL S.O.S.

BIJBEL S.O.S..

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

NEW AGE

OPKOMST_EN_ONDERGANG_VAN_DE_NEW_AGE_BEWEGIN1.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN.

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EXTRA INFO, THEMA

TWEEDE DOOD OF EEUWIG LEVEN

DE TWEEDE DOOD OF EEUWIG LEVEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

GEVAARLIJKE TIJDEN

GEVAARLIJKE TIJDEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EXTRA INFO

GEZOND DENKEN DEEL 2

GEZOND DENKEN DEEL 2.

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

GEZOND WILLEN DENKEN

GEZOND WILLEN DENKEN.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA

kaarten 2

Deze galerij bevat 9 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

KAARTEN 1

Deze galerij bevat 8 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

GODSDIENST OF KERKDIENST

GODSDIENST OF KERKDIENST.

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!

PASEN, JEZUS VIERDE PESACH!.

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

JEZUS EN GERECHTIGHEID

JEZUS EN GERECHTIGHEID     Het lijkt voor ons niet altijd zo duidelijk wat er met dit begrip werd bedoeld. Mattheüs 13:11  Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

118 psalm GENADE

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GENADE            Psalm 118   Deze psalm werd geschreven door Koning David een tijd na de dood van Koning Saul en na een van zijn overwinningen op zijn omringenden vijanden. Anderen…

Beoordeel dit:

Geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw), EXTRA INFO

DE TABERNAKEL

DE TABERNAKEL.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

Dr.CAROLINE LEAF

Dr.CAROLINE LEAF.

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

VALSE PROFETEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

WIE IS BIJBELGETROUW

WIE IS EEN BIJBELGETROUW CHRISTEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

DE ZACHTMOEDIGE

ZACHTMOEDIGEN.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

DORST

Dorst.pdf

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

JEZUS GAF KOSTELOOS ADVIES

JEZUS GAF KOSTELOOS ADVIES!   1 Toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkander verdrongen, begon Hij te spreken, in de eerste plaats tot zijn discipelen: Wacht u voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeen. 2  Er … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

DE LIEFDESLAAF

DE LIEFDESLAAF 2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.Exod;20 Hier zien wij hoe God zich voorstelt aan zijn volk, … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

ONDER EEN VLOEK

ONDER EEN VLOEK? 25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toeeigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, OCCULTISME

WONDEREN OF KAARSJES BRANDEN

EEN OLIEKRUIKJE deed wonderen!     1 Een van de vrouwen der profeten riep tot Elisa om hulp en zeide: Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet zelf, dat uw knecht de HERE vreesde. En nu is de … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, HULP EN NAZORG

EERST ZIEN EN DAN GELOVEN-THOMAS

  EERST ZIEN, EN DAN GELOVEN? Eerst zien en dan geloven…een uitdrukking welke gebruikt word door de ongelovige mens, meestal de mens welke telkens een bewijs nodig heeft om te geloven. Jammer hij heeft geen begrip van wat er is … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EEN ECHTE PROFEET

EEN WARE PROFEET   In het oude verbond lezen wij regelmatig over waarschuwende profeten, daarom waren ze ook niet populair bij het volk. Ze worden ook vandaag veel minder gelezen. Zij kondigden Gods oordelen aan, nadat God hen duidelijk wat … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !   Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

SATAN

                        God leert ons het volgende:   13  Die mannen werken helemaal niet voor God! Zij zijn niet door Hem gestuurd. Het zijn huichelaars, die u hebben wijsgemaakt dat … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EENZAAM EN VERLATEN

 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.     Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als het ware niet normaal zijn als een christen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET BIJBELS HUWELIJK

HET BIJBELS HUWELIJK.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

DE HOLOCAUST

Wie kan dit vergeten?DE HOLOCAUST

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE

TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE.

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, HULP EN NAZORG, THEMA | Tags:

DE TROON VAN SATAN

DE TROON VAN SATAN Griekse mythologie, ‘oude’ afgodenthema’s zijn springlevend: Het grote Altaar van Zeus. Er is een cryptische verwijzing naar satan in Openbaring 2:13, die onze aandacht vraagt ​​… Jezus liet Johannes een van Zijn profetische brieven doorgeven aan … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, OCCULTISME, THEMA

STAMBOOM NOACH

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BIJBELSE GEBEURTENISSEN

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

BIDDEN OUDERWETS?

  Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Joh.14:14 Joh 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, HET BIDDEN

DE OPNAME VAN DE GEMEENTEN

  DE OPNAME VAN DE GEMEENTE – THE RAPTURE  Is de leer over de opname vals? Het tijdstip van de opname, het plotse wegnemen van wedergeboren christenen van deze aarde, weet niemand, dan God alleen. Wij kunnen het enkel benaderen … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, EXTRA INFO, THEMA

AFGODERIJ

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

STEDEN

Deze galerij bevat 16 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

HET LAATSTE AVONDMAAL

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

HEBREEUWS ALFABET EN GETALSWAARDEN

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VERBODEN BIJBELSTUDIE–PROCES EN BOETE

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

DE TABERNAKEL

Deze galerij bevat 10 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

DE ZONDE DER TOVERIJ

DE ZONDE DER TOVERIJ.       23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeglijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, OCCULTISME

HEBREEUWS ALFABET en GETALSWAARDEN

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

TIJDSBALK GEMEENTE VAN CHRISTUS

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

DE GEMEENTE

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

PAUS VALSE PROFEET

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PAULUS ONTHOOFDING WERK ENZ

Deze galerij bevat 7 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

DE DAG VAN DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS

DE DAG VAN DE WEDERKOMST. Wie weet over de wederkomst van Jezus Christus naar deze aarde? Jezus, kwam op aarde en stierf en voor vele kerkgangers is dan ook hier het meest bekende verhaal van Jezus Christus geëindigd. Helaas Jezus … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO

ABRAHAM EN ZIJN GELOOF

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

DE EERSTE KERSTBOOMAFGODERIJ

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

PAUS ROEPT TEN OORLOG 1248

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

JEZUS KOMT PLOTS

Deze galerij bevat 2 foto's.

Beoordeel dit:

Galerij

DE BESTE SPIEGEL

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

BIJBEL EN KRACHT

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

JEZUS IS OP KOMST!

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

BIJBEL IS VOLMAAKTE GPS NAAR DE HEMEL

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO | 3 reacties

GOLGOTHA

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

TWAALF STAMMEN VAN ISRAEL

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

DRINGEND KIEZEN : HEMEL OF HEL

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

JEZUS REDT

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

GEZOND DENKEN Dr.C.Leaf. deel 4

fWho switched off my brain? Dr C.Leaf   DEEL 4 OVERDENK Vorige keer hebben we de 5 stages genoemd van het traject om onze hersenen ‘aan’ te schakelen, de 2de stage ‘overdenken’ is een Bijbels principe. Vooral in het boek … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO | 2 reacties

GEZOND DENKEN DEEL 3

Samenvatting boek: Who switched off my brain, Dr Caroline Leaf.   DEEL 3: De wetenschap van gedachten Onze omstandigheden en omgeving mogen dan nog zo ‘toxisch’ zijn of invloed uitoefenen op ons, toch kunnen we daar dwars doorheen onze gedachten … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

GEZOND DENKEN DEEL 2

Samenvatting boek: Who switched off my brain? Dr Caroline Leaf Deel 2 STRESS In de vorige samenvatting hebben we gezien dat stress het gevolg is van toxines in ons lichaam, die we door onze gedachten aanmaken. De 12 genoemde gebieden … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

VALENTIJN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
De wortels van Cupido ….Valentijnsdag! “Semiramis werd vereerd als de Koningin van de Hemel en Tammuz / Nimrod – was zowel haar zoon als haar minnaar. Deze lugubere (incestueuze) relatie werd de…

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA | Tags:

LINZENSOEP MET GEHAKTBALLETJES

4 personen : -350g groene linzen, 2u in koud water weken -2 kleine uien fijnsnijden -2 teentjes knoflook zeer fijn snijden -1 klein venkelknolletje klein snijden -2 wortels, in kleine blokjes snijden -2 grote tomaten (rijp) in stukken -2 eetlepels … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO | 1 reactie

DE LEUGEN VAN DE ALVERZOENING

Het is een valse leer die nogal bijval kent, aantrekkelijk is en geweten sussend! Het leert dat ieder mens zal behouden worden. Het is een zeer gevaarlijke dwaling, omdat men de Bijbel misbruikt. Men wil bijzonder de woorden als eeuw, … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, THEMA

HEMELBRIEF

  Brief_van_je_Vader

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO

HET OCCULTE BOS

HET OCCULTE BOS Wij gaan deze avond een wandeling maken door een wereld welke behoort tot de boze machten. Deze wereld leeft in een grote duisternis, een onwetendheid, veel verzwegen nieuwsberichten, ongekende perscensuur, onzichtbare gevaren voor de mensen die God … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, OCCULTISME

DE VLOEK VAN HET VOORGESLACHT

HET BEZOEKEN  VAN HET VOORGESLACHT Wanneer wij lezen in de Bijbel, dan doen wij ontdekkingen die ons wel eens stil kunnen doen staan. Vele mensen lopen rond met vragen waarop men heel uitzonderlijk een bevredigend antwoord kan geven. Waarom heb … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in EXTRA INFO, OCCULTISME

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN Mattheus 25 : 1 – 13 Er staan in de bijbel verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Deze hier staat in het licht van een komende bruiloft. Waarbij wij de bruidegom zien als … Lees verder

Beoordeel dit:

Geplaatst in ACTUEEL PROFETIE, BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK, EXTRA INFO, THEMA