Galerijen

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

UW HEMELVAART .doc.pdf

DE WONDERLIJKE HEMEL 2012.doc.pdf

BLIJDSCHAP VAN EEN KONING

PSALM 30 DE BLIJDSCHAP VAN KONING DAVID.pdf

JERUZALEM GING VREEMD

JERUZALEM GING VREEMD.pdf

GETAL VAN UW NAAM VINDEN

ANTICHRIST NAKOMELING VAN ESAU EDOM

BEPROEVING EN GEBED

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In…

View original post 895 woorden meer

BIJBELSTUDIE DE BRIEF VAN JUDAS

BEMOEDIG ELKANDER

DAVID KON SLAPEN

Slaapproblemen?

PASEN 2018 ook voor u?

GOD EN TOPSECRET

via TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

GODS FEESTEN

via FEESTEN VAN GOD

EEN REDDER IN NOOD

46 PSALM EEN REDDER IN NOOD

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

JEZUS : LET OP!

via JEZUS : LET OP!

GODS KINDEREN HEBBEN HOOP

Bron: GODS KINDEREN HEBBEN HOOP

DE LAATSTE JAARWEEK

dezeventigjaarweken.pdf

GOD KAN U BESCHERMEN PSALM 91

BENT U VEILIG EN BESCHERMD.pdf

HALLOWEEN

Bron: HALLOWEEN

NEEM UW BIJBEL EENS

Bron: NEEM UW BIJBEL EENS

DE HARDE CONFRONTATIE

Bron: DE HARDE CONFRONTATIE

HEBT U ZORGEN?

Weest in geen ding bezorgd.pdf

OPSTANDINGEN

Bron: OPSTANDINGEN

DOPEN ZOALS DE BIJBEL LEERT

Bron: DOPEN ZOALS DE BIJBEL LEERT

WIE DURFT GODS UITNODIGING WEIGEREN

Bron: WIE DURFT GODS UITNODIGING WEIGEREN

KOMT JEZUS IN 2017 OF 2020

Jezus keert in 2017.pdf

GETAL VAN UW NAAM VINDEN

NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx

Bron: NIMROD DE EERSTE ANTICHRIST.docx 07102017.pdf

HET GEVAAR VAN MAGIE EN TOVERSPREUKEN

WIE WIL EEUWIG LEVEN.pdf 1 okt 17.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

WIE WIL EEUWIG LEVEN.pdf 1 okt 17.pdf
WIE WIL EEUWIG LEVEN.pdf 1 okt 17.pdf

WWW EN NOACH VANDAAG

WWW EN NOACH.pdf

RELIGIE OF HOOPVOL GELOOF

RELIGIE OF HOOPVOL GELOOF.docx 23092017.pdf

GEBEDSMANTEL EN KWAST – GENEZING

KRITIEK OP GOD?

Bron: KRITIEK OP GOD?

DE MYSTERIEUZE EVACUATIE

Bron: DE MYSTERIEUZE EVACUATIE

GESCHIEDENIS MERKEL EN HITLER

DE PROFEET JONA COMMENTAAR

DE PROFEET JONA.docx RG.docx 2017 .pdf

ANGST VAN HISKIA.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

ANGST VAN HISKIA.pdf
ANGST VAN HISKIA.pdf

AMULET EN DE VLOEK.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

AMULET EN DE VLOEK.pdf
AMULET EN DE VLOEK.pdf

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

Bron: DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

HET EVANGELIE NAAR JOHANNES

Bron: HET EVANGELIE NAAR JOHANNES

TEKEN VAN JONA OF ZONSVERDUISTERING

Bron: TEKEN VAN JONA OF ZONSVERDUISTERING

HET TEKEN VAN JONA.pdf 27082017.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

HET TEKEN VAN JONA.pdf 27082017.pdf
HET TEKEN VAN JONA.pdf 27082017.pdf

Symboliek.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

Symboliek.pdf
Symboliek.pdf

DE OPNAME EN ELIA

MENSELIJKE ANGSTEN

MENSELIJKE ANGST.pdf

EERSTE CHRISTENEN WAREN EENSGEZIND

DE EENHEID in de GEMEENTE VAN JEZUS.pdf

GEHEIME KENNIS BABEL

Geheime kennis docx.pdf

GEBED OM VERGEVING

GEBED OM VERGEVING.pdf PS51.pdf

JEZUS GEEFT ALTIJD RAAD

JEZUS GEEFT RAAD.pdf

Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaa

Van: xandernieuws.punt.nl [mailto:noreply_xandernieuws@punt.nl]
Verzonden: vrijdag 28 juli 2017 0:07
Aan: ronnygaytant@skynet.be
Onderwerp: Nieuw artikel: Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaa

punt.nl

Nieuw artikel: Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaa

Je hebt je ingeschreven voor updates op de website en er is een nieuw artikel geplaatst.

Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaat gewoon staan

Censuur met terugwerkende kracht: ook blokkades vanwege jarenoude berichten – Antisemitische spook dat leidde tot de Holocaust is weer keihard terug bij onze Oosterburen

2017-07-27-14-39-16.av-mark%20zuckerberg%20leftist%2001a.jpg
Mark Zuckerbergs ‘People First’ lijkt inmiddels vooral voor politiek-correcte, linkse mensen te gelden. (2)

Bij Facebook Duitsland is sinds deze maand te zien waar op zeker moment ook wij Nederlanders hoogstwaarschijnlijk mee te maken gaan krijgen: steeds strakker wordende censuur van niet gewenste, niet-politieke berichten, meningen, reacties en zelfs losse woorden. Daarbij wordt vooral het massa immigratie en islamisering beleid van de regering Merkel in ‘bescherming’ genomen tegen iedereen die daar kritiek op uit. Volgens Merkels extreemlinkse ‘Stasi censuurcommissaris’ Anetta Kahane worden alleen ‘haatberichten’ (= rechtse, conservatieve en ‘populistische’ meningen) verwijderd, maar vreemd genoeg (?) mogen oproepen van Arabische migranten en moslims om de Joden weer naar de gaskamers te sturen, gewoon blijven staan.

Klik hier om je inschrijvingen te beheren.

Powered by Mijndomeinwebsitemaker.nl

UITGEKOCHTE MEDIA ZWIJGT

WAT GOD ZEGT WIL DE media verzwijgen.pdf

Geschiedenis van Perzië (5) — Mainzer Beobachter Opgelet met amuletten!

In mijn reeks over de Perzische geschiedenis en de Bijbel vandaag twee teksten. Eerst een passage uit 2 Samuël, een wat ouder deel van de Bijbel, geschreven voor of aan het begin van de Babylonische Ballingschap. Laten we zeggen tussen 620 en 580 v.Chr. Opnieuw ontbrandde de toorn van Jahwe tegen de Israëlieten. Hij zette […]

via Geschiedenis van Perzië (5) — Mainzer Beobachter

NEUTRONENBOM EN DE BIJBEL

NEUTRONENBOM EN DE BIJBEL.pdf

BEPROEVING TEGENSLAGEN

BEPROEVING EN GEBED 24062017.pdf

BEPROEVING EN TEGENSLAG

BEPROEVING EN GEBED

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In het algemeen wordt er altijd meer gebeden in moeilijkheden dan anders. (4) Hij wordt al ouder, en heeft mogelijk felle koorts, hij is ziek. Dat is wat hij vertelt aan zijn God. Het lijkt of hij wel een goede relatie heeft met God.

HET GEMOED VAN DE ELLENDIGE

(5) Zijn denken lijkt op verdord gras, verbrand van de zon, verward. De hitte van de zon hier, kunnen wel zware beproevingen zijn, die een mens geestelijk dient te verwerken. Ook kunnen wij letterlijk het hart zelf begrijpen, dat de kracht van de mens is, nu hier werd hij krachteloos en moedeloos. Hij at niet meer, had geen honger, en werd als een skelet! Dit zijn symptomen van een depressie. Wie depressief is dient hoe dan ook, te eten en te drinken! (Elia 1 Kon.17) Geestelijk voedsel geeft kracht en is noodzakelijk en enkel te vinden in Gods woorden.

(6, 8) Zuchten is een kenmerk van depressie, het gehuil en gekras van die vogels, wijzen erop dat hij klaagt, en niet kan slapen. Hij heeft de neiging zich te verwijderen in eenzaamheid. Ook een beeld van Israël, welke ook triestig en terneergeslagen was na de vernietiging van hun tempel en hun latere verdrijving onder de heidenen.

(9,12) Hij werd gekwetst door zijn vijanden met verwijtende woorden, die werken als dolksteken. Zijn eten smaakt niet meer, het lijkt wel as, en weent. Het doet ons denken aan de zware beproeving van Job. Hij aanvaardt Gods werk en zware beproeving.

MAAR GIJ, O HERE…

(13,15) Het lijkt nu of die beproefde man, als symbool staat voor David of Israël . Zijn God zal zich erbarmen over hem, en een tijd van genade breekt aan. Gods volk had behagen en liefde voor de stenen van de vernietigde tempel, en sleepten deze destijds mee naar Babel om er een synagoge te bouwen. De God van Israël Jahweh, is super actief. Die bepaalde tijd hier beschreven is het herleven van de staat Israël. Het herbouwen in Jeruzalem enz.
Dan komt er……EEN NIEUW TIJDPERK!

Wanneer de Here Jeruzalem zal hebben gebouwd, en verschenen is in heerlijkheid. Dit is het ogenblik van zijn zichtbare wederkomst voor het overblijfsel van Zijn volk. Hij heeft het gebed van Israël verhoord. Gods koninkrijk komt eraan. Het absolute einde van alle verenigde vijanden van Israël is aangebroken! Het krachtigste wapen van Israël is hun gebed! God is niet vergeetachtig, kent ieder detail van de geschiedenis, ook wat in de politieke doofpot werd gebracht! (18) Israël hier beschreven als de berooide, bestolene. Geen vaderland meer, geen macht, en geen eer meer. Geen koning, geen profeet, en geen Hogepriester. In W.O.II heeft men Gods volk vermoord en bestolen.

EEN NIEUW VOLK

(19) Hier gaat het over beschrijving voor een toekomstig nageslacht van Israël en een nieuw volk. Een nieuw volk dat toen nog niet was geschapen! (O.T.) Israël was al geschapen! Ook de gemeente van Christus, kan zich verheugen bij de profetie van deze psalm!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17
De context spreekt over de zichtbare wederkomst van Jezus, met al zijn heiligen! Dit geslacht is niet het geslacht ten tijde van Jezus. Het is de hedendaagse generatie!

Matteüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

TER DOOD VEROORDEELDEN

(20,23) Dat nieuw volk werd voortgebracht uit Israël, nieuw leven. Het kind uit de maagd. God heeft alles gezien, ook mensen van dat nieuw volk welke werden en worden vervolgd. Ook heeft Hij niet vergeten de mensen welke Zijn tempel hadden vernietigd. Doch alle kinderen Gods zijn of gevangen of als “ten dode” opgeschreven. Doch hier is sprake van een bevrijding door Hem die troont in de Hemel. Het lijkt wel een beschrijving van de plotse opname in het oude verbond. Er zal duidelijk verder worden gesproken over het evangelie, wie zou dat tegen kunnen houden? Resultaat: Volkeren zullen dan de Here dienen.
ISRAËL EN ZIJN GOD

(24,29) Israël gaat in gebed, zijn kracht was afgenomen. Het vreesde een vroegtijdig einde van hun bestaan. (1940-45) Doch het wist dat hun God, de Schepper was. Begin en einde van alle leven. Deze oude aarde zal eens vergaan, dit is pas na het duizend jarig vrederijk. Doch wij lezen hier over een eerste herschepping, een nieuw kleed. Zo begrijpen wij hier dat onze huidige wereld een herschepping zal kennen, met een diepgaande vrede, en natuurwisseling, voor duizend jaar. Onze huidige aarde is als een versleten kleed, zegt God, de opwarming van de aarde brengt wel schade aan, en veroorzaakt gaten door de mot welke in het oude kleed tevoorschijn komen! Bedenk de gaten in de ozonlaag. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om deze dingen te begrijpen.

Hebreeën 1:12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen
zij ook verwisseld worden;

Hoe ook de grote verdrukking mag verlopen het Bijbels christendom zal samen met het levenssap van het Jodendom blijven bestaan. Het Babels schijnheilig christendom verenigd met afgedwaalden en allerlei andere religies die solidair worden met de hoer zullen voor eeuwig verdwijnen.

GEVAAR VAN ONGELOOF

ONGELOVIGHEID.pdf

DE PLOTSE GEHEIME OPNAME

DE PLOTSE GEHEIME OPNAME pdf

KOMEN ER NOG REUZEN?

BIBLESPACE geplaatst:”KOMEN ER NOG REUZEN? Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zic”

BIBLESPACE (ronnygaytant@skynet.be) heeft een bericht van BIBLESPACE- UW BIJBELSTUDIE – UW REDDING gedeeld

KOMEN ER NOG REUZEN?

Door BIBLESPACE

KOMEN ER NOG REUZEN? Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde … Lees verder →

Lees meer over dit bericht

BIBLESPACE | 25 september 2013 om 11:21 | Tags: reuzen | Categorieën:HET OCCULTE, THEMA | URL: http://wp.me/p1p6oz-2eb

Wijzig je e-mailinstellingen bij Notificaties beheren.

Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://biblespace.org/2013/09/25/komen-er-nog-reuzen/?iframe=true&theme_preview=true

Bedankt voor het gebruiken van WordPress.com

EER OF VERNEDERING

VERNEDERING OF EER.pdf 2017.pdf

RFID CHIP 666 ARTIKEL

RFID CHIP 666.pdf

ACHAB IZEBEL EN ELIA

Bron: ACHAB IZEBEL EN ELIA

COMMUNICATIE MET GOD

COMMUNICATIE MET GOD.docx 2017.pdf

UW HEMELVAART .doc.pdf

DE WONDERLIJKE HEMEL 2012.doc.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

DE HEMELVAART VAN HENOCH.pdf

HET GOUDEN KALF VAN 2017

HET GOUDEN KALF IN 2017.pdf

ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

Bron: ZOALS IN DE DAGEN VAN NOACH

HET GEVAAR VAN MAGIE EN TOVERSPREUKEN

Bron: HET GEVAAR VAN MAGIE EN TOVERSPREUKEN

DE HEILIGE GEEST EN BEKERING

DE HEILIGE GEEST.pdf

BEMOEDIG ELKANDER

DE BEMOEDIGING.pdf

GODS WOORDEN KUNNEN HELPEN

GODS WOORDEN KUNNEN HELPEN.pdf

DE EERSTE CHRISTENEN WAREN TROUW

DE EERSTE CHRISTENEN WAREN TROUW.pdf

HET BIJBELSE AVONDMAAL

Bron: HET BIJBELSE AVONDMAAL

BIJBELSTUDIE DE BRIEF VAN JUDAS

DE BRIEF VAN JUDAS.docx 2017.pdf

DE LIEFDESLAAF

Bron: DE LIEFDESLAAF

GOD EN ASTROLOGIE

GEEN PAASHAAS, WEL PAASBOODSCHAP

PASEN EN NIEUW LEVEN (1).pdf

PASEN 2018 ook voor u?

WAT BETEKENT PASEN VOOR U.pdf

DE OPNAME EN ELIA

DE OPNAME EN ELIA.pdf

119 PSALM LEEF GELUKKIG

Bron: 119 PSALM LEEF GELUKKIG

LEEF GELUKKIG PS 119

Bron: 119 PSALM LEEF GELUKKIG

DE STERKE VROUW

Bron: DE STERKE VROUW

EEN ANGSTIG HART

Bron: 4 PSALM EEN ANGSTIG HART

DE WENSEN VAN UW HART

Bron: DE WENSEN VAN UW HART

WAAROM LAAT GOD HET KWAAD TOE?

Bron: WAAROM LAAT GOD HET KWAAD TOE?

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

Bron: DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

GOD EN ORGAANDONATIE

Bron: GOD EN ORGAANDONATIE

RUSLAND EN DE BIJBEL

RUSLAND EN DE BIJBEL.pdf

OORLOG OF VREDE 2017

Bron: OORLOG OF VREDE 2017

Dr.Leaf Gezond denken

Bron: Dr.Leaf Gezond denken

EEN OVERSPELIGE VROUW

Bron: EEN OVERSPELIGE VROUW

GOD WIL BIJ U WONEN

ronny-1GOD WIL TERUG BIJ DE MENS WONEN.pdf

GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf
GOD BEPROEFT UW PERSOONLIJK GELOOF.pdf

BIJBELSTUDIE ZACHARIA 2017

DE PROFEET ZACHARIA.docx BIJBELSTUDIE 2017.pdf

BABELSE ZONAANBIDDING

Afgelopen weken maakte de Italiaanse priester ‘Fra Cristoforo’, die een betrouwbare bron heeft in Casa Santa Marta, meer details bekend over de samenzwering die bezig is om de H. Mis af te schaffen. Bergoglio heeft een private commissie aangesteld die bestaat uit Katholieken, Lutheranen en Anglicanen, die samenwerken om de H. Mis te hervormen. Eén […]

via EXCLUSIEF: Meer details bekend over Bergoglio’s plannen voor het ‘omvormen’ van de H. Mis — RESTKERK

Jezus of Mohammed, uw keuze!

categorie : religie Wat is het verschil tussen Jezus en Mohammed? Wie is Jezus Christus en wie is Mohammed? In welke opzichten zijn ze verschillend en welke overeenkomsten vertonen ze? Wijzen ze beiden op dezelfde God of spreken ze elkaar op veel punten tegen? Naar wie moeten we luisteren, als we God willen leren […]

via Jezus of Mohammed ? — Mens en samenleving

AMERICA IN DE BIJBEL

Bron: AMERICA IN DE BIJBEL

BIJ DE BRON

Tijdens het Carrédebat zei Sybrand van Haersma Buma: “Respect voor vrouwen komt uit de joods-christelijke traditie, dat is al duizenden jaren zo.” Ik zal het niet hebben over Buma’s “duizenden jaren” ter typering van het christendom, dat nog geen twee millennia heeft volgemaakt. Het is een beetje flauw daarop af te rekenen. Een interessantere vraag […]

via Factcheck: Vrouwen in het christendom — Mainzer Beobachter

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

DE OPNAME   Johannes 5:29 en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Niet iedereen ge…

Bron: DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

IK MAAKTE MIJN KEUZE

IK MAAKTE MIJN KEUZE.pdf

OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gemakkelijker gezegd dan gedaan…

Bron: OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

DAVID KON SLAPEN

Reblogged on WordPress.com

Bron: 3 PSALM DAVID KON SLAPEN

De wortel van alle kwaad is geldzucht

Onderzoekster Bat Ye’or wijst op het bestaan van officiële overeenkomsten tussen Europa en de Arabische wereld. In ruil voor olie mag en mocht de Arabische immigratie en de verspreiding van de islamitische cultuur in Europa geen strobreed in de weg gelegd worden. ‘Eurabia’ is de naam van een krantje dat in 1975 werd uitgegeven door […]

via Eurabia: de ware reden achter de moslim-migratie! — eunmask

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK? Hos 4:1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen ken… Bron:…

Bron: IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

DE OPNAME VAN HENOCH

  5  Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode…

Bron: DE OPNAME VAN HENOCH

11 PSALM DE ONGELOVIGE

PSALM 11   Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels? Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit ged…

Bron: DE ONGELOVIGE Ps.11

DE ONGELOVIGE

PSALM 11   Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels? Soms horen wij mensen spreken over het bouwen van een schuilkelder. Velen hebben dit ged…

Bron: DE ONGELOVIGE Ps.11

IN DE PUT ZITTEN

Een man viel in een put en kon er zelf niet meer uitkomen. Een MEELEVEND iemand, een humanist, kwam langs en zei: “Ik voel met je mee.” Een OBJECTIEF iemand kwam langs en zei: …

Bron: IN DE PUT ZITTEN

LAAT NIEMAND U MISLEIDEN

3 Laat niemand u misleiden.pdf

ONZE EN GODS EMOTIES

ONZE EN GODS EMOTIES.pdf

Bron: ONZE EN GODS EMOTIES

EUROPA IN GEVAAR DOOR VULKAAN

EUROPA IN GEVAAR DOOR VULKAAN.pdf

Bron: EUROPA IN GEVAAR DOOR VULKAAN

VALSE PROFEET DOET ZIJN WERK

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal “binnenkort moslim zijn” vanwege onze “domheid”, zo waarschuwde Monseigneur Carlo Liberati, de emeritus aartsbisschop van Pompeii. Liberati beweerde dat dankzij het enorme aantal moslimmigranten, naast de Bron: ‘Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk’

via ‘Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk’ — Kattukse Vrienden voor Israël

VERZWEGEN?

Originally posted on eunmask: RP: Hij heeft VOLKOMEN gelijk! En wij weten ook dat dit te maken heeft met het smerig spel, dat het etablissement speelt! Volgens Donald Trump doen de Europese media geen verslag van een reeks aanslagen die op het continent zijn gepleegd. Tijdens een speech op de luchtmachtbasis in Florida, beweerde de…

via Trump beweert dat Europese pers aanslagen verzwijgt! — Kattukse Vrienden voor Israël

ZACHARIA EN TRUMP

DE PROFEET ZACHARIA.docx 4 5.pdf

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE  2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de …

Bron: ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

DE ROMEINENBRIEF

de romeinen-door-gaytant-ronny.pdf

EEN REDDER IN NOOD

EEN REDDER IN NOOD.pdf

BLIJDSCHAP VAN EEN KONING

PSALM 30 DE BLIJDSCHAP VAN KONING DAVID.pdf

VERLAAT LAODICEA!

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich op…

Bron: VERLAAT LAODICEA!

DE MORGENSTER

DE MORGENSTER.pdf

JERUZALEM 1967 2017 JUBELJAAR

Jeruzalem Jubeljaar 2017.pdf

De nacht van de beslissing

Als nu een christen die uitziet naar de verlossing in deze wereld Joel 2 en 3 leest, dan moet je hart toch wel gaan branden. Hoe dicht lijkt alles nabij! Zeker, toen Petrus 2000 jaar geleden Joel 2…

Bron: De nacht van de beslissing

JERUZALEM EEN PROBLEEM

Dat christelijke pro-Israël organisaties de verooordelingstop in Parijs van niet vertrouwen, moge duidelijk zijn. Ook de stichting Christenen voor Israël roept op tot actie voor de conferentie van dit weekend, waarop zo’n zeventig landen samenkomen om het Israëlisch-Palestijns conflict te bespreken. “Op 14 en 15 januari 2017 komen zeventig volkeren bij elkaar in Parijs om een […]

via 14 en 15 januari 2017 komen zeventig volkeren bij elkaar in Parijs om Israël te veroordelen — 2012-2019: Werk voor de glorie en de eer van Jezus Christus

VLUCHT UIT BABEL

VLUCHT WEG UIT BABEL.pdf

Let op de profeten!

WAT KOMT ER OVER DE WERELD? Bron: WAT KOMT ER OVER DE WERELD? | Israël, Volk van God | Drs. Jan van Barneveld

via WAT KOMT ER OVER DE WERELD? | Israël, Volk van God | Drs. Jan van Barneveld — Kattukse Vrienden voor Israël

HET DENKEN VAN GOD EN MENS

GEDACHTEN.pdf

ORGAANDONATIE

(Door: Patrick Christys – Vertaling: E.J. Bron) Wrede mensensmokkelaars, die de wanhopige Afrikanen beloven hen naar Europa te brengen, ontweien hen om met hun organen miljoenen te verdienen. Als een migrant niet in staat is om de buitengewoon hoge kosten voor de illegale reis van Afrika naar Europa te betalen, worden ze vaak aan de […]

via Mensensmokkelaars verdienen miljoenen op de zwarte markt met de verkoop van organen van kindermigranten — E.J. Bron

SEXUELE IMMORALITEIT

DE AGAPE LIEFDE

DE LIEFDE (2).pdf

DE LIEFDE (2).docx

AARTSVADER JOZEF

AARTSVADER JOZEF.pdf

AARTSVADER JOZEF.docx

GEBEDSMANTEL EN KWAST – GENEZING

GEBEDSMANTEL EN KWASTEN 2017.pdf

HENOCH EN ELIA, MENSEN DIE NIET STIERVEN

HENOCH EN ELIA MENSEN DIE NIET STIERVEN MAAR OP BIJZONDERE WIJZE DEZE AARDE VERLIETEN!   Deze titel lijkt ongelooflijk, en toch waar! Het “ergste” wat een mens kan overkomen, is sterven, vroeg…

Bron: HENOCH EN ELIA, MENSEN DIE NIET STIERVEN

BIJBELSE TIJDPERKEN

BIJBELSE TIJDPERKEN.pdf

Bron: BIJBELSE TIJDPERKEN

BIJBELSE PROFETIE IN VERVULLING

Ronny Gaytant heeft een OneDrive-bestand met u gedeeld. Klik op de onderstaande koppelingen om de bestanden te bekijken.
bIJBELSE PROFETIE.docx

EEN KERSTBOODSCHAP

KERSTBOODSCHAP.pdf

Bron: EEN KERSTBOODSCHAP

DE KERSTBOOM

Reblogged on WordPress.com

Bron: DE KERSTBOOM

KERSTFEEST OF YULEFEEST?

Reblogged on WordPress.com

Bron: KERSTFEEST OF YULEFEEST?

KERSTLICHT OF WAARACHTIG LICHT

Reblogged on WordPress.com

Bron: KERSTLICHT OF WAARACHTIG LICHT

DE SCHIJNHEILIGEN

DE SCHIJNHEILIGEN.pdf

DE ELITE 1993 – 2016 en 666

DE ELITE 300 STUDIE RG 1993.pdf

LAZARUS 2015

LAZARUS2015 .docx

SIGNALEN VAN EINDTIJD

SIGNALEN VAN DE EINDTIJD.pdf

HULP VOOR PROBLEMEN

GODS WOORDEN KUNNEN HELPEN 301116.pdf

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

Keert Jezus in 2017-2018 terug op Aarde?   Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber …

Bron: DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

GOD EN ASTROLOGIE

GOD EN ASTROLOGIE.docx 271116.pdf

Izebel Vaticaan

Vaticaan Achab Izebel Elia.pdf

GOD ZIET U en…..

HEEFT GOD WELBEHAGEN IN U.pdf