Site-archief

PETRUS WANDELDE OOK OP HET WATER

PETRUS WANDELDE OP HET WATER.pdf    

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE VERGANKELIJKE MENS IN DE BIJBEL

DE MENS ZO VERGANKELIJK.pdf

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE BIJBEL VERBIEDEN?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
KOMT OPNIEUW VERBOD OP DE BIJBEL? Minder dan vijf jaar geleden had de Verenigde Staten een ‘Commander-in-Chief’, die een uitgesproken wedergeboren, evangelisch christen was. Hij duidde publiekelijk de Bijbel aan als zijn…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

HEBREEUWS ALFABET EN GETALSWAARDEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN View original post

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE BEPROEVING

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
LAD LLEREN VAN KONING HIZKIA! E BENAUWDHEID VAN KONING HISKIA Zoals ieder mens beleefde eens koning Hizkia de bangste dag van zijn leven. Hoe reageert een mens in zulke omstandigheden? Wie is…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE ONTMOEDIGING

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE ONTMOEDIGING. ? ? Als wij in onze dagen rondkijken zien wij vele christenen die ontmoedigd zijn door allerlei redenen, misschien bent u al vandaag ontmoedigt geweest? Ontmoediging moet buiten ons hart…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET EINDE VAN GAZA

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
  HET EINDE VAN GAZA IN ZICHT?   De Bijbelse profeet Zefanja profeteerde dat op een bepaald moment in de toekomst de Israëlische stad Ashkelon verwoest zal worden, waarna de Gazastrook en…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET EINDE VAN GODS GEDULD

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
NIEUWJAAR……. DE GENADETIJD LOOPT TEN EINDE!  Wij wensen broeders en zusters, volgers, lezers, en alle ingeschreven vrienden van Biblespace Vlaanderen Gods zegen toe! Daarom kunnen Bijbelgetrouwe christenen met blijdschap zich vasthouden aan…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

LAAT U ZICH VERLEIDEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
?LAAT U ZICH VERLEIDEN? Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE ZONDE VAN EVA

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE ZONDE VAN EVA! Vandaag leven wij in een rampzalige tijd en we zien pijnlijke beelden na aardbevingen, overstromingen met een zondvloedkarakter enz. Doch de grootste ramp welke de mens ooit kende,…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE EINDTIJD ?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE EINDTIJD Wij leven in een tijd waarbij ieder nadenkend mens de vraag stelt: Waar gaan wij naartoe in deze wereld? Welke zijn nog de zekerheden voor de toekomst? Wanneer komt er…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE P  ACTUEEL? Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EENZAAM EN VERLATEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.     Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

COMMENTAAR RUTH

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
via COMMENTAAR RUTH

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PASEN OF PASCHA

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
De Bijbel verbiedt?‘christelijk’ Pasen Als de voorganger van de religieuze denominatie waarvan u lid bent of het kerkbestuur van het kerkgenootschap waar u ‘van huis uit’ toe behoort of het gemeentebestuur van…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

ANTICHRISTELIJKE SIGNALEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
ANTICHRISTELIJKE SIGNALEN ? ? Christenen die kijken naar The Hal Lindsey Report, zijn bekend met de beschrijving die Jezus gebruikte voor de laatste dagen. Hij zei dat het optreden van de tekenen…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

COMMENTAAR RUTH

via COMMENTAAR RUTH

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WIE ZOEKT DIE VINDT

via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

KERSTFEEST 2017

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

AMOS

via DE PROFEET AMOS

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JACOBUSBRIEF

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

via JEZUS VINDEN – KOSTBAARSTE OP AARDE

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: | 2 reacties

BETHLEHEM

via De stad Bethlehem

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WAT IS ER NA DE DOOD?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
WAT IS ER NA DE DOOD?      Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EEN BITCOIN

via CONTANT GELD VERDWIJNT

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

KERSTFEEST OF YULEFEEST?

via KERSTFEEST OF YULEFEEST?

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EEN KERSTBOOM PLAATSEN?

via DE KERSTBOOM

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HERDERS OF WOLVEN?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? ? Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen! maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE ZIEKEN ZALVEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? ? DE ZIEKENZALVING Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE BIJBEL

via DE BIJBEL IS EEN REDDENDE KRACHT!

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

THE RAPTURE

via TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

via ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties

OP NAAR JERUZALEM ZEGT GOD!

via ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET ZEFANIA

de-profeet-zefanja-2015

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GOD EN DAMASCUS

via WAT GOD ZEGT OVER DAMASCUS

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE LEUGENAAR

de leugenaar 201

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties

DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

via DE OPNAME VAN DE GEMEENTE

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties

EEN OVERSPELIGE MOOIE VROUW

via EEN OVERSPELIGE MOOIE VROUW

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

via VRAAG MIJ NAAR DE TOEKOMST!

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BENT U BEHOUDEN UIT ONZE WERELD?

via BENT U BEHOUDEN UIT ONZE WERELD?

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VALSE PROFETEN

via VALSE PROFETEN

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET HABAKUK.pdf 2017 rg.pdf

DE PROFEET HABAKUK.pdf 2017 rg.pdf    

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET HABAKUK.pdf 2017 rg.pdf

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden: DE PROFEET HABAKUK.pdf 2017 rg.pdf DE PROFEET HABAKUK.pdf 2017 rg.pdf

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

PSALM 83

via PSALM 83 – OORLOG MET ISRAEL

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

ALLERLEI TEKENEN van Ronny Gaytant

Dit is iets van Docs.com waarvan ik denk dat u het mogelijk interessant vindt: ALLERLEI TEKENEN van Ronny Gaytant https://doc.co/V8XwxW

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GODS LEIDING ERVAREN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GODS LEIDING ERVAREN. ? ? Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JABES

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? In de Bijbel vinden wij een zekere Jabes beschreven in het boek van de kronieken. Jabes was een nakomeling van Juda de zoon van Jakob. Jabes komt wel over…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ZIEKTE EN GENEZING

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
    Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp. Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VERLIEFD?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? ? Wanneer een gelovige jongen en een meisje verliefd worden op elkaar, dan begint er een brandend verlangen te groeien om te huwen. De harten worden boordevol van verlangen…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE LAATSTE SCHEURING

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE LAATSTE SCHEURING DE LAATSTE SCHEURING IN DE GEMEENTE De eindtijd is de laatste fase van de natuurlijke geschiedenis van de mensheid vlak voor de tweede komst van Jezus naar de aarde.…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

CHRISTEN OF KERKGANGER?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
?CHRISTEN OF KERKGANGER? ? Meteen zou men kunnen denken en simplistisch antwoorden: Ik ben christen, God is mij genadig, wij geloven in Jezus volgens de Bijbel, en wij zijn behouden. Dat is…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GODS OORDELEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
GODS OORDELEN ? Er zijn soorten van oordelen in de Bijbel beschreven, waarvan wij enkele in deze studie zullen onderzoeken. Dit onderwerp is belangrijk omdat het te maken heeft met onze christelijke…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE SCHOOL VAN JEZUS

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
      Een nieuw schooljaar zal straks  beginnen. De kinderen gaan opnieuw naar school, met de bedoeling om zich te ontwikkelen en te leren. Ze kiezen een  bepaalde school. Ze hebben normaal allemaal…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WIE ZORGT VOOR U?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? Wanneer wij de er de Bijbel op naslaan aangaande zorgzame herders, dan stellen wij vast dat God het herdertype gebruikt voor het vervullen van Zijn opdrachten. Wij vinden Abel,…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

KOMEN ER NOG REUZEN?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
KOMEN ER NOG REUZEN?   Over de tijd vóór de zondvloed weten wij heel weinig. Schoolboeken leren ons dat de mens evolueerde van een eenvoudige, aapachtige holbewoner in de steentijd, tot de…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

HOE KIJKEN NAAR VROUWEN?

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
HOE KIJKEN NAAR VROUWEN.       Het gaat om een houding van vrouwen tegenover vrouwen en mannen ten opzichte van vrouwen. Jezus kon goed opschieten met vrouwen omwille van het evangelie ook…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BIJBELSE CULINAIRE RAAD

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
BIJBELSE CULINAIRE RAAD VOOR UW GEZONDHEID! Wanneer wij spreken over gezondheid, dan kunnen wij er niet omheen even scherp te kijken naar onze voeding. Wij worden ons allen meer bewust van :…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE EERSTE KERSTBOOMAFGODERIJ

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
Symbool van Nimrod eerste antichrist BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN View original post

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

UPDATE MERKTEKEN CHIP 666

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
WENST U ZEKER NAAR DE HEL TE KUNNEN GAAN NA UW STERVEN? 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten,de rijken en de armen de vrijen en de…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE BRIEF AAN DE HEBREEÊN

DE BRIEF AAN DE HEBREEEN DOOR GAYTANT 2012.pdf

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GEVOLGEN VAN BLOEDMANEN

GEVOLGEN VAN DE BLOEDMANEN?     Het is niet uit de lucht gegrepen dat deze tekenen samenvallen met de feesten in Israël. Zoals deze laatste bloedmaan, God is bezig met zijn volk en het ganse wereldgebeuren. Sommigen wijzen erop dat … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PINKSTEREN EEN HERINNERING

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? ? 22?? Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16 ? Vandaag “vieren”…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

FEESTDAGEN EN WEDERKOMST

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
      Vandaag gaan wij even kijken of God ook aan feesten dacht. Wij stellen vast dat God ook verschillende feesten aan Zijn volk gaf. God gaf feesten met bedoelingen die…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS.       Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ADAM TOT JOZEF

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ISLAM 2014

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS MAAKT Vrij

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
?JEZUS CHRISTUS MAAKT ECHT VRIJ! Wanneer wij spreken over “Vrijheid”, dan kunnen wij dat kunnen invullen volgens onze eigen opvatting. De ene denkt “alles moet kunnen”, zoals een gedachte als vrije seks,…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

3 PSALM DAVID KON SLAPEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
  PSALM 3 EEN SLAAPPROBLEEM ?     Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud. Wij vinden…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

11 PSALM HET GELOOF VAN KONING DAVID

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
  HET GELOOF VAN DAVID.     PSALM 11   Bij de HERE schuil ik. Hoe durft gij dan tot mij zeggen: Vliedt naar uw gebergte als vogels?   Soms horen wij…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

LAAT U ZICH VERLEIDEN

 LAAT U ZICH VERLEIDEN? Welk mens heeft zich nog nooit laten verleiden of misleiden? Wij denken niemand. Het begon al kort na de schepping, het was de vrouw die zich het eerst liet verleiden. Hoe laat een mens zich soms … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WONDEREN

WAT GEBEURT IN IRAN OF ELAM IN DE BIJBEL     ‘We horen steeds vaker dat Iraanse moslims, tijdens hun gebeden richting Mekka en gericht aan Allah en Mohammed, een visioen van de Heere Jezus ontvangen, waarna ze tot geloof … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: | 1 reactie

EDOM VOORVADER VAN HAMAS

EDOM VOORVADER VAN HAMAS.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

KAIN EN ABEL

KAIN EN ABEL.   -De Bijbel leert ons duidelijk dat er op deze aarde twee  soorten mensen leven. n.l. gelovigen en ongelovigen.   -Toen Jezus stierf op Golgotha Was ene mens aan de rechterzijde en ene aan de linkerzijde, De … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

11 DE ONGELOVIGE PSALM

DE ONGELOVIGE PSALM 11.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS MAAKT Vrij

JEZUS MAAKT Vrij.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID

    HET GEHEIMENIS DER WETTELOOSHEID.   7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

ISRAEL VECHT

ISRAEL VECHT TEGEN HET KWAAD  De Franse parlementariër Meyer Habib (foto) heeft vorige maand in een scherp getoonzette brief de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius gekapitteld, omdat hij Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden in Gaza, zelfs terwijl zijn baas, … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ

HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

2 PETRUS 1

2 PETRUS 1.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE EERSTE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN

DE EERSTE BRIEF AAN DE THESSALONICENZEN.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

MICHA KLEINE PROFEET GROTE KRACHT

MICHA KLEINE PROFEET GROTE KRACHT.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WONEN IN DE HEMEL

WONEN IN DE HEMEL.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE PROFEET HENOCH SUPER ACTUEEL!

DE P  ACTUEEL? Wij vonden een opvallend boekgedeelte van deze profeet, welke door sommigen als een verloren boek, en door anderen als niet canoniek boek werd beschouwd. Het is wel canoniek in de Ethiopische Bijbel! In onze normale Bijbelvertalingen werd … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

THE RAPTURE

TOPSECRET – DE OPNAME VAN CHRISTENEN.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EBOLA GEVAAR

e EBOLA GEVAARLIJK?bola gevaar GEVAARLIJK?   7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, (Gr.loimos) en aardbevingen in verscheidene plaatsen.Matth.24 7   Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ZALIG OF GELUKKIG

  ZALIG OF GELUKKIG?       In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Soms horen wij oudere mensen zeggen “ ’t is hier zalig” en ze bedoelen, dat het zeer goed is, dat het een … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EERST ZIEN EN DAN GELOVEN-THOMAS

  EERST ZIEN, EN DAN GELOVEN? Eerst zien en dan geloven…een uitdrukking welke gebruikt word door de ongelovige mens, meestal de mens welke telkens een bewijs nodig heeft om te geloven. Jammer hij heeft geen begrip van wat er is … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE WEGWIJZER

CHRISTEN, BENT U EEN WEGWIJZER?     Getuigen door woord en daad is nog steeds een streven voor een Bijbelgetrouw christen. Daarom moeten wij eerst weten wat er leeft in onze maatschappij, welke gedachten ze hebben, welke levenswijze ze hanteren, … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GETALSWAARDEN

   

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BIJBELSE PARAPLU

DE BESTE PARAPLU! Zoals dit huwelijk in de regen komt te staan, en een bescherming zoekt opdat men niet door nattigheid de mooie klederen niet aanzienlijk zou maken zo werkt ook de Bijbel voor uw hart! Wij kijken even naar … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

CHRISTEN OF KERKGANGER?

 CHRISTEN OF KERKGANGER?   Meteen zou men kunnen denken en simplistisch antwoorden: Ik ben christen, God is mij genadig, wij geloven in Jezus volgens de Bijbel, en wij zijn behouden. Dat is waar! Maar het betekent ook iets in het … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GAZA WIL GEEN VREDE

AL VLIEGT DE LEUGEN NOG ZO SNEL, DE WAARHEID ACHTERHAALT HEM WEL     Boosheid alom over deze ‘schokkende’ foto. Wij laten u echter de héle foto zien, zodat u zelf kunt constateren hoe u door de Palestijnen en anti-Israëlische … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

MALEACHIE EINDTIJD EN WEDERKOMST

MALEACHI ZAG DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS Opnieuw komt Israël, Gods volk, vandaag in de media, met vele echte en valse oorlogsgeruchten. Daarbij horen of zien wij commentaar op TV van eenzijdige berichtgeving. Vandaag willen wij even luisteren, naar een echte … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET EINDE VAN GAZA

  HET EINDE VAN GAZA IN ZICHT?   De Bijbelse profeet Zefanja profeteerde dat op een bepaald moment in de toekomst de Israëlische stad Ashkelon verwoest zal worden, waarna de Gazastrook en haar inwoners totaal worden vernietigd. Ashkelon ligt op … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

UW PERSOONLIJK EXODUS

UW PERSOONLIJKE EXODUS In de laatste jaren kunnen wij vaststellen, dat opnieuw veel van Gods volk terug naar hun eigen land Israël terugkeren, hetzij door moeilijke omstandigheden of persoonlijke beslissingen. God is aan het werk, ver boven het menselijke denken, … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS EN JONA

Jezus stierf op woensdag.pdf

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EEN ECHTE PROFEET

EEN WARE PROFEET   In het oude verbond lezen wij regelmatig over waarschuwende profeten, daarom waren ze ook niet populair bij het volk. Ze worden ook vandaag veel minder gelezen. Zij kondigden Gods oordelen aan, nadat God hen duidelijk wat … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ROEPT OP JEZUS!

ROEPT OP JEZUS !   Vandaag willen wij stilstaan bij de zegeningen van een Bijbelse gebedsleven. In de wereld bidden vele religieuze mensen, van allerlei godsdiensten, maar krijgen geen antwoord, worden teleurgesteld of ontmoedigd. Men wil niet meer geloven in … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

SATAN

                        God leert ons het volgende:   13  Die mannen werken helemaal niet voor God! Zij zijn niet door Hem gestuurd. Het zijn huichelaars, die u hebben wijsgemaakt dat … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VROUWENHAAT EN ANTICHRIST

ANTICHRIST EN VROUWENHAAT   Op “Xander Nieuws” verscheen vandaag, een artikel over onterechte gevolgen van vrouwenhaat, als gevolg van de werking van de geest welke beschreven staat in Bijbel als het denken van de antichrist. In Zweden werd een schoolklas … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ONTVOERING IN ISRAEL

Hoe gaat Israël reageren op de ontvoering? Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd  op.Ps.83   Israël heeft vastgesteld, dat Hamas achter de ontvoering van drie Joodse tieners zit, en dit weekeinde heeft het Israëlische … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WIE OREN HEEFT

WIE OREN HEEFT ….   Als wij zien welke invloed er op een mens wordt gemaakt via zijn zintuigen dan staan wij verbaasd dat mensen gaan reageren zoals ze hebben gezien of gehoord of gelezen. Wij als christenen moeten kunnen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EENZAAM EN VERLATEN

 EENZAAMHEID EN VERLATENHEID.     Wanneer wij ons vandaag even willen buigen over onze gevoelens, dan is het gevoel van verlatenheid wel iets dat iedereen wel eens is overkomen. Het zou als het ware niet normaal zijn als een christen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS : LET OP!

                  Wij gaan vandaag een onderzoek doen naar de punten, welke in de Bijbel speciaal aandacht vragen. Wij gaan deze teksten bekijken als knipperlichten. Knipperlichten of verkeerslichten dienen om ongelukken te voorkomen. … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

EXORCISME

EXORCISME   Exorcisme is het uitdrijven van demonen of boze geesten. Niet iedereen kan zomaar duivels gaan uitdrijven. Ieder wedergeboren christen is normaal in staat dit te doen, indien hij sterk is in zijn geloof. Iedere gemeente moet in staat … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ZIEKTE EN GENEZING

    Vandaag willen wij even luisteren wat God ons wil leren over dit onderwerp. Wij gaan enkel de bijzonderste punten focussen en de gezonde leer op dat gebied geestelijk of Bijbels benaderen. Iedereen van ons is al eens ziek … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HEILIG KRUIS OF VLOEKHOUT

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
HEILIG KRUIS? Semiramis werd de Moedergodin of de koningin van de hemel en standbeelden van haar bedrijf die haar “divine” zoon begon te verschijnen overal. Het Kruis kwam uit de eerste letter…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 2 reacties

PETRUS OP PINKSTEREN

  PETRUS OP PINKSTEREN.       Vandaag herdenken de christenen het Pinksteren gebeuren. Wij willen wel even een oproep van Petrus uit zijn boodschap van die dag aanhalen.   37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PINKSTEREN EEN HERINNERING

      22   Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16   Vandaag “vieren” vele christenen opnieuw het Pinksterfeest. Het is de … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

ECHTSCHEIDING EN HERTROUWEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? Het onderwerp welke wij zullen behandelen in het licht van Gods woord, is een zeer actueel gegeven. Nog weinig families kennen deze drama’s niet. Ook onder de kinderen Gods is…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WAT IS ER NA DE DOOD?

WAT IS ER NA DE DOOD?.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VOLKERENTAFEL

  VOLKERENTAFEL        Een handleiding als hulpmiddel tot het beter begrijpen van de Bijbelse profetieën. Door de geschiedenis heen kregen volken, landen en steden soms andere namen. Zo stellen wij vandaag vast dat hierdoor bepaalde uitleg aangaande de … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | 1 reactie

Veiligheid

VEILIGHEID Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen in toekomsnede jaren zult gij optrekken tegen het land, een volk dat zich van de krijg hersteld heeft, (Israël) dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HOME

HOME.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WANT IK BEN HEILIG

WANT IK BEN HEILIG!   44 Want Ik ben de Here, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig; verontreinigt uzelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Lev.11   Abraham geloofde God en … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET BOEK DANIEL

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE OPNAME VAN DE GEMEENTEN

DE OPNAME VAN DE GEMEENTEN.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WONEN IN DE HEMEL

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
DE HEMEL     Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart ! Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

3 PSALM DAVID KON SLAPEN

  PSALM 3 EEN SLAAPPROBLEEM ?     Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud. Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

OPSTANDINGEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
? ? OPSTANDINGEN ? ? ? ? ? ? ? DE OPSTANDING DER GELOVIGEN. ? Johannes 5:29? en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WIE ZOEKT DIE….

WIE ZOEKT DIE…..docx.docx

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE LAATSTE SCHEURING

DE LAATSTE SCHEURING DE LAATSTE SCHEURING IN DE GEMEENTE De eindtijd is de laatste fase van de natuurlijke geschiedenis van de mensheid vlak voor de tweede komst van Jezus naar de aarde. Elk van deze vier profetische boodschappen in Psalm … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS MAAKT Vrij

JEZUS MAAKT Vrij.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JEZUS MAAKT Vrij

 JEZUS CHRISTUS MAAKT ECHT VRIJ! Wanneer wij spreken over “Vrijheid”, dan kunnen wij dat kunnen invullen volgens onze eigen opvatting. De ene denkt “alles moet kunnen”, zoals een gedachte als vrije seks, euthanasie op kinderen, homohuwelijk, alles moet kunnen enz. … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PASEN 2013

PASEN 2013.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , | 1 reactie

SARKOZY MEER DAN EUROPEES CRISISMANAGER?

SARKOZY MEER DAN EUROPEES CRISISMANAGER?.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VERDERFELIJKE KETTERIJEN

VERDERFELIJKE KETTERIJEN.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GOD EN SATAN

                Jaar na jaar komen wij dichter bij de onzichtbare wederkomst van de Here Jezus, om zijn kinderen plots op te halen vooraleer de dagen van oordeel over deze wereld zullen komen. Ook … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

PASEN 2014

PASEN 2013.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BEN JE DOOF?

BEN JE DOOF?.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ECHTSCHEIDING EN HERTROUWEN

    Het onderwerp welke wij zullen behandelen in het licht van Gods woord, is een zeer actueel gegeven. Nog weinig families kennen deze drama’s niet. Ook onder de kinderen Gods is dit een probleem gaan worden, met inbegrip van … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HUWELIJKSPROBLEMEN

Originally posted on BIBLESPACE BELGIUM BIJBELSTUDIE EVANGELISCH VLAANDEREN:
    HUWELIJKSPROBLEMEN   Vandaag zoeken wij eens in het betrouwbare woord van God, de Bijbel, wat Hij zegt over problemen in het huwelijk, en wat wij daarover kunnen vinden. Inderdaad het…

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

HET BIJBELS HUWELIJK

HET BIJBELS HUWELIJK.

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

SUPERCHRISTEN

SUPERCHRISTENEN?     HERE, ZULLEN WEINIG MENSEN BEHOUDEN WORDEN?(Luk.13:23)   Wanneer wij vandaag rondom ons heen zien en letten hoe de mensen leven en in wat ze nog geloven, en op wat ze vertrouwen, dan is er geen reden om … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

AARDBEVINGEN EN VULKANEN

  Aardbevingen en vulkanen komen!   7 Wil Volk ZAL opstaan ​​tegen Volk, en Kingdom Tegen Kingdom, en er zullen nu hier, dan DAAR, hongersnoden en Aardbevingen are . Matth.24 EEN Totale uitbarsting van de Yellowstone supervulkaan ZAL vrijwel Zeker … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

BIJBELSE KALENDER

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags:

JEZUS EN BARAQ O BAMA

Is Barack Obama de ‘bliksem uit de hemel’ waar Jezus over sprak?   De naam van de Amerikaanse democratische presidentskandidaat Barack Obama valt bizar genoeg te herleiden naar zowel de Hebreeuwse als Griekse grondtekst van de Bijbel. ‘Ik zag de … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

UFO EN BIJBEL

DE VLIEGENDE SCHOTEL EN DE BIJBEL Jaren terug spraken er al oude mensen over het bestaan van de “Vliegende schotels”, nu Ufo’s genoemd. Mensen die er zagen kwamen nog ongeloofwaardig over zoals een geval in Lotenhulle en nog vele andere. … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JOH.HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 4   Ik weet, dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt    Als men vandaag wil spreken over de algemene wetenschap, dan verlangt de mens materialistische zichtbare bewijzen, pas dan gaat men geloven dat iets de waarheid is. … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WONEN IN DE HEMEL

DE HEMEL     Deze morgen wil ik u als het ware medenemen naar de hemel ! Een ware hemelvaart ! Als wij denken aan de hemel, dan denken wij daar zeer verschillend daarover. De ongelovige zal denken aan het … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GODS LEIDING ERVAREN

GODS LEIDING ERVAREN.     Dit is een onderwerp welke niet zo eenvoudig is. Vele christenen zijn in de veronderstelling dat God hun leven leidt. Maar al spoedig ontdekken wij toch dat er zaken zijn die wij na enige tijd … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

DE WEDERKOMST MATTHEUS 24

DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS.       Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde?   … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

WAKKER WEZEN!

WAARSCHUWING!       Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Here is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Here Jezus voor de valse … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

GODS GEDACHTEN LEZEN

ONZE GEDACHTEN EN GODS GEDACHTEN Laten wij even stilstaan bij ons denken. Mensen onder elkander kunnen hun gedachten wisselen. Er zijn zo veel verschillen van overtuigingen, opvattingen en mensen kunnen onderling grote verschillen hebben, discussies voeren. Gedachten die botsen kunnen … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

VERBREEK EEN VLOEK

VERBREKING VAN DE VLOEK OVER HET VOORGESLACHT   GEWOON DOORGAAN EN DIT GEBED HARDOP UITSPREKEN! Het is een gebed dat zeer werkzaam is en we hebben dat ook meerdere malen mee mogen maken. Bevrijding van vloeken Gebruik daarvoor eens dit … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

JUDAS ISKARIOT

JUDAS ISKARIOT EEN VERLOREN APOSTEL Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan komen wij wel eens tot diep nadenken, hoe het een mens kan vergaan in zijn leven. Wij willen eens kijken naar een apostel die beter nooit werd geboren. … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door

ONGEZOND GSM GEBRUIK

  GSM GEVAAR   Vanaf 1 maart 2014 is het verboden zijn om mobiele telefoons die speciaal voor kinderen zijn ontworpen, op de Belgische markt te brengen. Het gaat om aangepaste mobiele telefoons, geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar, … Lees verder

Beoordeel dit:

Afbeelding | Geplaatst op door