Galerijen

BEPROEVING EN GEBED

BIBLESPACE - RONNY GAYTANT - BIJBELVERKLARING -BIJBELSTUDIE - EVANGELIE

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In…

View original post 895 woorden meer

Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaa

Van: xandernieuws.punt.nl [mailto:noreply_xandernieuws@punt.nl]
Verzonden: vrijdag 28 juli 2017 0:07
Aan: ronnygaytant@skynet.be
Onderwerp: Nieuw artikel: Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaa

punt.nl

Nieuw artikel: Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaa

Je hebt je ingeschreven voor updates op de website en er is een nieuw artikel geplaatst.

Facebook censureert kritiek op islam, maar laat Jodenhaat gewoon staan

Censuur met terugwerkende kracht: ook blokkades vanwege jarenoude berichten – Antisemitische spook dat leidde tot de Holocaust is weer keihard terug bij onze Oosterburen

2017-07-27-14-39-16.av-mark%20zuckerberg%20leftist%2001a.jpg
Mark Zuckerbergs ‘People First’ lijkt inmiddels vooral voor politiek-correcte, linkse mensen te gelden. (2)

Bij Facebook Duitsland is sinds deze maand te zien waar op zeker moment ook wij Nederlanders hoogstwaarschijnlijk mee te maken gaan krijgen: steeds strakker wordende censuur van niet gewenste, niet-politieke berichten, meningen, reacties en zelfs losse woorden. Daarbij wordt vooral het massa immigratie en islamisering beleid van de regering Merkel in ‘bescherming’ genomen tegen iedereen die daar kritiek op uit. Volgens Merkels extreemlinkse ‘Stasi censuurcommissaris’ Anetta Kahane worden alleen ‘haatberichten’ (= rechtse, conservatieve en ‘populistische’ meningen) verwijderd, maar vreemd genoeg (?) mogen oproepen van Arabische migranten en moslims om de Joden weer naar de gaskamers te sturen, gewoon blijven staan.

Klik hier om je inschrijvingen te beheren.

Powered by Mijndomeinwebsitemaker.nl

Geschiedenis van Perzië (5) — Mainzer Beobachter Opgelet met amuletten!

In mijn reeks over de Perzische geschiedenis en de Bijbel vandaag twee teksten. Eerst een passage uit 2 Samuël, een wat ouder deel van de Bijbel, geschreven voor of aan het begin van de Babylonische Ballingschap. Laten we zeggen tussen 620 en 580 v.Chr. Opnieuw ontbrandde de toorn van Jahwe tegen de Israëlieten. Hij zette […]

via Geschiedenis van Perzië (5) — Mainzer Beobachter

BEPROEVING EN GEBED

BEPROEVING EN UW GEBED
Psalm 102

Wanneer wij een beproeving of tegenslag kennen, dan mogen wij ons hart eens uitstorten bij de Heer, zoek de stilte, waar u niet kunt worden gestoord! Wanneer een kind voor iets weent, of pijn werd gedaan, dan is het altijd ontvangen in de armen van zijn vader of moeder. Het krijgt de nodige liefdevolle troost. Ook volwassenen kunnen moeiten en zorgen hebben. Gods volk werd zwaar bedroefd in de geschiedenis en nog. Deze Psalm is waarschijnlijk van David leerzaam en profetisch. Koning David maakte van zijn gebed een lied! Wanneer uw gebed verhoord is, dan kunt u toch ook blij en spontaan Gods lof zingen!

(1,2) Hier lezen wij over “iemand”, een ellendige, welke in de put zit, omwille van allerlei redenen, en dan gaat hij bidden. (3) Het is iemand die ernstig God zoekt, en Gods aandacht trekt om te worden geholpen. In het algemeen wordt er altijd meer gebeden in moeilijkheden dan anders. (4) Hij wordt al ouder, en heeft mogelijk felle koorts, hij is ziek. Dat is wat hij vertelt aan zijn God. Het lijkt of hij wel een goede relatie heeft met God.

HET GEMOED VAN DE ELLENDIGE

(5) Zijn denken lijkt op verdord gras, verbrand van de zon, verward. De hitte van de zon hier, kunnen wel zware beproevingen zijn, die een mens geestelijk dient te verwerken. Ook kunnen wij letterlijk het hart zelf begrijpen, dat de kracht van de mens is, nu hier werd hij krachteloos en moedeloos. Hij at niet meer, had geen honger, en werd als een skelet! Dit zijn symptomen van een depressie. Wie depressief is dient hoe dan ook, te eten en te drinken! (Elia 1 Kon.17) Geestelijk voedsel geeft kracht en is noodzakelijk en enkel te vinden in Gods woorden.

(6, 8) Zuchten is een kenmerk van depressie, het gehuil en gekras van die vogels, wijzen erop dat hij klaagt, en niet kan slapen. Hij heeft de neiging zich te verwijderen in eenzaamheid. Ook een beeld van Israël, welke ook triestig en terneergeslagen was na de vernietiging van hun tempel en hun latere verdrijving onder de heidenen.

(9,12) Hij werd gekwetst door zijn vijanden met verwijtende woorden, die werken als dolksteken. Zijn eten smaakt niet meer, het lijkt wel as, en weent. Het doet ons denken aan de zware beproeving van Job. Hij aanvaardt Gods werk en zware beproeving.

MAAR GIJ, O HERE…

(13,15) Het lijkt nu of die beproefde man, als symbool staat voor David of Israël . Zijn God zal zich erbarmen over hem, en een tijd van genade breekt aan. Gods volk had behagen en liefde voor de stenen van de vernietigde tempel, en sleepten deze destijds mee naar Babel om er een synagoge te bouwen. De God van Israël Jahweh, is super actief. Die bepaalde tijd hier beschreven is het herleven van de staat Israël. Het herbouwen in Jeruzalem enz.
Dan komt er……EEN NIEUW TIJDPERK!

Wanneer de Here Jeruzalem zal hebben gebouwd, en verschenen is in heerlijkheid. Dit is het ogenblik van zijn zichtbare wederkomst voor het overblijfsel van Zijn volk. Hij heeft het gebed van Israël verhoord. Gods koninkrijk komt eraan. Het absolute einde van alle verenigde vijanden van Israël is aangebroken! Het krachtigste wapen van Israël is hun gebed! God is niet vergeetachtig, kent ieder detail van de geschiedenis, ook wat in de politieke doofpot werd gebracht! (18) Israël hier beschreven als de berooide, bestolene. Geen vaderland meer, geen macht, en geen eer meer. Geen koning, geen profeet, en geen Hogepriester. In W.O.II heeft men Gods volk vermoord en bestolen.

EEN NIEUW VOLK

(19) Hier gaat het over beschrijving voor een toekomstig nageslacht van Israël en een nieuw volk. Een nieuw volk dat toen nog niet was geschapen! (O.T.) Israël was al geschapen! Ook de gemeente van Christus, kan zich verheugen bij de profetie van deze psalm!
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2 Kor.5:17
De context spreekt over de zichtbare wederkomst van Jezus, met al zijn heiligen! Dit geslacht is niet het geslacht ten tijde van Jezus. Het is de hedendaagse generatie!

Matteüs 24:32 Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

TER DOOD VEROORDEELDEN

(20,23) Dat nieuw volk werd voortgebracht uit Israël, nieuw leven. Het kind uit de maagd. God heeft alles gezien, ook mensen van dat nieuw volk welke werden en worden vervolgd. Ook heeft Hij niet vergeten de mensen welke Zijn tempel hadden vernietigd. Doch alle kinderen Gods zijn of gevangen of als “ten dode” opgeschreven. Doch hier is sprake van een bevrijding door Hem die troont in de Hemel. Het lijkt wel een beschrijving van de plotse opname in het oude verbond. Er zal duidelijk verder worden gesproken over het evangelie, wie zou dat tegen kunnen houden? Resultaat: Volkeren zullen dan de Here dienen.
ISRAËL EN ZIJN GOD

(24,29) Israël gaat in gebed, zijn kracht was afgenomen. Het vreesde een vroegtijdig einde van hun bestaan. (1940-45) Doch het wist dat hun God, de Schepper was. Begin en einde van alle leven. Deze oude aarde zal eens vergaan, dit is pas na het duizend jarig vrederijk. Doch wij lezen hier over een eerste herschepping, een nieuw kleed. Zo begrijpen wij hier dat onze huidige wereld een herschepping zal kennen, met een diepgaande vrede, en natuurwisseling, voor duizend jaar. Onze huidige aarde is als een versleten kleed, zegt God, de opwarming van de aarde brengt wel schade aan, en veroorzaakt gaten door de mot welke in het oude kleed tevoorschijn komen! Bedenk de gaten in de ozonlaag. Je hoeft echt geen wetenschapper te zijn om deze dingen te begrijpen.

Hebreeën 1:12 en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen
zij ook verwisseld worden;

Hoe ook de grote verdrukking mag verlopen het Bijbels christendom zal samen met het levenssap van het Jodendom blijven bestaan. Het Babels schijnheilig christendom verenigd met afgedwaalden en allerlei andere religies die solidair worden met de hoer zullen voor eeuwig verdwijnen.

KOMEN ER NOG REUZEN?

BIBLESPACE geplaatst:”KOMEN ER NOG REUZEN? Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde de mens zic”

BIBLESPACE (ronnygaytant@skynet.be) heeft een bericht van BIBLESPACE- UW BIJBELSTUDIE – UW REDDING gedeeld

KOMEN ER NOG REUZEN?

Door BIBLESPACE

KOMEN ER NOG REUZEN? Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de moderne mens van nu. Langzaam maar zeker ontwikkelde … Lees verder →

Lees meer over dit bericht

BIBLESPACE | 25 september 2013 om 11:21 | Tags: reuzen | Categorieën:HET OCCULTE, THEMA | URL: http://wp.me/p1p6oz-2eb

Wijzig je e-mailinstellingen bij Notificaties beheren.

Problemen met klikken? Kopieer en plak deze URL in je browser:
https://biblespace.org/2013/09/25/komen-er-nog-reuzen/?iframe=true&theme_preview=true

Bedankt voor het gebruiken van WordPress.com

BABELSE ZONAANBIDDING

Afgelopen weken maakte de Italiaanse priester ‘Fra Cristoforo’, die een betrouwbare bron heeft in Casa Santa Marta, meer details bekend over de samenzwering die bezig is om de H. Mis af te schaffen. Bergoglio heeft een private commissie aangesteld die bestaat uit Katholieken, Lutheranen en Anglicanen, die samenwerken om de H. Mis te hervormen. Eén […]

via EXCLUSIEF: Meer details bekend over Bergoglio’s plannen voor het ‘omvormen’ van de H. Mis — RESTKERK

Jezus of Mohammed, uw keuze!

categorie : religie Wat is het verschil tussen Jezus en Mohammed? Wie is Jezus Christus en wie is Mohammed? In welke opzichten zijn ze verschillend en welke overeenkomsten vertonen ze? Wijzen ze beiden op dezelfde God of spreken ze elkaar op veel punten tegen? Naar wie moeten we luisteren, als we God willen leren […]

via Jezus of Mohammed ? — Mens en samenleving

BIJ DE BRON

Tijdens het Carrédebat zei Sybrand van Haersma Buma: “Respect voor vrouwen komt uit de joods-christelijke traditie, dat is al duizenden jaren zo.” Ik zal het niet hebben over Buma’s “duizenden jaren” ter typering van het christendom, dat nog geen twee millennia heeft volgemaakt. Het is een beetje flauw daarop af te rekenen. Een interessantere vraag […]

via Factcheck: Vrouwen in het christendom — Mainzer Beobachter

De wortel van alle kwaad is geldzucht

Onderzoekster Bat Ye’or wijst op het bestaan van officiële overeenkomsten tussen Europa en de Arabische wereld. In ruil voor olie mag en mocht de Arabische immigratie en de verspreiding van de islamitische cultuur in Europa geen strobreed in de weg gelegd worden. ‘Eurabia’ is de naam van een krantje dat in 1975 werd uitgegeven door […]

via Eurabia: de ware reden achter de moslim-migratie! — eunmask

VALSE PROFEET DOET ZIJN WERK

Iedereen in Italië en in de rest van Europa zal “binnenkort moslim zijn” vanwege onze “domheid”, zo waarschuwde Monseigneur Carlo Liberati, de emeritus aartsbisschop van Pompeii. Liberati beweerde dat dankzij het enorme aantal moslimmigranten, naast de Bron: ‘Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk’

via ‘Islam versterkt zich in Europa met de zegen van de kerk’ — Kattukse Vrienden voor Israël

VERZWEGEN?

Originally posted on eunmask: RP: Hij heeft VOLKOMEN gelijk! En wij weten ook dat dit te maken heeft met het smerig spel, dat het etablissement speelt! Volgens Donald Trump doen de Europese media geen verslag van een reeks aanslagen die op het continent zijn gepleegd. Tijdens een speech op de luchtmachtbasis in Florida, beweerde de…

via Trump beweert dat Europese pers aanslagen verzwijgt! — Kattukse Vrienden voor Israël

JERUZALEM EEN PROBLEEM

Dat christelijke pro-Israël organisaties de verooordelingstop in Parijs van niet vertrouwen, moge duidelijk zijn. Ook de stichting Christenen voor Israël roept op tot actie voor de conferentie van dit weekend, waarop zo’n zeventig landen samenkomen om het Israëlisch-Palestijns conflict te bespreken. “Op 14 en 15 januari 2017 komen zeventig volkeren bij elkaar in Parijs om een […]

via 14 en 15 januari 2017 komen zeventig volkeren bij elkaar in Parijs om Israël te veroordelen — 2012-2019: Werk voor de glorie en de eer van Jezus Christus

ORGAANDONATIE

(Door: Patrick Christys – Vertaling: E.J. Bron) Wrede mensensmokkelaars, die de wanhopige Afrikanen beloven hen naar Europa te brengen, ontweien hen om met hun organen miljoenen te verdienen. Als een migrant niet in staat is om de buitengewoon hoge kosten voor de illegale reis van Afrika naar Europa te betalen, worden ze vaak aan de […]

via Mensensmokkelaars verdienen miljoenen op de zwarte markt met de verkoop van organen van kindermigranten — E.J. Bron

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

Keert Jezus in 2017-2018 terug op Aarde?   Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber …

Bron: DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS OP AARDE

De charismatische beweging.txt

 

 

DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK!………..WEES OP UW HOEDE!!

engelmetbazuin

IN HET BEGIN VAN DE 20STE EEUW ontstond de hedendaagse Pinksterbeweging en
benadrukte het spreken in tongen en goddelijke genezing. Hun falen het Woord der
waarheid recht te snijden (2 Timothe 2 vers 15) leidde tot vele valse leringen over
de bediening van de Heilige Geest, en veroorzaakte verwarring in de geesten van zowel gelovigen als onbekeerden. Deze Pinksterbeweging kwam vooral op temidden van
allerlei protestantse kerken met onorthodoxe leringen en praktijken en die theologisch liberaal
en wereldlijk waren geworden, zodat er veel ongenoegen bij hun leden bestond. Zeker twee
positieve dingen kunnen gezegd worden over deze vroege Pinksterbeweging: zij verwierpen
geheel het liberalisme van de oecumenische beweging en wilden geen vermenging van wereld en
kerk door de vingers zien. In de jaren 1960 kreeg een nieuwe beweging vorm, die dezelfde
basisdoctrines deelde als die van de Pinksterbeweging. Dezen waren eerder voorstander van een
blijf bij dan een kom uit-politiek in verband met kerkverwantschappen. Deze beweging is
algemeen bekend als de Charismatische beweging. Zij omvat niet enkel verscheidene
protestantse kerken maar ook Rooms-katholieken. In feite, als men in staat is te spreken in
tongen of te genezen is men bij de charismaten welkom, ongeacht (of toch zo goed als)
de kerkverwantschap of leerstellige afwijkingen. Wanneer u Roomskatholieken hoort praten
over hoe hun doop in de Heilige Geest hen meer liefde heeft gegeven voor de mis en
Maria, dan weet u toch dat dit niet kan voortkomen uit de Heilige Geest, maar veeleer uit een
valse geest. In de jaren 1980 verscheen er weer een andere beweging op het christelijke erf die
de valse pinkster-/charismatische leringen nog aantrekkelijker maakte, en gevaarlijker.
Waarom? Omdat deze beweging dezelfde fundamentele onschriftuurlijke leringen propageert als
die van de pinksters en charismaten, terwijl zij aanvankelijk geen verwantschap claimden
met een van hen, en dus daardoor speciaal aantrekkelijk werden voor evangelischen en bijbelse
fundamentalisten die niet het label wilden dragen van die pinkstergroepen vanwege hun
afwijkende leringen en praktijken.De stootkracht voor deze nieuwe beweging kwam grotelijks
door verscheidene, wijd en zijd verspreide boeken van Dr. John Wimber, stichter van de
Vineyard Christian Fellowship, en Dr. Peter Wagner van het Fuller Theological Seminary
Institute of Church Growth. Beide mannen hebben elkaar erg bevloed en, toen zij
experimenteerden met verscheidene praktijken van genezing, mirakels, tekenen en wonderen,
gingen zij spoedig verder dan de pinkster- en charismatische dwalingen. Zij beweerden dat het
exorceren van zogenaamde territorial spirits (territoriale geesten) essentieel was om de taak
van wereldevangelisatie volkomen te maken, en dat God de ambten van profeet en apostel
opnieuw had ingesteld. Zij die zulke veronderstelde ambten hadden, kregen directe
boodschappen van God en oefenden goddelijk gezag uit over de kerk. Deze nieuwste beweging
wordt dikwijls vermeld als Power-evangelisme (kracht-evangelisme), of Genezingen, tekenen,
wonderen en mirakels evangelisme, of ook de Derde golf van de Heilige Geest. Zij zijn
oecumenisch georiteerd en beslist wereldgelijkvormig in de praktijk van hun zogenaamde
golven van de Heilige Geest (pinkster-, charismatische, power-evangelische leraren).

Zij beschikken nu over een krachtige coalitie die zeer snel en breed aangroeit. Dit vormt een
grote bedreiging voor de zuiverheid van Christus Gemeente en Zijn Evangelie. Anderen hebben
de gevaren van de charismatische beweging onderkend en ingezien hoe schriftuurlijk ziek deze
beweging is. Ons doel met dit pamflet is om kort enkele van de ware gevaren van deze
beweging te schetsen, opdat Gods volk zou ingelicht worden en gewaarschuwd. Wij beseffen
dat in deze beweging vele ware gelovigen werden betrokken maar dat feit vermindert geenszins
de gevaren die er inherent aan zijn. Het is belangrijk naar hun principes, leringen en posities te
kijken en niet zozeer naar de individuele personen die deze beweging vormen. Het Woord van
God moet de enige basis zijn voor de getrokken conclusies. Wij moeten ons oordeel niet laten bepalen door persoonlijke relaties of vooroordelen.

DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK OMDAT…

 1. Ze aanvaardt tongen, visioenen, dromen, profetie, enz. als zijnde boodschappen van God
  voor Zijn kinderen. Dit is een groot gevaar. Van zodra u extra-bijbelse boodschappen
  accepteert (in toevoeging aan de Bijbel, maar niet noodzakelijk in tegenstrijd daarmee) zal het
  niet lang duren vooraleer u anti-bijbelse boodschappen als geldig zult aanvaarden (deze die in
  directe tegenspraak zijn met Gods Woord). Dat is wat de charismatische beweging exact heeft
  gedaan en doet. In werkelijkheid zijn alle extrabijbelse boodschappen anti-bijbelse
  boodschappen, omdat Gods Woord specifiek waarschuwt tegen het toevoegen aan de Schrift
  (Openbaring 22:18-19, vgl. Deuteronomium 4:2; Spreuken 30:6). De charismatische beweging
  verdedigt deze extra-bijbelse, antibijbelse boodschappen op grond van dat er nieuwe winden van
  de Heilige Geest waaien. Zij zeggen: Wie weet wat de Heilige Geest zal doen? Laat niemand
  echter vergeten dat het Woord Gods een geheel voltooide en afgewerkte openbaring is, die door
  de Heilige Geest werd gegeven (2 Petrus 1:19). Wij kunnen bovendien absoluut zeker zijn dat de
  Heilige Geest Zichzelf nooit zal tegenspreken. Het was de Heilige Geest die waarschuwde tegen
  het toevoegen aan Gods Woord. Daarom kunnen zij die iets toevoegen aan Gods Woord, nooit
  met recht beweren dat zij gezag en kracht hebben gekregen van de Heilige Geest.
 2. Ze moedigt haar volgelingen aan om te blijven in de afvallige kerken, zowel
  protestantse als de Rooms-katholieke kerk, en nog andere die een vals evangelie prediken.
  Zij beweren dat als de veronderstelde gaven van de Geest aanwezig zijn, het dan aanvaardbaar
  is om met die valse systemen samen te werken, te evangeliseren, bidden, enz. Gods Woord zegt
  aan de gelovigen echter duidelijk dat zij die een ander evangelie prediken vervloekt zijn
  (Galaten 1:6, 9), en dat zij die gemeenschap onderhouden met valse leraren, gemeenschap hebben
  met hun boze werken (2 Johannes 10-11). Van alle Satanisch bedrog, zoals valse tongen,
  wonderen, genezingen, moeten wij ons beslist afscheiden. De Charismatische beweging promoot
  de Eucumenische beweging en de Roomskatholieke kerk door ernstige leerstellige dwalingen
  door de vingers te zien – met eeuwige gevolgen- en dat omwille van zogenaamde eenheid in de Geest. Deze valse eenheid is erg gevaarlijk!

 3. Ze verkoopt en promoot de nieuwe bijbelversies en -vertalingen die toedoen en afdoen aan
  het Woord Gods. Dit is ook erg gevaarlijk omdat deze moderne (corrupte) versies het vertrouwen
  schaden in Gods geschreven Woord, zodat de lezer de door God bewaarde tekst in vraag kan
  stellen. De moderne bijbelversies verwateren en verminken vele vitale leringen in het Woord Gods.

 4. Ze plaatst een onschriftuurlijke en ongepaste nadruk op fysieke genezing. Dit doet veel
  kostbare gelovigen struikelen die valselijk werden geleerd dat het altijd Gods wil is om te
  genezen. Zowel de ervaring als de Schrift leren dat God fysieke aandoeningen kan gebruiken
  voor het verfijnen, corrigeren en reinigen van de innerlijke mens (Hebree 12:3-11; Job 23:10).
  Gods Woord leert dat Hij iedereen kan genezen, op elk moment, maar dat Hij niet
  iedereen zal genezen, op elk moment. Paulus leerde zelf deze waarheid toen God hem uitlegde
  waarom zijn drievoudige gebed voor genezing niet werd ingewilligd (2 Korinthis 12:1-10). En
  ook werd Paulus getrouwe helper Trofimus, die hem niet kon vergezellen wegens ziekte,
  door Paulus als zodanig achtergelaten (2 Timothe 4:20). Wanneer wij bidden voor genezing,
  van onszelf of anderen, dan moeten we nooit vergeten dat genezen altijd Gods voorrecht is,
  gebaseerd op wat Hij weet wat het best is voor ieder van Zijn kinderen – het is niet iets wat
  bevolen wordt, of dat men kan opeisen, zoals de charismaten plegen te doen.

 5. Anders dan zijn voorganger, de vroegere Pinksterbeweging, voedt en wakkert de
  Charismatische beweging een geest aan van wereldse gezindheid, zowel in de kerk en bij
  de individuele gelovige. In plaats van te streven naar ware heiligheid en goddelijkheid in spraak,
  kleding, haardracht, muziek, ontspanning, enz., maakt de charismatische beweging ijverig
  gebruik van wereldlijke middelen om zichzelf te entertainen en de verlorenen aan te trekken. Lees 1 Johannes 2:15-17.

 6. Ze moedigt vrouwen aan hun door God gegeven plaats te verlaten, in de kerk en in huis. Dit
  veroorzaakt wanorde. Onordelijke kerken, met vrouwen die zich in leidinggevende posities
  plaatsen, zijn in directe overtreding met het Woord van God. Het is vreemd, inconsistent en
  droevig te horen dat charismaten het 14de hoofdstuk van 1 Korinthis gebruiken om hun
  tongenspreken te rechtvaardigen als gave van de Geest in onze dagen, terwijl ditzelfde hoofdstuk
  duidelijk beveelt: Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te
  spreken (1 Korinthis 14:34). Het tegenstaan van Gods bevel aan de vrouw is gevaarlijk – voor de vrouwen, het gezin en de kerk.

 7. Ze promoot en moedigt aan wat genoemd wordt komen onder de kracht, een gevaarlijke
  onbijbelse praktijk waarbij bepaalde leiders bij mensen de handen opleggen waardoor zij
  flauw vallen, in elkaar zakken, de kracht ervaren, enz., en daarna verscheidene seconden of
  meer bewusteloos of half-bewusteloos blijven. De charismaten misbruiken Johannes 18:6
  om deze praktijk te rechtvaardigen. Hypnotische suggestie en het verlangen naar een
  buitenbijbelse ervaring stelt iemand open voor zowel voorgewende als demonisch bekrachtigde resultaten die overeenkomen met dat van het occulte.

 8. Ze beroemt zich op wonderen en gebruikt dikwijls zon wonder als maatstaf voor het
  valideren van iemands boodschap of praktijk, zelfs als de boodschap of praktijk onschriftuurlijk
  is. Dit is gevaarlijk omdat de Schrift duidelijk leert dat grote bedriegerijen het kenmerk zijn van
  de laatste dagen (2 Timothe 3:13). God waarschuwt dat de komst van de Antichrist zal
  gekenmerkt worden door een tijd van werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en
  wonderen der leugen (2 Thessalonicenzen 2:9-11). We lezen over de Antichrist, als het tweede
  beest, in Openbaring 13:13-14: het doet grote tekenen en verleidt degenen, die op de aarde
  wonen, door de tekenen. De validering van iemands boodschap en methoden hoort niet te
  gebeuren door wonderen – het is conformiteit met het geschreven Woord van God wat telt. Het
  is voor beoordeling gevaarlijk enige andere maatstaf te aanvaarden. De valse gedachte
  dat wonderen de prediking van het Evangelie moeten begeleiden, om zo de verlorenen tot
  redding te leiden, is beslist onbijbels. Het ene ware Evangelie alleen geloof in Jezus Christus – is
  nog steeds, en zal altijd Gods kracht tot zaligheid zijn (Romeinen 1:16). Als gevolg van de
  charismatische dwaalleer vertrouwen vandaag massas mensen voor hun redding eerder op de
  ervaring dan op de zekere beloften van Gods Woord (Johannes 1:12; 3:36; 5:24; Romeinen 10:13-17).

 9. Ze verwart en misleidt gelovigen met betrekking tot de Schriftuurlijke leer over het bidden.
  Zij misbruiken Matthe 18:19 (Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige
  zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden) als grond voor genezingen,
  financie zegeningen of de oplossing van problemen. Zij negeren hierbij wat God zegt in 1
  Johannes 5:14-15 (dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort). De charismatische
  leer dat het nooit Gods wil is dat de gelovige ziek is of tegenspoed heeft, is niet schriftuurlijk,
  noch waar gebleken in hun eigen kringen en persoonlijke ervaringen. Maar, opnieuw en
  opnieuw zeggen charismatische leiders tot de mensen in openbare samenkomsten, en over radio
  en TV: Laten we er samen mee instemmen dat elke persoon die luistert of kijkt zal genezen
  worden, in Jezus naam. Zijn zulke mensen dan genezen? Natuurlijk niet! Door het verdraaien en fout toepassen van de Schrift bedriegen zij miljoenen.

 10. Ze promoot gevaarlijke en onschriftuurlijke leringen over de huidige macht van Satan, en de
  houding jegens de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der
  ongehoorzaamheid (Efezis 2:2). Charismatische leiders zwepen hun publiek op tot echte
  waanzin als zij spreken over het binden van Satan en hem uitdrijven uit deze wereld. Zulke
  leer negeert volslagen de schriftuurlijke richtlijnen voor de gelovige. Wij gelovigen moeten de
  Satan weerstaan (1 Petrus 5:8-9), wij moeten ons wapenen: doet aan de gehele wapenrusting
  Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel (Efezis 6:10-17),
  en daarbij niet het bijbelse voorbeeld vergeten van de houding die de aartsengel Micha
  aannam toen hij voor de duivel stond (Judas 9). Wij geloven beslist dat het spreken in tongen
  verdween bij de voltooiing van de volledige canon van de Schrift (1 Korinthis 13:8). Wij
  geloven beslist dat het verkeerd is gelovigen te leren wachten op de doop van de Heilige Geest,
  of te trachten die te verkrijgen. De Bijbel leert duidelijk dat alle gelovigen door de Heilige Geest
  gedoopt zijn in het Lichaam van Christus (1 Korinthis 12:13) en dat zij, die niet de Geest van
  Christus hebben, Hem helemaal niet toebehoren (Romeinen 8:9b).Wij geloven beslist dat de
  dwaalleringen van de Charismatische beweging vele ware en gezegende leringen over
  de bediening van de Heilige Geest hebben verduisterd, namelijk dat de Heilige Geest de wereld
  overtuigt van zonde (Johannes 16:8-11), bemiddelt voor de gelovige in zijn gebed tot de Vader
  (Romeinen 8:26-27), de gelovigen troost, leert en leidt in de waarheid van het Woord (Johannes
  14:15-26; 16:7, 13), en ons verzegelt tot de dag der verlossing (Efezis 4:30). De Heilige
  Geest heeft een gezegende en belangrijke bediening in het leven van elke gelovige, en wij mogen
  deze wonderlijke bediening niet veronachtzamen, kleineren of verdraaien. De Heilige Geest
  gebruikt het geschreven Woord van God dat Hij gaf aan de apostelen en profeten om ons te
  leiden in alle Waarheid. De Heilige Geest zal ons nooit stimuleren om iets te doen, of te zeggen
  wat strijdig is met de Gods heilige, inerrante, eeuwige Woord, de Bijbel (2 Timothe 3:16).
  Iemand kan de vraag stellen Wat indien de Charismatische beweging juist is wanneer zij zeggen
  dat spreken in tongen iets voor vandaag is, en wij fout zijn? Met andere woorden: is het
  mogelijk dat God wil dat Zijn volk deze gave vandaag bezit? Het antwoord is duidelijk:
  Gesteld dat spreken in tongen een gave is voor vandaag, dan is het zeker dat dit moet beoefend
  worden overeenkomstig de Schrift, en dat is niet het geval in de tongen-beweging. Vooreerst
  hebben in de Schrift niet alle gelovigen de verwachting deze gave te ontvangen (1 Korinthis
  12:4-11, 28-31). Daarnaast moeten tongensprekers om beurten spreken, met twee en
  maximaal drie, en zij moeten zwijgen tenzij er een uitlegger is (1 Korinthis 14:2728). De
  tongenspreker sprak of bad in een onaangeleerde, vreemde taal – het was nooit redeloze
  brabbeltaal. En tenzij er een uitlegger was (of de talenspreker het zelf uitlegde) kon het gebed of
  de boodschap door iedereen in de gemeente begrepen worden; zonder uitlegging zou zijn
  spreken in een vreemde taal onvruchtbaar (onproductief) zijn met het oog op de opbouw van de
  rest van de kerk (1 Korinthis 14:4-6, 12-17; vgl. 12:7). Ook moeten in de kerk de mannen het
  leiderschap bezitten en de vrouwen hebben zich daaraan te onderwerpen en moeten zwijgen (1
  Korinthis 14:34; 1 Timothe 2:11-12). Charismaten verachten deze waarheden!! Indien de
  Charismatische beweging uit de Heilige Geest zou zijn, dan zou ze geestelijke onderscheiding
  oefenen, en oproepen tot afscheiding van valse profeten, afvallige kerken en onschriftuurlijke
  praktijken. Zij zou de valse evangelies en andere ketterijen aan de kaak moeten stellen die
  geleerd worden in de Rooms-katholieke kerk en Oosters-orthodoxe kerken – niet ermee
  samengaan in evangelisatie, gebed en aanbidding! Om al deze redenen, en vele andere, brengen wij dit woord van waarschuwing: DE CHARISMATISCHE BEWEGING IS GEVAARLIJK – WEES OP UW HOEDE !

R.Kraus

Onze persoonlijke schuld voor God — hetgoedezaad

God, ik ben een zondaar. Wilt U mij in genade aannemen?(Lucas 18:19) Heeft de mens zoiets als een persoonlijk schuld voor God? Zijn niet de omgeving, de opvoeding, de omstandigheden enzovoorts voor de misère verantwoordelijk, waarin de individuele mens en de meerheid van de mensen zich bevinden? Nee, we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op de […]

via Onze persoonlijke schuld voor God — hetgoedezaad